ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Terminy bieżące - Rok szkolny 2020 / 2021    Do wakacji pozostało 213 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7:30 do 14:30, wtorek, czwartek w godzinach od 12:00 do 19:00
  Dyżur dla interesantów: wtorek w godzinach 14:00 do 17:00
 • mgr Beata Wróblewska - Zastępca Dyrektora
  wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 19:00
  Dyżur dla interesantów: poniedziałek w godzinach 16:00 do 18:00
 • mgr Renata Gac - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 19:00
  Dyżur dla interesantów: środa w godzinach 14:00 do 17:00
 • mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 19:00
  Dyżur dla interesantów: środa w godzinach 17:30 do 18:30
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartek w godzinach od 12:00 do 19:00
  Dyżur dla interesantów: poniedziałek w godzinach 16:00 do 18:00
 • mgr Alicja Tokarska - Psycholog / Pedagog Szkolny
  poniedziałek 8:15 do 11:15, wtorek 12:15 do 15:00, środa 11:15 do 15:00, czwartek 9:00 do 16:30 i piątek 8:30 do 13:30
 • mgr Marcin Grabowski - Pedagog Szkolny
  poniedziałek 13:00 do 17:00, wtorek 8:00 do 12:00, środa 8:00 do 11:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Czas trwania roku szkolnego 2020 / 2021
 • 01.09.2020 .. 25.06.2021

Organizacja roku szkolnego
 • 01.09.2020 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 30.04.2021 - klas programowo najwyższych
  • 25.06.2021 - klas programowo niższych technikum

Podział roku na semestry
 • klasy I-II technikum po szkole podstawowej:
  • 01.09.2020 .. 24.01.2021 - pierwsze półrocze (liczba tygodni: 19)
  • 25.01.2021 .. 25.06.2020 - drugie półrocze (liczba tygodni 19)
 • klasy III technikum oraz II po gimnazjum:
  • 01.09.2020 .. 10.01.2021 - pierwsze półrocze (liczba tygodni 17)
  • 11.01.2021 .. 25.06.2021 - drugie półrocze (liczba tygodni 17)
 • klasy maturalne technikum:
  • 01.09.2020 .. 14.12.2020 - pierwsze półrocze (liczba tygodni 15)
  • 15.12.2020 .. 30.04.2021 - drugie półrocze (liczba tygodni 15)

Terminy ferii
 • 23.12.2020 .. 31.12.2020 - zimowa przerwa świąteczna
 • 15.02.2021 .. 28.02.2021 - ferie zimowe
 • Rekolekcje Wielkopostne - Według harmonogramu
 • 01.04.2021 .. 06.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 26.06.2021 .. 31.08.2021 - ferie letnie

Praktyki uczniowskie
 • Uczniowie klas trzecich - maj 2021
 • Uczniowie klas drugich po gimnazjum - maj 2021

Egzamin maturalny
 • maj 2020 - część ustna - w/g odrębnego harmonogramu ustalonego przez PSZE:
  • 07.05.2021 .. 20.05.2021 - języki obce nowożytne
  • 07.05.2021 .. 20.05.2021 - język polski
 • 04.05.2021 .. 20.05.2021 - część pisemna - egzaminy obowiązkowe:
  • 04.05.2021 - język polski poziom podstawowy
  • 05.05.2021 - matematyka poziom podstawowy
  • 06.05.2021 - język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 07.05.2021 - język obcy (angielski) poziom rozszerzony
  • 11.05.2021 - matematyka poziom rozszerzony

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 1 w roku szkolnym 2020 / 2021
  • 10.01.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 12.01.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 11.01.2020
  • 31.03.2021 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 2 w roku szkolnym 2020 / 2021
  • 22.06.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 21.06.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 23.06.2021 .. 08.07.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 31.08.2022 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminy wystawiania ocen
 • 06.11.2020 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze dla przedmiotów kończących się w I półroczu 2020 / 2021 dla klas maturalnych,
 • 04.12.2020 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2020 / 2021 dla klas maturalnych,
 • 27.11.2020 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze dla przedmiotów kończących się w I półroczu 2020 / 2021 dla klas III technikum i II po gimnazjum,
 • 22.12.2020 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2020 / 2021 dla klas III technikum i II po gimnazjum
 • 11.12.2020 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze dla przedmiotów kończących się w I półroczu 2020 / 2021 dla klas I i II po szkole podstawowej,
 • 08.01.2021 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2020 / 2021 dla klas I i II technikum i II po szkole podstawowej
 • 26.03.2021 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2020 / 2021 dla klas maturalnych
 • 16.04.2021 - termin wystawiania ocen końcowych i rocznych 2020 / 2021 dla klas maturalnych
 • 28.04.2021 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2020 / 2021 dla klas III technikum i II po gimnazjum,
 • 19.05.2021 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2020 / 2021 dla klas I .. II technikum po szkole podstawowej,
 • 11.06.2021 - termin wystawiania ocen za II półrocze 2019 / 2020 dla klas I .. III technikum

Spotkania z Rodzicami
 • 04.09.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas I technikum i szkoły branżowej
 • 05.09.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV technikum
 • 07.09.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas II i III technikum
 • 10.09.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas II i III technikum
 • 09.11.2020 - konsultacje z rodzicami wszystkich klas technikum
 • 14.12.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV, informujące o ocenach śródrocznych w I półroczu
 • 11.01.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas III i II po gimnazjum informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 25.01.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas I i II po szkole podstawowej informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 29.03.2021 -zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach rocznych oraz konsultacje z rodzicami uczniów klas I- III technikum
 • 29.04.2021 - konsultacje z rodzicami uczniów klas III i II po gimnazjum informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 24.05.2021 - konsultacje z rodzicami uczniów klas I .. II technikum po szkole podstawowej informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Zebrania Rady Rodziców
 • wrzesień 2020 - zebranie RR
 • Następne zebrania według harmonogramu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021

Zebrania Rady Pedagogicznej
 • 28.08.2020 i 31.00.2020 - organizacja roku szkolnego i plan rozwoju szkoły na rok szkolny 2020 / 2021
 • 14.09.2020 - rada szkoleniowa
 • 10.12.2020 - RP klasyfikacyjna klas IV - I półrocze
 • 08.01.2021 - RP klasyfikacyjna klas III i II po gimnazjum - I półrocze
 • 14.01.2021 - RP klasyfikacyjna klas I .. II technikum po szkole podstawowej - I półrocze
 • xx.01.2021 - RP podsumowująca pracę w I półroczu
 • 27.04.2021 - RP klasyfikacyjna klas IV - roczna i końcowa
 • 22.06.2021 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum - roczna
 • xx.06.2021 - RP podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020 / 2021

Zebrania Prezydium Samorządu Szkolnego
 • wrzesień 2020 - zebranie
 • następne zebrania według harmonogramu pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2020 / 2021

Zebrania zespołów przedmiotowych
 • xx.08.2020 - przyjęcie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2020 / 2021
 • xx.01.2021 - analiza realizacji planów pracy w pierwszym semestrze
 • xx.06.2021 - analiza pracy w roku szkolnym 2020 / 2021 oraz projekt planu pracy na rok następny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 • w/g oddzielnego harmonogramu

Uroczystości szkolne i uczniowskie
 • xx.09.2020 - Narodowe Czytanie "Balladyny" - nauczyciele języka polskiego
 • 20.09.2020 .. 22.09.2020 - Sprzątanie Świata - nauczyciele biologii, geografii i wychowania fizycznego
 • 23.09.2020 .. 30.09.2020 - Europejski Tydzień Sportu - nauczyciele WF, (sport masowy)
 • 26.09.2020 - Europejski Dzień Języków - nauczyciele języków obcych
 • październik 2020 - Otrzęsiny klas pierwszych - opiekunowie SU, nauczyciele WF
 • 16.10.2020 - Dzień Papieski - nauczyciele religii
 • 22.10.2020 - Miesiąc Bibliotek Szkolnych - nauczyciele języka polskiego i religii
 • listopad 2020 - Tydzień profilaktyki - pedagog, psycholog, nauczyciele WDŻ
 • 11.11.2020 - Dzień Niepodległości - nauczyciele historii i języka polskiego
 • listopad 2020 - Toruński Tydzień Tolerancji - pedagog, psycholog, nauczyciele WDŻ oraz religii i etyki
 • 16.11.2020 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji - nauczyciele religii i etyki
 • 01.12.2020 - Światowy dzień Walki z AIDS - nauczyciele biologii
 • 06.12.2020 - Zostań świętym Mikołajem - Opiekun SU
 • 10.12.2020 - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 13.12.2020 - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 19.12.2020 - Święto Patrona Szkoły - A. Barwinska-Chmielewicz, A. Weredycki
 • grudzień 2020 - Jasełka i spotkania klasowe - nauczyciele religii, wychowawcy
 • 08.02.2021 - Dzień Bezpiecznego Internetu - nauczyciele informatyki
 • 21.02.2021 - Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego - nauczyciele języka polskiego
 • 01.03.2021 - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 12.03.2021 - Światowy Dzień Matematyki - nauczyciele matematyki
 • 20.03.2021 - Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządności - Opiekun SU
 • 21.03.2021 - Światowy dzień Poezji - nauczyciele języka polskiego
 • 27.03.2021 - Międzynarodowy Dzień Teatru - nauczyciele języka polskiego
 • 22.04.2021 - Światowy Dzień Ziemi - nauczyciele biologii i geografii
 • kwiecień 2021 - Festiwal ELEKTRA - nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • kwiecień 2021 - Drzwi Otwarte - Zespół ds. Promocji
 • 24.04.2021 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV - V. Kalka, wychowawcy klas IV
 • 02.05.2021 - Święto Flagi - nauczyciele historii
 • 03.05.2021 - Uchwalenie Konstytucji 3 maja - nauczyciele historii
 • czerwiec 2020 - Dzień Sportu - nauczyciele WF
xx - dokładna data zostanie ustalona w terminie późnieszym

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych
 • 11.11.2020 (środa) - Święto Niepodległości
 • 01.01.2021 (piątek) - Nowy Rok
 • 06.01.2021 (środa) - Dzień Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
 • 03.05.2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 maja
 • 03.06.2021 (czwartek) - Święto Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (10 dni / szkoła branżowa 6 dni)
 • 11.01.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (praktyczny)
 • 12.01.2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (pisemny)
 • 04, 05, 06, 07 i 11.05.2020 - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 04.06.2021 - dzień po święcie Bożego Ciała
 • 22.06.2021 (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (pisemny)
 • czerwiec 2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (praktyczny)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Szkoła branżowa)
 • ... - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (praktyczny)
 • ... - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 04.06.2021 - dzień po święcie Bożego Ciała

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020 r.

W:2412344     P:2399884
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl