ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2014 / 2015    Od końca roku szkolnego minęło 1979 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Janusz Jarczewski - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Sylwia Głowicka - Doradca zawodowy
  poniedziałek 16:10 do 17:00
 • mgr Alicja Tokarska - Pedagog Szkolny
  poniedziałek 11:15 do 14:00, wtorek 11:30 do 16:30, środa 11:15 do 14:00, czwartek 8:30 do 13:30 i piątek 8:30 do 13:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Czas trwania roku szkolnego 2014 / 2015
 • 01.09.2014 .. 26.06.2015

Inauguracja roku szkolnego
 • 01.09.2014 - godzina 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014 / 2015.

Organizacja roku szkolnego
 • 01.09.2014 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 24.04.2015 - klas programowo najwyższych
  • 26.06.2015 - klas programowo niższych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Podział roku na semestry
 • klasy I-III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:
  • 01.09.2014 .. 25.01.2015 - pierwszy semestr (liczba tygodni 19)
  • 26.01.2015 .. 26.06.2015 - drugi semestr (liczba tygodni 19)
 • klasy maturalne technikum:
  • 01.09.2014 .. 21.12.2014 - pierwszy semestr (liczba tygodni 16)
  • 22.12.2014 .. 24.04.2015 - drugi semestr (liczba tygodni 15)

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2014 - Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2014 - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2014 - Święto Niepodległości
 • 22.12.2014 .. 31.12.2014 - zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2015 - Dzień Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
 • 16.02.2015 .. 01.03.2015 - ferie zimowe
 • Rekolekcje Wielkopostne - Termin zostanie podany w terminie późniejszym
 • 02.04.2015 .. 07.04.2015 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05.2015 - Święto Pracy
 • 04.06.2015 - Święto Bożego Ciała
 • 27.06.2015 .. 31.08.2015 - ferie letnie

W Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014 / 2015 będą miały miejsce w następujących terminach:
 • Technikum nr 5:
  • 10.11.2014 - dzień przed Świętem Niepodległości (poniedziałek)
  • 02.01.2015 - dzień po Nowym Roku
  • 4, 5 i 6.05.2015 - część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski (poniedziałek, wtorek i środa)
  • 05.06.2015 - dzień po święcie Bożego Ciała (piątek)
  • 15.06.2015 - egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe - część pisemna
  • 16.06.2015 .. 19.06.2015 - egzamin zawodowy - część praktyczna (2 dni wg harmonogramu pracy ośrodka)
  • 22.06.2015 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5:
  • 02.01.2015 - dzień po Nowym Roku
  • 5 i 6.05.2015 - część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, j. angielski (wtorek i środa)
  • 05.06.2015 - dzień po święcie Bożego Ciała (piątek)
  • 16.06.2015 .. 19.06.2015 - egzamin zawodowy - część praktyczna (2 dni wg harmonogramu pracy ośrodka)

Egzamin maturalny
 • 04.05.2015 .. 29.05.2015 - część ustna - w/g odrębnego harmonogramu ustalonego przez PSZE:
  • 04.05.2015 .. 29.05.2015 - języki obce nowożytne
  • 11.05.2015 .. 23.05.2015 - język polski
 • część pisemna - egzaminy obowiązkowe:
  • 04.05.2015 - język polski poziom podstawowy
  • 05.05.2015 - matematyka poziom podstawowy
  • 06.05.2015 - język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 12.05.2015 - język obcy (niemiecki) poziom podstawowy

Praktyki uczniowskie wg oddzielnego harmonogramu - 04.05.2015 .. 29.05.2015 - uczniowie klas trzecich
 • technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik i technik mechatronik - 4 tygodnie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w/g odrębnych ustaleń CKE
 • 15.06.2015 - egzamin zawodowy - część pisemna
 • 16.06.2015 .. 19.06.2015 - egzamin zawodowy - część praktyczna
 • 28.08.2015 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • sesja 1 w roku szkolnym 2014/2015:
  • 08.01.2015 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 09.01.2015 .. 27.01.2015 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna
  • 27.03.2015 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • sesja 2 w roku szkolnym 2014/2015:
  • 22.06.2015 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 25.06.2015 .. 06.07.2015 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna
  • 28.08.2015 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Terminy wystawiania ocen
 • 07.11.2014 - termin wystawiania ocen proponowanych za I semestr 2014 / 2015 dla klas maturalnych,
 • 11.12.2014 - termin wystawiania ocen semestralnych za I semestr 2014 / 2015 dla klas maturalnych,
 • 12.12.2014 - termin wystawiania ocen proponowanych za I semestr 2014 / 2015 dla klas I .. III technikum i ZSZ
 • 14.01.2015 - termin wystawiania ocen semestralnych za I semestr 2014 / 2015 dla klas I .. III technikum i ZSZ
 • 10.03.2015 - termin wystawiania ocen proponowanych za II semestr 2014 / 2015 dla klas maturalnych,
 • 10.04.2015 - termin wystawiania ocen końcoworocznych 2014 / 2015 dla klas maturalnych,
 • 24.04.2015 - termin wystawiania ocen proponowanych za II semestr 2014 / 2015 dla klas III technikum
 • 15.05.2015 - termin wystawiania ocen proponowanych za II semestr 2014 / 2015 dla klas I .. II technikum i ZSZ
 • 15.06.2015 - termin wystawiania ocen końcoworocznych 2014 / 2015 dla klas I .. III technikum i ZSZ

Spotkania z Rodzicami
 • 13.09.2014 - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych technikum
 • 25.09.2014 - spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum
 • 30.10.2014 - konsultacje z rodzicami wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
 • 13.11.2014 - konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych, informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 19.12.2014 - zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych informujące o uzyskanych ocenach w semestrze I oraz konsultacje z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 27.01.2015 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informujące o uzyskanych ocenach w semestrze I
 • 12.03.2015 - zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 • 26.03.2015 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - śródsemestralne
 • 28.04.2015 - zebranie z rodzicami uczniów klas III technikum
 • 15.05.2015 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Zebrania Rady Rodziców
 • 09.2014 - wybory Zarządu RR
 • Następne zebrania według harmonogramu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2014 / 2015

Zebrania Rady Pedagogicznej
 • 29.08.2014 - organizacja roku szkolnego 2014 / 2015
 • 15.09.2014 - rada szkoleniowa
 • 18.12.2014 - RP klasyfikacyjna klas IV - semestralna
 • 21.01.2015 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - semestralna
 • 03.02.2015 - RP podsumowująca pracę w I semestrze
 • 17.04.2015 - RP klasyfikacyjna klas IV - końcoworoczna
 • 22.06.2015 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - końcoworoczna
 • 26.06.2015 - RP podsumowująca pracę w roku szkolnym 2014 / 2015

Zebrania zespołów przedmiotowych
 • wrzesień 2014 - przyjęcie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2014 / 2015
 • styczeń / luty 2015 - analiza realizacji planów pracy w pierwszym semestrze
 • czerwiec 2015 - analiza pracy w roku szkolnym 2014 / 2015 oraz projekt planu pracy na rok następny

Zebrania Prezydium Samorządu Szkolnego
 • wrzesień 2014 - wybory Prezydium SU
 • następne zebrania według harmonogramu pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2014 / 2015

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 • w/g oddzielnego harmonogramu

Uroczystości szkolne i uczniowskie
 • 17.09.2014 - Dzień Sybiraka
 • xx.09.2014 - Otrzęsiny klas pierwszych
 • 26.09.2014 - Europejski Dzień Języków
 • 16.10.2014 - Dzień Papieski,
 • 22.10.2014 - Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • 11.11.2014 - Dzień Niepodległości
 • 16.11.2014 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • 01.12.2014 - Światowy dzień Walki z AIDS,
 • 10.12.2014 - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
 • 19.12.2014 - Święto Patrona Szkoły
 • 08.02.2015 - Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 20.03.2015 - Pierwszy Dzień Wiosny
 • 27.03.2015 - Międzynarodowy Dzień Teatru
 • 22.04.2015 - Światowy Dzień Ziemi
 • 03.05.2015 - Uchwalenie Konstytucji 3 maja
 • xx.06.2015 - Dzień Sportu
 • xx.06.2015 - Obchody 70-lecia istnienia Szkoły


xx - dokładna data zostanie ustalona w terminie późnieszym
Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2014 r.

W:2412394     P:2399934
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl