ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2016 / 2017

Wycieczki: Z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
65 - 2016/2017   Styczeń             Wstecz   Menu   Dalej   

Z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

W dniu 25 stycznia 2017 roku grupa pięciu nauczycieli i czterdziestu uczniów, pod przewodnictwem Pani Dyrektor mgr Małgorzaty Łopatko wyjechała na wycieczkę dydaktyczną do jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce - Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Od trzech lat, uśpione dotychczas, wzajemne kontakty między Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych a Wojskową Akademią Techniczną w sposób istotny zintensyfikowały się i nabrały dużego przyspieszenia, zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i merytorycznym.
Pierwszą tego okolicznością był udział delegacji WAT wraz z pocztem sztandarowym w obchodach 70-lecia istnienia naszej szkoły. Później następowały kolejne przejawy wzajemnej współpracy.

Ostatnim ważnym wydarzeniem, świadczącym o obopólnym współdziałaniu, była zorganizowana z inicjatywy mgr Małgorzaty Łopatko, przez mgr Jerzego Konopińskiego wycieczka dydaktyczna do Warszawy.
Już w autokarze uczeń Kamil Bojanowski przybliżył sylwetkę prof. Sylwestra Kaliskiego prezentując notę biograficzną o patronie szkoły opracowaną przez mgr Jerzego Konopińskiego.
Drugim jej etapem było przejście na Cmentarz Wojskowy na Powązkach i złożenie wiązanki przez Panią Dyrektor w asyście uczniów: Agaty Chylińskiej, Wanesy Kolenderskiej i Mateusza Lewickiego oraz zapalenie znicza przez uczniów: Kamila Bojanowskiego, Filipa Domagalskiego i Piotra Gutowskiego na grobie patrona ZSMEiE - prof. Sylwestra Kaliskiego.
Następnie przejechaliśmy na ulicę gen. Sylwestra Kaliskiego do obiektów uczelnianych WAT, które rozmieszczone są na obszarze 40 hektarów.

Opiekę nad nami w kampusie sprawował płk mgr inż. Wiesław Szczygielski z Działu Spraw Studenckich, dzięki którego ogromnej życzliwości i niezwykłej operatywności udało się nam zrealizować bardzo szeroki program naszego pobytu. Był on dwukierunkowy.
Uczniowie pod opieką wychowawczą nauczycieli: mgr Alicji Barwińskiej-Chmielewicz, mgr inż. Lidii Komór, mgr inż. Anny Kozłowskiej i mgr Adriana Weredyckiego mieli możliwość wysłuchania wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych WAT: w Wydziale Cybernetyki - wykład : "Kryptologia - od starożytności do współczesności"; w Wydziale Elektroniki - wykład: "Ukrywanie dodatkowych informacji w multimediach"; w Wydziale Mechanicznym - wykład: "Wozy bojowe" i "Metody ochrony załóg wozów bojowych".
W tym samym czasie Dyrektor mgr Małgorzata Łopatko, która przewodniczyła rozmowom ze strony ZSMEiE, współinicjator i organizator wyjazdu mgr Jerzy Konopiński oraz nauczyciele przedmiotowi uczestniczyli w spotkaniach z władzami dziekańskimi czterech Wydziałów oraz Instytutu Optoelektroniki.

Ze strony WAT rozmowom przewodniczyli: w Wydziale Cybernetyki - Dziekan dr hab. inż. prof. WAT Kazimierz Worwa; w Wydziale Elektroniki - Dziekan dr hab. inż. prof. WAT Andrzej P. Dobrowolski; w Wydziale Mechanicznym - Dziekan dr hab. inż. prof. WAT Jerzy Małachowski; w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa - Dziekan dr hab. inż. prof. WAT Stanisław Kachel; w Instytucie Optoelektroniki - Dyrektor płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.
W miłej i konstruktywnej atmosferze zaprezentowano specyfikę funkcjonowania szkoły i uczelni, omówiono aktualne problemy oświatowe oraz przedstawiono wzajemne oczekiwania związane z planowanym podjęciem współpracy.
Dla ZSMEiE jest to możliwość wzmocnienia jakości i atrakcyjności oddziaływania dydaktycznego oraz polepszenie wyposażenia technicznego naszych pracowni.
Wyjazd nasz możliwy był dzięki życzliwości i hojności sponsorskiej Rady Rodziców ZSMEiE i pana Dariusza Chmielewicza z brokerskiej firmy ubezpieczeniowej, za co darczyńcom bardzo dziękujemy.
Tekst: mgr mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Aleksander Cieśliński, Mateusz Lewicki
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1331

W:2444828     P:2432373
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl