ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

Wycieczki zawodowe: Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu
55 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   

Uczestnicy wycieczki


Dyspozytornia zakładu
3 czerwca 2004 r. odbyła się kolejna wycieczka przedmiotowa do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu usytuowanej przy Szosie Bydgoskiej. Tym razem jej uczestnikami byli uczniowie klasy Id technikum. Wycieczka miała dwa zasadnicze cele. Pierwszym było zapoznanie się z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi znajdującymi się na terenie zakładu, a przede wszystkim z urządzeniami automatuki i sterowania procesem technologicznym.
Drugim, równie ważnym celem było zapoznanie się z wpływem zakładu na środowisko naturalne oraz zwrócenie uwagi na ważność ekologii. Oczyszczalnia jest zakładem, który działa odwrotnie niż wszystkie pozostałe, mianowicie wszystkie inne zakłady zanieczyszczają środowisko a oczyszczalnia wprost przeciwnie - oczyszcza wszelkie zanieczyszczenia. Zwiedzanie zakładu rozpoczęliśmy od dyspozytorni, skąd dyżurny pracownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Wszystkie obiekty zakładu są umieszczone na specjalnej tablicy, gdzie można obserwować stan ich pracy. Sterowanie wszystkimi urządzeniami może odbywać się poprzez komputer.
Następnie udaliśmy się na teren zakładu, gdzie zapoznaliśmy się z procesem technologicznym oczyszczalni obserwując pracujące urządzenia. Udało się również obejrzeć część urządzeń "od środka" gdyż były w trakcie przeglądu technicznego lub remontu.

Trasa wycieczki prowadzi...

...przez kolejne etapy...

...oczyszczania zanieczyszczeń.
Tekst i zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1805

W:2444828     P:2432373
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl