ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2014 / 2015

Działania rocznicowe: Stworzenie programu "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych"
118 - 2014/2015      Wstecz   Menu   Dalej   


Program dydaktyczno-wychowawczy "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych"

Wprowadzenie

Program dydaktyczno-wychowawczy "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych" jest autorskim dokonaniem mgr Jerzego Konopińskiego - wychowawcy Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, stworzonym na podstawie modelu programu wychowawczego "Jak tworzyć program wychowawczy szkoły - opis modelu", opracowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na zlecenie MEN, w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" CMPPP, Warszawa 2008.
W swojej treści zawiera propozycję działań dotyczących, co prawda, wąskiego wycinka zakresu programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły odnoszącego się do jej patrona, ale dotyczących zarówno sfery intelektualnej, jak i sprawnościowej oraz wolicjonalno-motywacyjnej uczniów.
Jest to podejście zgodne z założeniami reformy, mówiącymi o tym, że "edukacja szkolna ma za zadanie harmonijnie oddziaływać zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, jak i kształcenia umiejętności i postaw"1.

Plan działań związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych"

 1. Opracowanie programu dydaktyczno - wychowawczego "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych" - lipiec / sierpień 2014.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie do realizacji przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu programu dydaktyczno - wychowawczego - sierpień 2014 r.
 3. Włączenie programu "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych" do programu obchodów 70. rocznicy powstania szkoły - rok szkolny 2014/2015.
 4. Zrealizowanie zajęć godziny wychowawczej propagujących postać i osiągnięcia Sylwestra Kaliskiego przy wykorzystaniu "Noty biograficznej" - ok. 16 września każdego roku szkolnego
 5. Wykonanie baneru do gabinetu fizycznego o treści: Fizyka to ostoja solidności (gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski) - październik 2014 r.
 6. Ustanowienie dnia 19 grudnia Dniem Patrona Szkoły - rok szkolny 2014/2015.
 7. Ustanowienie nagrody im. Sylwestra Kaliskiego wręczanej przez dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na zakończenie roku szkolnego uczniowi mającemu najlepszą średnią z fizyki i przedmiotów zawodowych - czerwiec każdego roku szkolnego.
 8. Wykonanie stałych ekspozycji poświęconych patronowi Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu - rok szkolny 2014/2015.
 9. Zorganizowanie konkursu wiedzy o patronie szkoły:
  • eliminacje w każdej klasie - listopad każdego roku szkolnego
  • finał ogólnoszkolny połączony z wystawą prac uczniów (µ-ELEKTRA) - 19 grudnia 2014 r. i lata następne.
 10. Podjęcie starań o ufundowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej na kamienicę przy ulicy Mickiewicza 79 w Toruniu - miejsca urodzenia i zamieszkania Sylwestra Kaliskiego - rok szkolny 2014/2015.
 11. Złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza przed kamienicą przy ulicy Mickiewicza 79, w której urodził się Sylwester Kaliski - 16 września każdego roku szkolnego.
 12. Zorganizowanie wycieczki dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów ZSMEiE do Warszawy:
  • zwiedzanie budynku Sejmu RP;
  • zwiedzanie Muzeum Techniki;
  • Zwiedzanie Wojskowej Akademii Technicznej;
  • Złożenie kwiatów na grobie Sylwestra Kaliskiego na Cmentarzu Powązkowskim - przed 1 listopada każdego roku szkolnego.
1 Opis zmian potrzebnych w systemie edukacji. Projekt do konsultacji, Szkoła Przyjaźnie Wspierająca. Reforma Programowa, Warszawa, kwiecień 2008, str. 25
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1352

W:2444828     P:2432373
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl