ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2011 / 2012    Od końca roku szkolnego minęło 3071 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Andrzej Skrzypczyk - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Dominika Warska - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Janusz Jarczewski - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyzno-wychowawczych dla uczniów Technikum nr 5
 • 31 października 2011 r. - Dzień przed świętem Wszystkich świętych - poniedziałek
 • 30 kwietnia 2012 r. - Dzień przed Świętem Pracy 1 Maja - poniedziałek
 • 2 maja 2012 r. - Święto Flagi Państwowej
 • 4 maja 2012 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego (P)
 • 7 maja 2012 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego (R)
 • 8 maja 2012 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki (P)
 • 9 maja 2012 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki (R)
 • 10 maja 2012 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego (P+R)
 • 8 czerwca 2012 r. - dzień po święcie Bożego Ciała
 • 18 czerwca 2012 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyzno-wychowawczych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • 31 października 2011 r. - Dzień przed świętem Wszystkich świętych - poniedziałek
 • 30 kwietnia 2012 r. - Dzień przed Świętem Pracy 1 Maja - poniedziałek
 • 2 maja 2012 r. - Święto Flagi Państwowej
 • 4 maja 2012 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego (P)
 • 8 czerwca 2012 r. - dzień po święcie Bożego Ciała
 • 18 czerwca 2012 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Terminy podstawowe
 • 1 września 2011 r. - 9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011 / 2012
 • 1 września 2011 r. - 18:00 - Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny w Kościele OO. Redemptorystów
 • 31 grudnia 2011 r. - Koniec I semestru
 • 23 .. 31 grudnia 2011 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 13 .. 26 lutego 2012 r. - Ferie zimowe
 • 26, 27 i 28 marca 2012 r. - Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół średnich
 • 5 .. 10 kwietnia 2012 r - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 27 kwietnia 2012 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum nr 5
 • 15 czerwca 2012 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • 29 czerwca 2012 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 30 czerwca .. 31 sierpnia 2012 r. - Ferie letnie
 • 31 sierpnia 2012 r. - Koniec roku szkolnego 2011 / 2012

Egzaminy maturalne i zawodowe
 • 4 maja 2012 r. - 9:00 - język polski poziom podstawowy
 • 7 maja 2012 r. - 9:00 - język polski poziom rozszerzony
 • 8 maja 2012 r. - 9:00 - matematyka poziom podstawowy
 • 9 maja 2012 r. - 9:00 - matematyka poziom rozszerzony
 • 10 maja 2012 r. - 9:00 - język angielski poziom podstawowy, 14:00 poziom rozszerzony
 • 11 maja 2012 r. - 9:00 - wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy i rozszerzony
 • 14 maja 2012 r. - 9:00 - biologia poziom podstawowy i rozszerzony
 • 14 maja 2012 r. - 14:00 - historia poziom podstawowy i rozszerzony
 • 16 maja 2012 r. - 9:00 - język niemiecki poziom podstawowy, 14:00 poziom rozszerzony
 • 17 maja 2012 r. - 9:00 - geografia poziom podstawowy i rozszerzony
 • 18 maja 2012 r. - 9:00 - język rosyjski poziom podstawowy, 14:00 poziom rozszerzony
 • Egzamin maturalny - część ustna - przeprowadzona zostanie w szkole według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Harmonogram zostanie opracowany i przekazany do wiadomości w 2 sem 2011 / 2012.
 • 18 czerwca 2012 r. - 12:00 - etap pisemny dla absolwentów wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 • 19 .. 22 czerwca 2012 r. - etap praktyczny dla absolwentów Technikum nr 5
 • 2 lipca .. 10 sierpnia 2012 - etap praktyczny absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • dokładne daty organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostaną przekazane do wiadomości w II sem 2011 / 2012

Terminy wystawiania ocen
 • do 12 grudnia 2011 r. - Termin wystawiania ocen semestralnych za I semestr 2011 / 2012
 • do 16 kwietnia 2012 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasach programowo najwyższych Technikum nr 5
 • do 5 czerwca 2012 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasie programowo najwyższych Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5
 • do 22 czerwca 2012 r. - Termin wystawiania ocen na II semestr 2011 / 2012 w pozostałych klasach

Terminy Rad Pedagogicznych
 • 22 września 2011 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa dot. reformy szkolnictwa zawodowego
 • 25 października 2011 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa dot. reformy szkolnictwa zawodowego
 • 23 listopada 2011 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa dot. reformy szkolnictwa zawodowego
 • 22 grudnia 2011 r. - 14:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze dla uczniów wszystkich klas Technikum nr 5 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • 5 stycznia 2012 r. - ??:00 - Rada Pedagogiczna podsumowująca po I semestrze 2011 / 2012
 • 9 lutego 2012 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 28 marca 2012 r. - 10:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 25 kwietnia 2012 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych Technikum nr 5
 • 14 czerwca 2012 r. - 11:30 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klasy programowo najwyższej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • 27 czerwca 2012 r. - 12:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla pozostałych klas Technikum nr 5 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • 29 czerwca 2012 r. - 11:00 - Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2011/2012

Terminy zebrań z rodzicami
 • 10 września 2011 r. - 9:00 i 10:00 - Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych (dokładny harmonogram zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym, przed 10. 09. 2011)
 • 10 września 2011 r. - 11:00 - Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas IV Technikum nr 5 oraz klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
 • 17 .. 21 października 2011 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki + konsultacje)
 • 14 .. 18 listopada 2011 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji semestralnej + konsultacje)
 • 22 grudnia 2011 r. - 16:00 - Zebrania rodziców (wywiadówki - informacja o klasyfikacji)
 • 5 .. 9 marca 2012 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki + konsultacje)
 • 15 .. 16 marca 2012 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji końcowej w klasach programowo najwyższych Technikum nr 5)
 • 27 kwietnia 2012 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji końcowej klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5)
 • 21 .. 25 maja 2012 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji końcowej pozostałych klas)

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2011 r.

W:2412332     P:2399872
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl