ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2015 / 2016    Od końca roku szkolnego minęło 1615 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 14:30, wtorek, piątek w godzinach od 11:00 do 17:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Sylwia Głowicka - Doradca zawodowy
  poniedziałek 16:10 do 17:00
 • mgr Alicja Tokarska - Pedagog Szkolny
  poniedziałek 11:15 do 14:00, wtorek 11:30 do 16:30, środa 11:15 do 14:00, czwartek 8:30 do 13:30 i piątek 8:30 do 13:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Czas trwania roku szkolnego 2015 / 2016
 • 01.09.2015 .. 24.06.2016

Inauguracja roku szkolnego
 • 01.09.2015 - godzina 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015 / 2016.

Organizacja roku szkolnego
 • 01.09.2015 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 29.04.2016 - klas programowo najwyższych
  • 24.06.2016 - klas programowo niższych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Podział roku na semestry
 • klasy I-II technikum:
  • 01.09.2015 .. 07.02.2016 - pierwsze półrocze (liczba tygodni 19)
  • 08.02.2016 .. 24.06.2016 - drugie półrocze (liczba tygodni 19)
 • klasy III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:
  • 01.09.2015 .. 10.01.2016 - pierwsze półrocze (liczba tygodni 17)
  • 11.01.2016 .. 24.06.2016 - drugie półrocze (liczba tygodni 17)
 • klasy maturalne technikum:
  • 01.09.2015 .. 13.12.2015 - pierwsze półrocze (liczba tygodni 15)
  • 14.12.2015 .. 29.04.2016 - drugie półrocze (liczba tygodni 15)

Terminy ferii
 • 23.12.2015 .. 31.12.2015 - zimowa przerwa świąteczna
 • 18.01.2016 .. 31.01.2016 - ferie zimowe
 • Rekolekcje Wielkopostne - Według harmonogramu - marzec 2016
 • 24.03.2016 .. 29.03.2016 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 25.06.2016 .. 31.08.2016 - ferie letnie

Praktyki uczniowskie
 • Uczniowie klas trzecich - maj 2016

Egzamin maturalny
 • 04.05.2016 .. 27.05.2016 - część ustna - w/g odrębnego harmonogramu ustalonego przez PSZE:
  • 04.05.2016 .. 27.05.2016 - języki obce nowożytne
  • 09.05.2016 .. 21.05.2016 - język polski
 • część pisemna - egzaminy obowiązkowe:
  • 04.05.2016 - język polski poziom podstawowy
  • 06.05.2016 - matematyka poziom podstawowy
  • 05.05.2016 - język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 12.05.2016 - język obcy (niemiecki) poziom podstawowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 1 w roku szkolnym 2015 / 2016
  • 14.01.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 15.01.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 16.01.2016 .. 26.01.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 30.03.2016 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 2 w roku szkolnym 2015 / 2016
  • 17.06.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 30.05.2016 .. 04.071.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna
  • 26.08.2016 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 3 w roku szkolnym 2015 / 2016
  • 06.10.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 11.10.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 06.09.2016 .. 17.10.2016 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 25.11.2016 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminy wystawiania ocen
 • 03.11.2015 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze 2015 / 2016 dla klas maturalnych,
 • 03.12.2015 - termin wystawiania ocen semestralnych za I półrocze 2015 / 2016 dla klas maturalnych,
 • 15.12.2015 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze 2015 / 2016 dla klas I .. II technikum i ZSZ
 • 20.11.2015 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze 2015 / 2016 dla klas III technikum
 • 21.12.2015 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2015 / 2016 dla klas III technikum
 • 15.01.2016 - termin wystawiania ocen semestralnych za I półrocze 2015 / 2016 dla klas I .. II technikum i ZSZ
 • 21.03.2016 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2015 / 2016 dla klas maturalnych
 • 19.04.2016 - termin wystawiania ocen końcowych i rocznych 2015 / 2016 dla klas maturalnych
 • 28.04.2016 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2015 / 2016 dla klas III technikum
 • 13.05.2016 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2015 / 2016 dla klas I .. II technikum i ZSZ
 • 13.06.2016 - termin wystawiania ocen za II półrocze 2015 / 2016 dla klas I .. III technikum i ZSZ

Spotkania z Rodzicami
 • 12.09.2015 - spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV technikum
 • 14.09.2015 - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III technikum
 • 04.11.2015 - zebranie z rodzicami wszystkich klas I, II i III technikum i ZSZ, informujące o ocenach bieżących
 • 04.11.2015 - konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych, informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 23.11.2015 - konsultacje z rodzicami uczniów klas III, informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 16.12.2015 - zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych informujące o uzyskanych ocenach w semestrze I oraz konsultacje z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i ZSZ informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 07.01.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 04.02.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i ZSZ informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 22.03.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach rocznych
 • 22.03.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i ZSZ - śródroczne
 • 29.04.2016 - konsultacje z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 16.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i ZSZ informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Zebrania Rady Rodziców
 • 09.2015 - zebranie RR
 • Następne zebrania według harmonogramu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015 / 2016

Zebrania Rady Pedagogicznej
 • 31.08.2015 - organizacja roku szkolnego i plan rozwoju szkoły na rok szkolny 2015 / 2016
 • 15.09.2015 - rada szkoleniowa
 • 10.12.2015 - RP klasyfikacyjna klas IV - I półrocze
 • 04.01.2016 - RP klasyfikacyjna klas III - I półrocze
 • 03.02.2016 - RP klasyfikacyjna klas I .. II technikum i ZSZ - I półrocze
 • xx.xx.2016 - RP podsumowująca pracę w I półroczu
 • 26.04.2016 - RP klasyfikacyjna klas IV - roczna i końcowa
 • 20.06.2016 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum i ZSZ - roczna
 • 24.06.2016 - RP podsumowująca pracę w roku szkolnym 2015 / 2016

Zebrania Prezydium Samorządu Szkolnego
 • wrzesień 2015 - zebranie
 • następne zebrania według harmonogramu pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2015 / 2016

Zebrania zespołów przedmiotowych
 • wrzesień 2015 - przyjęcie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2015 / 2016
 • styczeń / luty 2016 - analiza realizacji planów pracy w pierwszym semestrze
 • czerwiec 2016 - analiza pracy w roku szkolnym 2015 / 2016 oraz projekt planu pracy na rok następny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 • w/g oddzielnego harmonogramu

Uroczystości szkolne i uczniowskie
 • xx.09.2015 - Otrzęsiny klas pierwszych - M. Szwec-Zielińska, M. Kociorska
 • 26.09.2015 - Europejski Dzień Języków - nauczyciele języków obcych
 • 16.10.2015 - Dzień Papieski - nauczyciele religii
 • 22.10.2015 - Miesiąc Bibliotek Szkolnych - B. Jackowska, D. Warska
 • 11.11.2015 - Dzień Niepodległości - A. Ferster
 • 16.11.2015 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji - nauczyciele religii
 • 01.12.2015 - Światowy dzień Walki z AIDS - S. Sajdłowska-Mochalska
 • 10.12.2015 - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - B. Lubiszewska, A. Ferster
 • 19.12.2015 - Święto Patrona Szkoły - J. Konopiński, A. Ferster
 • 08.02.2016 - Dzień Bezpiecznego Internetu - M. Szymczak
 • 20.03.2016 - Pierwszy Dzień Wiosny - Opiekun SU
 • 27.03.2016 - Międzynarodowy Dzień Teatru - M. Szwec-Zielińska, M. Kmiecikowska
 • 22.04.2016 - Światowy Dzień Ziemi - L. Mazur
 • 03.05.2016 - Uchwalenie Konstytucji 3 maja - B. Lubiszewska
 • xx.06.2016 - Dzień Sportu - nauczyciele wychowania fizycznego
xx - dokładna data zostanie ustalona w terminie późnieszym

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2015 (środa) - Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2015 (niedziela) - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2015 (środa) - Święto Niepodległości
 • 01.01.2016 (piątek) - Nowy Rok
 • 06.01.2016 (środa)- Dzień Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
 • 01.05.2016 (niedziela) - Święto Pracy
 • 03.05.2016 (wtorek) - Święto Konstytucji 3 maja
 • 26.05.2016 (czwartek) - Święto Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.01.2016 (czwartek) - egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
 • 02.05.2016 (poniedziałek) - dzień po Święcie Pracy
 • 4, 5 i 6.05.2016 (środa, czwartek i piątek) - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 9.05.2016 (poniedziałek) - egzamin maturalny z matematyki rozszerzonej
 • 27.05.2016 (piątek) - dzień po święcie Bożego Ciała
 • 17.06.2016 (piątek) - egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
 • 20.06.2016 .. 21.06.2016 (2 dni) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - według osobnego harmonogramu

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2015 r.

W:2412407     P:2399947
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl