ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 1975 / 1976

Inne wydarzenia (bez fotografii): Ważne wydarzenia opisane w KRONICE SZKOŁY
5 - 1975/1976      Wstecz   Menu   Dalej   

Zatwierdzenie Kodeksu Ucznia
5 września 1975 roku miało miejsce ważne wydarzenie w historii naszego szkolnictwa. Został zatwierdzony i ogłoszony spis praw i obowiązków ucznia tzw "Kodeks Ucznia". Długo dyskutowano w gronie prdagogów, uczniów i rodziców nad jego ostateczną formą i treścią. Dokument ten został wydany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania a podpisali go przedstawiciele nauczycieli i rodziców, wydelegowani z różnych placówek oświatowych w Polsce.
W naszej szkole podobnie jak w setkach innych szkół kraju, Kodeks ucznia został uroczyście przyjęty. Z okazji tej odbył się uroczysty apel, na którym odczytano kodeks. Po czym każda klasa szeroko dyskutowała na zajęciach wychowania obywatelskiego na ten temat. W toku dyskusji wyłoniła się potrzeba ze względu na specyfikę naszej szkoły, sformułowania wewnętrznego regulaminu. Grono pedagogiczne wspólnie z samorządem uczniowskim opracowało taki regulamin. Na radzie pedagogicznej, w której brali również udział przedstawiciele młodzieży, zaakceptowano jego postanowienia.
Regulamin Wewnętrzny Szkoły jest uzupełnieniem Kodeksu Ucznia.

Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych
Uroczystość szkolna 13 października 1975 roku w Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych miała szczególny charakter. W dniu tym odbyło się przyrzeczenie uczniów wszystkich klas pierwszych. W obecności całego grona pedagogicznego i uczniów całek szkoły wystąpił poczet sztandarowy, a następnie przedstawiciele pierwszych klas. W pełni świadomi podniosłości chwili uczniowie z przejęciem powtarzali słowo "Przyrzekamy".
Od tej chwili staliśmy się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych.

Umowa o współpracy z PZAE "Ema-APATOR"
Ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły jest umowa z Pomorskimi Zakładami Aparatury Elektrycznej "Ema-APATOR" zawarta w bieżącym roku szkolnym. Umowa przewiduje szereg wzajemnych świadczeń pomiedzy jej stronami. Jej realizacja przyczyni się do lepszego poznania potrzeb i możliwości szkoły oraz zakładu produkcyjnego zainteresowanego w zatrudnieniu naszych absolwentów. Obok postanowień mających na celu podnoszenie na jeszcze wyższy poziom procesu kształcenia, zawiera również postanowienie z zakresu socjalno-bytowego.
Zawarta umowa stwarza silne podstawy długoterminowej i owocnej dla obu stron współpracy. W zawarciu umowy uczestniczyli Dyrektorzy Szkoły i Zakładu, co rzutuje na wagę jaką przywiązuje się do podpisanego aktu.

Matury
Doniosłym faktem w życiu każdej szkoły są matury. W naszej szkole w roku bieżącym do egzaminu dojrzałości przystąpiło 171 absolwentów, a zdało egzamin maturalny 159. Prymusem roku 1975/76 został uczeń klasy Vf - Marek Kolasiński. Absolwenci Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w roku szkolnym 1975/76:
Klasa Ve: Banicki Leszek, Bazylewicz Marek, Bielak Mirosław, Bolewicki Adam, Borkowski Ryszard, Brewka Piotr, Czarnowski Piotr, Długosz Adam, Dobkiewicz Jerzy, Dombrowski Andrzej, Dudowicz Andrzej, Goluba Hieronim, Holz Roman, Gawroński Zdzisław, Jaczkowski Zygmunt, Jakubowski Krzysztof, Jasiński Stanisław, Kampert Mariusz, Kłosiński Janusz, Kobusiński Grzegorz, Kokoszewski Jacek, Kolasiński Arkadiusz, Kondraciuk Zbigniew, Kozakiewicz Jerzy, Krakowski Marek, Krawulski Andrzej, Kruszewski Mieczysław, Małolepszy Tadeusz, Marchlewski Andrzej, Migawa Andrzej, Piarda Franciszek, Rozpłoch Jerzy, Skórczyński Marek, Tomiak Marek, Twardowski Arkadiusz, Walaszek Grzegorz, Wojtowicz Leszek, Wróbel Ryszard, Wyrosławski Zbigniew, Zabłocki Mirosław, Zacharek Jacek, Zaleski Piotr, Ziehlke Krzysztof, Ziemkiewicz Włodzimierz
Klasa Vf: Banaszkiewicz Mirosława, Bartkowski Mirosław, Bonselewski Jan, Brzeziński Jerzy, Brzozowska Renata, Czamęcki Zdzisław, Derkowski Krzysztof, Florczak Zdzisław, Gramacki Sławomir, Kalasiński Marek, Karnowski Krzysztof, Kiliszkiewicz Anna, Konarski Stanisław, Kozłowska Anna, Krach Zbigniew, Krygier Piotr, KupnowickI Marek, Kupski Andrzej, Kuryk Grażyna, Kwiatkowski Andrzej, Makowski Mirosław, Michalak Roman, Miętkiewicz Zbigniew, Miłek Leszek, Paczkowski Krzysztof, Papis Helena, Polatowski Romuald, Reszyński Janusz, Skonieczny Józef, Snopek Janusz, Tarłowski Roman, Templin Barbara, Wiśniewska Grażyna, Wolińska Danuta, Zuchowska Elżbieta, Zukowski Zbigniew
Klasa IIIg: Borysiak Hanna, Dereń Zbigniew, Gajewska Teresa, Janczura Grażyna, Kotlarz Bogusław, Lipiński Roman, Pielak Danuta, Rogiewicz Krzysztof, Walkowiak Wiesław, Wilczek Lidia, Zdunek Stanisława, Dussa Tadeusz, Goc Jerzy, Surdyka Jan, Owczarczyk Kazimierz, Ziemska Eleonora, Szmyd Zdzisława
Klasa IIIi: Brzęcki Andrzej, Budzyński Leszek, Chrupek Jan, Fogel Michał, Kamiński Ireneusz, Kessier Dariusz, Konczalski Mirosław, Krzemiński Andrzej, Krzyżanowski Piotr, Kurto Grzegorz, Majchrzak Zbigniew, Manikowski Zbigniew, Mędrala Małgorzata, Michalak Bogumił, Rudewicz Mirosław, Siewierski Andrzej, Sobolewski Krzysztof, Tokarski Andrzej, Troch Andrzej, Warot Adam, Witkowski Mieczysław
Klasa IIIh: Beyger Zenon, Brożek Krystyna, Bielski Mirosław, Cieszkowska Grażyna, Dammer Henryk, Dzieszka Maria, Krzemień Tadeusz, Kawałkowski Krzysztof, Luberadzki Wojciech, Mierzwa Jan, Nowak Barbara, Olszewski Zbigniew, Osmanowski Zdzisław, Pańka Jan, Polniaszek Ryszard, Repelowicz Remigiusz, Rogalski Zbigniew, Rumińska Wanda, Tomczyk Henryk, Winnicki Gabriel, Wiśniewska Małgorzata, Zduński Michał, Cichowicz Tomasz
Klasa IIIj: Bendlin Andrzej, Brzuszkiewicz Adam, Butlewski Henryk, Drelichowski Remigiusz, Drużyński Krzysztof, Fafiński Edmund, Dylęgowski Krzysztof, Grabowski Kazimierz, Gutmański Jan, Jabłoński Andrzej, Jarzyna Ireneusz, Krzywania Ryszard, Pawlewicz Bogusław, Rumiński Lech, Sieradzan Mirosław, Skibiński Krzysztof, Sobucki Krzysztof, Tomczak Józef, Truszczyński Stanisław, Tyzinowski Grzegorz, Tyszkowski Witold, Wasiniak Józef, Wilczyński Jan, Zuchowski Witold
Klasa IVl: Bulczyński Piotr, Chadrysiak Hanna, Dzikowski Andrzej, Gajek Jan, Kamiński Stefan, Kończalski Andrzej, Lichy Ewa, Łapa Tadeusz, Matosek Wiesław, Paprocki Jerzy, Osiński Jerzy, Olszewska Krystyna, Piotrowski Eugeniusz, Pociżnicki Andrzej, Pokora Stanisław, Skowroński Zbigniew, Sobań Władysław, Snopek Henryk, Sokołowski Leszek, Stasik Zdzisław, Traczykowski Piotr, Wieczorkowski Andrzej, Wiśniewski Grzegorz, Wojnowska Lidia, Ziółkowski Michał, Ciesielski Andrzej, Rutkowski Adam, Siwek Zdzisław, Schultz Andrzej, Złakowski Andrzej

Koniec roku szkolnego
Nadszedł koniec roku szkolnego. 19 czerwca 1976 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po wysłuchaniu przemówienia Ministra Oswiaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego i Dyrektora naszej szkoły przystąpiono do rozdania świadectw szkolnych absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Świadectwa ukończenia ZSZ otrzymało 83 uczniów, z których 38 bedzie kontynuować naukę w 3-letnim Technikum Mechaniczno Elektrycznym. Następnie wręczono świadectwa szkolne uczniom wyróżniającym się w nauce oraz dyplomy najlepszym sportowcom naszej szkoły.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zakończenia roku szkolnego rozdano uczniom, którzy aktywnie pracowali w ciągu roku szkolnego w Warsztatach Szkolnych, upominki ufundowane przez Kierownictwo Warsztatów. po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przeszli do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw szkolnych wszystkim uczniom.
Tekst i zdjęcia: ??
Opracowanie: Na podstawie Kroniki ZSME - MVS
Gości: 4661

W:2390950     P:2378491
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl