ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum ogłoszeń - Rok szkolny 2010 / 2011    Od końca roku szkolnego minęło 3444 dni

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Dnia 1 września 2010 r. (środa) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010 / 2011
001
więcej ...
Dnia 1 września 2010 r. (środa) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010 / 2011.

Obecność obowiązkowa
 
Przed szkolną uroczystością o godzinie 8:00 w Kościele OO. Redemptorystów
odbędzie się
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny

Rada Pedagogiczna

Dnia 31 sierpnia 2010 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna
002
więcej ...
Dnia 31 sierpnia 2010 r. (wtorek) o godzinie 10:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2010 / 2011.
Obecność obowiązkowa  Podręcznik

Podręcznik napisany i wydany przez nauczyciela naszej szkoły

Podręcznik do nauki zawodu
TECHNIK INFORMATYK
Oprogramowanie biurowe

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania przedmiotu oprogramowanie biurowe w zawodzie technik informatyk na podstawie opinii rzeczoznawców.
Typ szkoły: technikum i szkoła policealna.
Rok dopuszczenia 2010.
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312 [01].
 

  Podanie do Internatu ZSMEiE

Podanie o przyznanie miejsca w Internacie ZSMEiE
   Wersja do pobrania (53290 bajtów)
 

  Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSMEiE

Absolwenci i sympatycy szkoły wystąpili z inicjatywą założenia
Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu, ul. Św. Józefa 26

Informacje i propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia prosimy kierować pod adres e-mail: fizyk1@zsmeie.torun.pl
 

  Dzień programisty

20 października 2010 r.

DZIEŃ PROGRAMISTY
begin 9:00; . . . ; sala 54; . . . ; end 13:00.
dodatkowe informacje na stronie www.zsmeie.pl/event

ilość miejsc ograniczona.


  Próbna matura

3 listopada 2010 r.
o godzinie 9:00 odbędzie się

PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI


  Spotkanie z Pisarzem

Dnia 3 listopada 20010 r. o godzinie 13:00

w świetlicy szkolnej

odbędzie się spotkanie uczniów klas maturalnych

z Januszem Leonem Wiśniewskim

autorem m. in. "Samotności w sieci", "Bikini", "Losu powtórzonego", "Zbliżeń".

  Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego
Przewodnicząca: Angelika Tomaszewska

Członkowie:
1. Aleksandra Dąbrowska
2. Monika Sipak
3. Krystian Bylicki
4. Manuel Błaszkiewicz
5. Łukasz Kulig


  Zaproszenie na Rekolekcje Szkolne 10 kwietnia, 11 kwietnia, 12 kwietnia, 13 kwietnia 2011r.

Zaproszenie do Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Świętej Katarzynie
  . . .  

dla tych uczniów ZSMEiE, którzy: chcą przeżyć rekolekcje szkolne inaczej, chcą połączyć modlitwę, skupienie, z wędrówką po górach, chcą poznać Góry Świętokrzyskie, chcą poznać Świętokrzyski Park Narodowy.

Ramowy program rekolekcji:
 • codzienne uczestnictwo we Mszy Św. z nauką rekolekcyjną,
 • po śniadaniu wyjście na szlaki górskie,
 • powrót na obiadokolację,
 • krótka modlitwa wieczorna,
 • wieczorne rozmowy dnia przy herbatce.

Koszt 300zł. - Cena obejmuje przejazdy, śniadania, obiadokolacje oraz noclegi w pokojach 2, 3 osobowych.

Zapisy przyjmują: prof. Maria Kmiecikowska i prof. Teresa Matysiak


  Rada Pedagogiczna

Dnia 21 grudnia 2010 r. (wtorek) o godzinie 16:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze

Obecność obowiązkowa

Wystawianie ocen semestralnych do 14 grudnia
 

  Idą święta ...

OPŁATEK WIGILIJNY

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
ma zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników szkoły na uroczyste spotkanie opłatkowe
20 grudnia 2010 r. o godzinie 17:00

Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.
 

  Idą święta ...
BN-2010

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim betlejemski blask.  Rada Pedagogiczna

Dnia 19 stycznia 2011 r. (środa) o godzinie 16:00

w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr roku szkolnego 2010 / 2011.

Obecność obowiązkowa
 

  Zebrania

ZEBRANIA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS

W dniach od 10 do 14 stycznia 2011 r. odbędą się zebrania z rodzicami (wywiadówki).

Dokładny termin wywiadówek ustalają wychowawcy klas.
 

  Egzaminy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - TERMINARZ
  . . .  
Terminy egzaminów zawodowych w 2011 roku:

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.
 1. Etap pisemny
  • 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 2. Etap praktyczny
  • od 14 do 17 czerwca 2011 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.). Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 26 sierpnia 2011 r.


  Rada Pedagogiczna

Dnia 3 marca 2011 r. (czwartek) o godzinie 17:00

w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna poświęcona zmianom w Statucie ZSMEiE

Obecność obowiązkowa
 

  Rekolekcje


W dniach od 11 do 13 kwietnia 2011 r. (poniedziałek, wtorek i środa)
  . . .  
odbędą się szkolne Rekolekcje
 • Młodzież uczestniczy w Rekolekcjach
W tych dniach odbędą się:
 • 11 kwietnia 2011 r. - 10:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 12 kwietnia 2011 r. - WDN i prace związane z doskonaleniem
 • 13 kwietnia 2011 r. - Spotkania Zespołów Przedmiotowych
Obecność obowiązkowa
 

  Zaproszenie

Dnia 8 kwietnia 2011 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędą się

DRZWI OTWARTE

Wszystkich gimnazjalistów ich rodziców i nauczycieli
s e r d e c z n i e       z a p r a s z a m y   !!!


  Matury

Harmonogram maturalnych egzaminów ustnych
  . . .  

Ustne egzaminy maturalne odbędą się według następującego harmonogramu:

  Egzaminy ustne z języka polskiego.
  Egzaminy ustne z języka angielskiego.
  Egzaminy ustne z języka niemieckiego.


  Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie remontu w obiekcie Pracowni ZSMEiE
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
ogłasza nabór ofert
na wykonanie remontu w obiekcie Pracowni Specjalistycznych ZSMEiE:

Zadanie: Remont w obiekcie Pracowni Specjalistycznych ZSMEiE
Zakres remontu: Wg specyfikacji technicznej i przedmiaru robót.


Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

mgr Andrzej Skrzypczyk

Toruń, 23 marca 2011 r.Załączniki:
  Specyfikacja techniczna - CO
  Specyfikacja techniczna - ZW
  Strona tytułowa Przedmiar robót - CO
  Strona tytułowa Przedmiar robót - ZW
  Strona tytułowa - Specyfikacja techniczna - CO
  Strona tytułowa - Specyfikacja techniczna - ZW
  Strona tytułowa - Projekt - CO
  Strona tytułowa - Pprojekt - ZW
  Zawartość opracowania - CO
  Zawartość opracowania - ZW
  Książka przedmiarów - CO
  Książka przedmiarów - ZW
  Rzut piwnic
  Rzut parteru
  Rozwinięcie - CO
  Rozwinięcie- ZW
  Oświadczenia
  Formularz oferty
  Warunki zamówiena
  Projekt umowy

  Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę do Internatu ZSMEiE produktów spożywczych
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
w trybie zamówienia do 14.000 Euro ogłasza nabór ofert
na dostawę do Internatu ZSMEiE produktów spożywczych wg poniższych kategorii:

 • CPV 15330000-0 warzyw i owoców - owoce
 • CPV 15330000-0 warzyw i owoców - warzywa
 • CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie
 • CPV 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
 • 05100000-6 Ryby 15200000-0 Ryby przetworzone
 • CPV 01242000-5 Jaja
 • CPV 01112100-6 Ziemniaki
 • CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
 • CPV 15500000-3 produkty mleczarskie
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż powyższych grup produktów spożywczych wg formularzy ofertowych z wykazami przewidywanego asortymentu na zasadach zgodnych z projektem umowy załączonym do specyfikacji i spełniających wymagania zamawiającego dotyczące jakości i dostępności na żądanie.
 2. Termin składania ofert upływa 12.04.2011 r. godz. 12:00.
 3. Formularze ofertowe i projekt umowy można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
  Internat ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 22/24, administracja internatu
 4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wymagań zamawiającego i naboru ofert. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
  Intendent internatu, p. Ewa Lemańczyk, tel 056 6544107 w. 19


Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

mgr Andrzej Skrzypczyk

Toruń, 28 marca 2011 r.Załączniki:
  Ogłoszenie - Nabór ofert
  Umowa sprzedaży - wzór
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Oświadczenie
  Ogłoszenie przetargu mięso i wędliny
  Formularz ofertowy - jaja
  Formularz ofertowy - owoce
  Formularz ofertowy - pieczywo wyroby piekarskie
  Formularz ofertowy - produkty mleczarskie
  Formularz ofertowy - produkty mrożone
  Formularz ofertowy - różne produkty spożywcze
  Formularz ofertowy - ryby
  Formularz ofertowy - warzywa
  Formularz ofertowy - ziemniaki
  Formularz ofertowy - mięso i wędliny

 

  Koniec roku szkolnego klas czwartych
Dnia 29 kwietnia 2010 r. (piątek) o godzinie 14:15 w Kaplicy Szkolnej kościoła pw. Św. Józefa w Toruniu odbędzie się
Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas czwartych

Przed uroczystością, o godzinie 13:00 odbędzie się Msza św. dziękczynna dla tegorocznych maturzystów

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają uczniów klas czwartych i ich Rodziców.

  Rekolekcje Szkolne 10 kwietnia, 11 kwietnia, 12 kwietnia, 13 kwietnia 2011r.
Rekolekcje wyjazdowe  . . .  

planowane na dni 10 do 13 kwietnia 2011 r.

zostały odwołane


  Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego do stołówki Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26

Przedmiot zamówienia: dostawa CPV 15100000-9 mięsa i wędlin do stołówki Internatu ZSMEiE w Toruniu.
  Pełna treść ogłoszenia
 

  Tabela wynagrodzenia ryczałtowego
Remont instalacji CO, ZW i CW w budynku Pracowni ZSMEiE w Toruniu ul. Św. Józefa 26

ZADANIE: wykonanie wymiany (remontu) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany (remontu) wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Pracowni Specjalistycznych Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
  Tabela wynagrodzenia ryczałtowego
 

  Egzaminy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - TERMINARZ
  . . .  
Terminy egzaminów zawodowych w 2011 roku:

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły.
 1. Etap pisemny
  • 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - dla absolwentów w zawodach 311[07] - technik elektronik, 311[08] - technik elektryk, 312[01] - technik informatyk, 311[50] - technik mechatronik
 2. Etap praktyczny (czas trwania: 240 min)
  • 14 czerwca 2011 r. godz. 9:00 - dla absolwentów techników - 312[01] - technik informatyk
  • 15 czerwca 2011 r. godz. 9:00 - dla absolwentów techników - 312[01] - technik informatyk, 311[07] - technik elektronik, 311[08] - technik elektryk
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 22 kwietnia 2011 r.


Do pomieszczenia, gdzie odbywa się egzamin nie wolno wnosić i używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych).

Zdający przynosi na egzamin:
312[01] Technik informatyk: - (nic);
311[07] Technik elektronik: Kalkulator, ołówek, gumka, linijka;
311[08] Technik elektryk: Kalkulator, ołówek, gumka, linijka.


  Mistrzostwa ZSMEiE w pływaniu
Dnia 3 czerwca 2011 r. (piątek) o godzinie 12:00 na basenie ZSMEiE odbędą się

Mistrzostwa ZSMEiE w pływaniu

Obecność obowiązkowa. Nauczyciele wraz z klasami uczestniczą w zawodach jako kibice. Zajęcia lekcyjne w tym dniu odbywają się do godziny 11:30.

  Rada Pedagogiczna
Dnia 10 czerwca 2011 r. (piątek) o godzinie 11:30 w pokoju nauczycielskim odbędzie się

Rada Pedagogiczna

Obecność obowiązkowa

  Rada Pedagogiczna
Dnia 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna

Obecność obowiązkowa

Wystawianie ocen rocznych do 13 czerwca
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 21 czerwca 2011 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2010 / 2011

Obecność obowiązkowa

  Koniec roku szkolnego - Początek wakacji
Dnia 22 czerwca 2011 r. (środa) o godzinie 9:00 na dziedzińcu szkolnym ("płytki") odbędzie się

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010 / 2011

Obecność obowiązkowa

O godz. 8:00 w kościele oo. Redemptorystów odbędzie się msza św. na zakończenie roku szkolnego

  Dla Absolwentów Gimnazjum
Dnia 24 czerwca 2011 r. (piątek - dzień po Bożym Ciele)
w godzinach od 9:00 do 12:00

absolwenci gimnazjum mogą przywozić do naszej szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego!

Więcej informacji dotyczących naboru do ZSMEiE

  Harmonogram egzaminów poprawkowych
Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26.08.2011 .. 31.08.2011 według poniższego planu.
 1. Język polski 26.08.2011 r. godz. 8:00
 2. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2c (1 uczeń)D. Warska, M. Szwec-Zielińska, K. Dobrzelecka77
  2d (2 uczniów)
  2h (2 uczniów)
  D. Warska, K. Dobrzelecka, M. Szwec-Zielińska77


 3. Język angielski 26.08.2011 r. godz. 8:00
 4. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3h (1 uczeń)D. Warska, S. Rudzki, I. Czeterbok74


 5. Fizyka 26.08.2011 r. godz. 11:00
 6. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1i (1 uczeń)
  1h (1 uczeń)
  2k (4 uczniów)
  D. Warska, M. Zawacki, J. Rybicki54
  1k (1 uczeń)Egzamin klasyfikacyjny54


 7. Energoelektronika 26.08.2011 r. godz. 8:00
 8. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3h (1 uczeń)M. Zawacki, G. Pituła, M. Strom20


 9. Pracownia urządzeń mechatronicznych 26.08.2011 r. godz. 8:00
 10. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3d (1 uczeń)M. Zawacki, W. Rochman, J. Wysockipracownia


 11. Pracownia elektryczna i elektroniczna 26.08.2011 r. godz. 8:00
 12. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3e (1 uczeń)M. Zawacki, A. Kozłowska, Z. Rukatpracownia


 13. Podstawy mechatroniki 26.08.2011 r. godz. 8:00
 14. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3i (1 uczeń)M. Zawacki, W. Rochman, J. Wysockipracownia


 15. Matematyka 29.08.2011 r. godz. 8:00
 16. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1k (2 uczniów)
  1h (2 uczniów)
  M. Zawacki, A. Weredycki, R. Paradowski82
  2c (5 uczniów)
  2d (3 uczniów)
  M. Zawacki, H. Żubkowska, R. Paradowski82
  2i (2 uczniów)
  3k(1 uczeń)
  M. Zawacki, R. Paradowski, R. Gac82
  2t (2 uczniów)M. Zawacki, R. Gac, R. Paradowski82


 17. Urządzenia i systemy mechatroniczne 29.08.2011 r. godz. 8:00
 18. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2d (1 uczeń)D. Warska, T. Matysiak, L. Komór25


 19. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 29.08.2011 r. godz. 8:00
 20. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2k (1 uczeń)D. Warska, A. Gac, S. Hoga70


 21. Technologia i konstrukcje mechaniczne 30.08.2011 r. godz. 8:00
 22. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2d (3 uczniów)
  3i (3 uczniów)
  M. Zawacki, J. Wysocki, M. Matysiak11


 23. Biologia 30.08.2011 r. godz. 8:00
 24. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1h (2 uczniów)
  2d (1 uczeń)
  D. Warska, M. Łopatko, S. Sajdłowska-Mochalska64


 25. Chemia 30.08.2011 r. godz. 8:00
 26. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1h (2 uczniów)D. Warska, S. Sajdłowska-Mochalska, M. Łopatko20


 27. Wychowanie fizyczne 30.08.2011 r. godz. 9:00
 28. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2c (1 uczeń)D. Warska, Ł. Czapiewski, J. Butkiewicz20


 29. Programowanie strukturalne i obiektowe 30.08.2011 r. godz. 10:00
 30. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  1k (1 uczeń)
  1i (1 uczeń)
  2t (2 uczniów)
  M. Zawacki, A. Gac, S. Hoga70


 31. Język niemiecki 31.08.2011 r. godz. 10:00
 32. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2d (1 uczeń)
  2h (3 uczniów)
  2t (2 uczniów)
  D. Warska, K. Szalkowski, T. Golinska76
  2k (1 uczeń)D. Warska, T. Golinska, K. Szalkowski76


  Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych
Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 23.08.2011 według poniższego planu.
 1. Egzamin pisemny z matematyki i języka polskiego - 23.08.2011 r. godz. 9:00
 2. PrzedmiotSkład zespołu nadzorującegoSala
  Język polski
  Matematyka
  Jan Karpik
  Maria Kmiecikowska
  Krzysztof Gawroński
  54
  Język angielskiGabriela Pituła
  Sylwia Sajdłowska-Mochalska
  Liliana Adamczyk
  Rezerwa: Hanna Żubkowska-Ptaszyk
  77


 3. Egzamin ustny z języka angielskiego - 23.08.2011 r. godz. 9:00
 4. PrzedmiotZespół PrzedmiotowySala
  Język angielskiMagdalena Beifus
  Izabela Czeterbok
  80


 5. Egzamin ustny z języka angielskiego - 23.08.2011 r. godz. 9:00
 6. PrzedmiotZespół PrzedmiotowySala
  Język polskiMałgorzata Szwec-Zielińska
  Anna Hanasz
  82


  Wolne miejsca

Uwaga !!!

Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunkach kształcenia:

TECHNIK ELEKTRYK
MONTER - ELEKTRONIK

Czekamy właśnie na Ciebie!
Zgłoś się już teraz, jeśli chcesz się kształcić w zawodzie przyszłości!

Zapraszamy!
 

W:2412411     P:2399951
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl