ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 1978 / 1979

Inne wydarzenia (bez fotografii): Ważne wydarzenia opisane w KRONICE SZKOŁY
2 - 1978/1979      Wstecz   Menu   Dalej   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1978/1979
Dnia 4 września miała miejsce uroczystość otwarcia roku szkolnego 1978/79. Po powitaniu wszystkich przybyłych, Dyrektor mgr inż. Władysław Pieńkowski życzył uczniom dobrych wyników w nauce i wytrwałości w pracy. Z kolei nastąpiło uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, po którym wychowawcy ze swymi klasami rozeszli się do sal.

Wizyta gości z Węgier
29 października 1978 r. na zlecenie Ministra Oświaty i Wychowania, przybyli do naszej szkoły goście z Węgier. Celem wizyty było badanie przygotowania szkolnictwa zawodowego do reformy szkolnej. Węgrzy interesują się tym problemem, ponieważ mają zamiar przeprowadzić u siebie analogiczną reformę.

Wizyta zespołu muzycznego z Bułgarii
Dnia 14 lutego 1979 roku odwiedziła naszą szkołę grupa młodzieży - uczestników Bydgoskich Impresji Muzycznych. W jej skład wchodzi zespół instrumentalny z Bułgarii i chór dziewczęcy z Poznania. Goście pod przewodnictwem członków samorządu szkolnego zwiedzili szkołę. W dalszym ciągu wizyty nastąpił koncert, na zakończenie którego młodzi artyści wciągnęli do wspólnego śpiewu wszystkich widzów.

Akcja naprawy radioodbiorników
Wiosną bieżącego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli, w organizowanej przez toruński dziennik "NOWOŚCI", akcji naprawy radioodbiorników darowanych przez obywateli naszego miasta, a przeznaczonych dla rencistów i emerytów. Przyniesione radioodbiorniki były naprawiane w pracowni naszej szkoły pod kierownictwem profesora Deptuły. Akcja spotkała się z wyrazami wdzięczności ze strony obdarowanych, którzy często dopiero dzięki niej, zyskali możliwość śledzenia wydarzeń w kraju i na świecie za pośrednictwem radia.

Wystawa prac dyplomowych
W kwietniu 1979 roku odbyła się coroczna wystawa prac dyplomowych. W jej otwarciu brali udział: przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Dyrektorzy szkoły, nauczyciele i uczniowie. Wszyscy z zainteresowaniem oglądaliśmy prace naszych konstruktorów. Na szczególną uwagę zasłużył uczeń Andrzej Włodarczyk, który za swój stół mikserski otrzymał wyróżnienie i dyplom. Jego praca została zgłoszona do konkursu Mistrów Techniki.

Wręczenie Świadectw Dojrzałości
W sobotę 9 czerwca 1979 roku miało miejsce uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości i dyplomów ukończenia technikum. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele: Wydziału Oświaty i Nauki KW, zakładu opiekuńczego Ema APATOR, Komitetu Rodzicielskiego i Odziału Toruńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Matury w tym roku szkolnym zdawało 150 uczniów w tym 89% z wynikiem pozytywnym. Szkołę ukończyło 170 uczniów. Prymusem w tym roku został Zbigniew Szychulski z klasy Vf, który otrzymał skierowanie na studia bez zdawania egzaminu wstępnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Dnia 23 czerwca 1979 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1978/79, którego dokonał dyrektor szkoły mgr inż. Władysław Pieńkowski. po wprowadzeniu sztandaru wysłuchaliśmy krótkiego przemówienia. Następnie dyrektor wręczył świadectwa i dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce oraz zaangażowanym w działalność sportową i społeczną. Zakończeniu roku szkolnego towarzyszyła równie doniosła chwila, kiedy żegnaliśmy naszego starszego woźnego, pana Puławskiego. Swą dwunastoletnią pracą w dużej mierze przyczynił się do rozwoju harcerstwa w naszej szkole. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie odbyło się wręczenie świadectw.
Tekst i zdjęcia: ??
Opracowanie: Na podstawie Kroniki ZSME - MVS
Gości: 2322

W:2390948     P:2378489
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl