ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 1976 / 1977

Inne wydarzenia (bez fotografii): Ważne wydarzenia opisane w KRONICE SZKOŁY
1 - 1976/1977      Wstecz   Menu   Dalej   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1976/1977
1 września 1976 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1976/77. Na uroczystą akademię przybyło wielu gości zaproszonych przez dyrekcję szkoły: I sekretarz KW mgr Ł. Igielska, sekretarz KM mgr B. Leszczyński, S. Wojciechowski, naczelnik kadr Komitetu Oświaty i Wychowania oraz mgr J. Paluszyński. Ponadto przybyli rodzice uczniów i absolwenci naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się wkroczeniem poctu sztandarowego, po czym wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania J. Kuberskiego. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie odbyły się lekcje wychowania obywatelskiego, w których uczestniczyli przedstawiciele władz. W tym roku szkolnym wprowadzono nowy kierunek specjalizacji w Studium Pomaturalnym oraz w pięcioletnim Technikum Mechanicznym - klasy o szerokim profilu nauczania: Budowa i eksploatacja urządzeń mechanicznych.

Współpraca z zagranicą
O randze naszej szkoły może świadczyć fakt licznych wizyt pedagogów z zagranicy. Zainteresowanie naszym systemem nauczania i wychowania jest duże. Wielu specjalistów przyjeżdża przyjrzeć się efektom wysiłków naszuch pedagogów i naszych uczniów. We wrześniu 1976 roku odwiedzili naszą szkołę pedagodzy z Finlandii. Dwukrotnie również gościli u nas Niemcy: 23 Września 1976 r. - Delegacja Pädagogischen Hachschulle Göttingen (RFN) i 3 grudnia 1976 r. nauczyciele z Rostoku - pedagog i dziennikarz. C. Stoppe pisał o naszej szkole w wywiadzie do swojego dziennika.

Matura 1977 - Nagrody
W roku 1976/77 do egzaminu dojrzałości przystąpiło 183 abiturientów, a zdało 168. Rada Pedagogiczna dnia 26 maja br. wytypowała na dowolny kierunek studiów wyższych: - Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej - abiturienta z kl. IIIh Pazderskiego Czesława. Na kierunek nauczycielski wytypowano abiturientkę z kl. Vf Kwaśnieinską Mirosławę.
Medale otrzymali: Lewandowski Marek (Vf), Bątkowski Piotr (Vf), Tyburczy Bogusław (Ve), Ganasiński Piotr (Ve), Kęsy Marian (Ve), Pazderski Czesław (IIIh), Rutkowski Roman (IVl).
Dyplomy otrzymali: Bątkowski Piotr, czyżniewski Ryszard, Kwaśniewska Mirosława, Lewandowski Marek, Słupkowska Maria, Włodarski Janusz, Donek Bogdan, Ganasiński Piotr, Kęsy Marian, Kubacki Roman, Tyburczy Bogusław, Janowski Wojciech, Kostka czesław, Łachoński Wiesław, Zieliński Jan, Sowa Zbigniew, Stawski Wojciech, Kulbaczewski Krzysztof, Pazderski Czesław, Jasiński Wiesław, Peszyński Sławomir, Rutkowski Roman, Zięba Rajmund Gazdulski Włodzimierz.
Tekst i zdjęcia: ??
Opracowanie: Na podstawie Kroniki ZSME - MVS
Gości: 2182

W:2390952     P:2378493
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl