ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum ogłoszeń - Rok szkolny 2006 / 2007    Od końca roku szkolnego minęło 4905 dni

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Dnia 1 września 2006 r. (piątek) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2006 / 2007
001
więcej ...
Dnia 1 września 2006 r. (piątek) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2006 / 2007.

Obecność obowiązkowa
 
Przed szkolną uroczystością o godzinie 8:00 w Kościele OO. Redemptorystów
odbędzie się
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny

Rada Pedagogiczna

Dnia 31 sierpnia 2006 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna
002
więcej ...
Dnia 31 sierpnia 2006 r. (czwartek) o godzinie 10:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2006 / 2007.
Obecność obowiązkowa  Rada Pedagogiczna
Dnia 14 września 2006 r. (czwartek) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna poświęcona egzaminom z przygotowania zawodowego i maturze.
Obecność obowiązkowa
 

  Zebrania

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I-szych

Dnia 16 września 2006 r. (sobota) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych (Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
 

  Zebrania

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS MATURALNYCH

Dnia 16 września 2006 r. (sobota) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych.
 

  Zebrania

ZEBRANIA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS

W dniach od 23 do 27 października 2006 r. (od poniedziałku do piątku) odbędą się zebrania z rodzicami (wywiadówki).

Dokładny termin wywiadówek ustalają wychowawcy klas.
 

  Konkurs
Zarząd Fundacji Szansa-Centrum Edukacji Młodzieży ogłasza II edycję konkursu

Szkoła z tradycją

Konkurs jest kierowany do młodzieży szkolnej, w którym główną nagrodą jest

1000 $

Wszelkie informacje będą dostępne na stronie
www.szkolaztradycja.org
lub na stronie fundacji
www.fundacjaszansa.org
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej pokazującej żywotności tradycji, jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej i lokalnej. Konkurs skierowany jest do szkół z ciekawą tradycją. Może być ona związana z patronem, hymnem szkoły, strojem galowym, kołem absolwentów, salą muzealną, obyczajami, publikacjami, festynami regionalnymi itp.
Konkurs prowadzony jest równolegle w trzech kategoriach wiekowych odpowiadającym typowi szkół funkcjonujących w polskim systemie oświaty, tj. szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. We wszystkich kategoriach wiekowych kryteria oceny konkursowej, terminy i sposób oceny są takie same.
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 15 listopada 2006 r. (środa) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna szkoleniowa
Obecność obowiązkowa
 

  Zebrania

ZEBRANIA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS

W dniach od 11 do 15 grudnia 2006 r. (od poniedziałku do piątku) odbędą się zebrania z rodzicami (wywiadówki).

Dokładny termin wywiadówek ustalają wychowawcy klas.
 

  Idą święta ...
OPŁATEK WIGILIJNY

Dnia 18 grudnia 2006 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00
odbędzie się spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.
 

  Idą święta ...
OPŁATEK WIGILIJNY

Spotkania opłatkowe klasowe mogą być organizowane
w dniu 22 grudnia 2006 r.
pomiędzy godziną 8:00 a 13:00.

W spotkaniach opłatkowych mogą uczestniczyć nauczyciele uczący w danej klasie.
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 22 grudnia 2006 r. (piątek) o godzinie 13:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze
Obecność obowiązkowa
 

  Basen
Basen kryty ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 26

Czynny codziennie w godzinach 8:00 .. 20:00
Sobota: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 i 18:00 (ostatnie wejście)

Ceny biletów:
3 zł - dzieci i młodzież    6 zł - dorośli

Uwaga !
Na basenie obowiązuje strój pływacki (kąpielówki, czepek, klapki)
 

  Życzenia na Boże Narodzenie
Każdy już czym prędzej bieży, by dołączyć do pasterzy.
I ja spieszę z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami.


Free-Photo from WebShots


Zdrowia szczęścia, pomyślności
Niechaj pokój w Was zagości


autor strony
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 11 stycznia 2007 r. (czwartek) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna podsumowująca po I semestrze
Obecność obowiązkowa
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 13 lutego 2007 r. (wtorek) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna dotycząca frekwencji
Obecność obowiązkowa
 

  Zaproszenie
"Nic nie jest jednocześnie i wynalezione i doskonałe"


Już 29 marca 2007 roku
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędzie się
coroczny festiwal

"ELEKTRA ZSMEiE 2007"
Z tytułu VII edycji tego konkursu zapraszamy
do prezentacji prac uczniów wszystkich klas od najmłodszych do najstarszych!
Robisz jakieś ciekawe urządzenia - pokaż to innym. Zapraszamy również do wykonywania prezentacji i plakatów związanych z tym festiwalem.

Prace z dziedziny elektroniki, elektrotechniki i informatyki oraz plakaty należy składać do
prof. Komór lub prof. Kmiecikowskiej do końca lutego 2007.


 

  Zaproszenie
30 marca 2007 r.
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędą się

DRZWI OTWARTE

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W tych dniach odbędą się również inne imprezy i spotkania:
 • Festiwal ELEKTRA 2007 - prezentacja pokonkursowa prac związanych z szeroko pojętą elektrotechniką
 • Wystawa pt. "FIZYKA W ZABAWKACH"
 • Różne zajęcia otwarte


  Nabór ofert
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
w trybie zamówienia do 6000 Euro
ogłasza nabór ofert
na dostawę do Internatu ZSMEiE produktów spożywczych wg poniższych kategorii:

 • CPV 15330000-0 warzyw i owoców - owoce
 • CPV 15330000-0 warzyw i owoców - warzywa
 • CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie
 • CPV 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
 • 05100000-6 Ryby 15200000-0 Ryby przetworzone
 • CPV 01242000-5 Jaja
 • CPV 01112100-6 Ziemniaki

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż powyższych grup produktów spożywczych wg formularzy ofertowych z wykazami przewidywanego asortymentu na zasadach zgodnych z projektem umowy załączonym do specyfikacji.
 2. Termin składania ofert upływa 15.03.2007 r. godz. 12.00.
 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, formularze ofertowe i projekt umowy można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
  Internat ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 22/24, administracja internatu
 4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
  Intendent internatu, p. Hanna Słupczewska, tel 056 6544107 w. 23

Toruń, 26 lutego 2007 r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do 6.000 EURO
  Umowa sprzedaży - wzór
  Formularz ofertowy - jaja
  Formularz ofertowy - owoce
  Formularz ofertowy - pieczywo wyroby piekarskie
  Formularz ofertowy - produkty mrożone
  Formularz ofertowy - ryby
  Formularz ofertowy - warzywa
  Formularz ofertowy - ziemniaki
 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH
na dostawę żywności do stołówki internatu
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26
CPV 55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa żywności do stołówki internatu ZSMEiE w Toruniu.
 2. Przetargi:
  Przetarg na dostawę: CPV 15100000-9 mięsa i wędlin
  Przetarg na dostawę: CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
  Przetarg na dostawę: CPV 15500000-3 produkty mleczarskie
 3. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, tel. /56/6544107, fax/056/6544791, www.zsmeie.torun.pl
 4. Określenie trybu zamówień: przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 Euro
 5. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w administracji internatu oraz ze strony internetowej www.zsmeie.torun.pl
 6. Opis przedmiotu zamówień: Przedmiotem zamówień jest dostawa żywności do stołówki internatu. Dostawa na koszt Wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca lub odbiór przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r.
 10. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udział w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
  1. spełniają warunki wymienione w art.22 ust.1pkt.1-3 Prawa Zamówień Publicznych
  2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  3. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta:
  wypełniony formularz ofertowy
  oświadczenie, iż oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych zaakceptowany podpisem projekt umowy.
  Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 11. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 12. Kryteria oceny ofert: cena - 50%, jakość - 50%.
 13. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Termin składania ofert został ustalony na dzień 15.03.2007 r. do godz. 12.00.
  2. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, administracja internatu
  3. Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 15.04.2007 r.
 14. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Słupczewska, internat, tel. 056/6544107 wew.23.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, 26 lutego 2007 r.

  Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawa i sprzedaż CPV 15100000-9 mięsa i wędlin
  Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawa i sprzedaż CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
  Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawa i sprzedaż CPV 15500000-3 produkty mleczarskie
  Umowa kupna - sprzedaży
  Oświadczenie
  Formularz ofertowy CPV 15100000-9 mięsa i wędlin
  Formularz ofertowy CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
  Formularz ofertowy CPV 15500000-3 produkty mleczarskie
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 26 marca 2007 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna
Obecność obowiązkowa
 

  Ogłoszenie o wyniku przetargów
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH
na dostawę żywności do stołówki internatu
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26
CPV 55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa żywności do stołówki internatu ZSMEiE w Toruniu.
 2. W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 26 lutego 2007 r. przez zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, tel. /56/6544107, fax/056/6544791, www.zsmeie.torun.pl stwierdza się, że najkorzystniejsze oferty złożyli:
  • Przetarg na dostawę: CPV 15100000-9 mięsa i wędlin:
   Drob-Mięs-Hurt s.c.,
   ul. Chrobrego 14, 87-100 Toruń
  • Przetarg na dostawę: CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze:
   G&G Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Grażyna Gross,
   ul. Kościuszki 77/79, 87-100 Toruń
  • Wykluczona oferta: P.W. "Janex-bis" Grażyna Łęgowska,
   ul. Niteckiego 7, 87-162 Lubicz Górny
   (powód: niekompletna oferta, brak wymaganych dokumentów)
  • Przetarg na dostawę: CPV 15500000-3 produkty mleczarskie:
   Firma Handlowa Spółka jawna T.B. Gajtkowski - W. Krajewski,
   ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
 3. Uzasadnienie: Ww. wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ich oferty wg zapowiedzianych kryteriów oceny: cena - 50%, jakość - 50%.

Toruń, 26 lutego 2007 r.
 

  Egzaminy w sesji letniej
Terminy egzaminów w sesji letniej 2007 r.

Etap pisemny - dla absolwentów ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych - 19 czerwca 2007 r. o godz. 9:00

Etap praktyczny - dla absolwentów ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych od 25 czerwca 2007 r., I zmiana o godz. 9:00, II zmiana o godz. 14:30 zgodnie z Indywidualnym harmonogramem zdającego

Etap praktyczny - dla absolwentów techników i szkół policealnych 20 czerwca i 21 czerwca 2007 r. I zmiana o godz. 9:00 , II zmiana o godz. 15:00 zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 25 kwietnia 2007 r. (środa) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna podsumowująca dla klas kończących
Obecność obowiązkowa
 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH
O G Ł O S Z E N I E

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
87-100 Toruń ul. Św. Józefa 26
telefon 056 654 41 07
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na roboty ogólnobudowlane i instalatorskie oraz wykonanie i montaż okien w budynku ZSMEiE.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 164 poz. 1163 ze zm.)

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Część 1 - wymiana okien i związane z tym roboty ogólnobudowlane, zgodnie z załączonym kosztorysem nakładczym - przedmiarem i opisem technicznym CPV 45421125-6
  Część 2 - wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych zgodnie z załączonym kosztorysem nakładczym - przedmiarem i opisem technicznym.
 2. Szczegółowy zakres robót część 1 i 2, opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ jest dostępny w siedzibie zamawiającego (pok. administracji) oraz na stronie internetowej www.zsmeie.torun.pl.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Termin realizacji zamówienia 8 tygodni od daty wprowadzenia na budowę, nie później niż do dnia 25 sierpnia 2007 r.
 6. Wymagany okres udzielonej gwarancji: dla części 1 - 5 lat, dla części 2 - 3 lata.
 7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności.
  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające zakresem i o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia.
  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
 8. Kryteria oceny ofert: cena - 100 %
 9. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 30.05.2007 r. do godz. 10:00 w pokoju administracji w siedzibie zamawiającego.
 10. Sposób złożenia ofert: w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem Oferta przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro - roboty ogólnobudowlane - nie otwierać przed dniem 30.05.2007 r. przed godz. 10:00
 11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni
 12. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 30.05.2007 r. o godz. 10:30 w pokoju administracji.

Toruń, 30 kwietnia 2007 r.
  Ogłoszenie
  Formularz ofertowy
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Umowa
  Kosztorys wstępny na wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych
  Kosztorys wstępny na wykonanie robót ogólnobudowlanych - wymiana okien
 

  OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
O G Ł O S Z E N I E

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
87-100 Toruń ul. Św. Józefa 26
telefon 056 654 41 07
w trybie zamówienia do 6000 Euro ogłasza nabór ofert
na wykonanie remontów w obiekcie Internatu ZSMEiE:

ZadanieZakres remontuPlanowany termin
1Instalacje elektryczneczerwiec 2007
2Roboty posadzkoweczerwiec 2007
3Remont malarski sal mieszkalnychczerwiec 2007
4Roboty malarskie i ogólnobudowlane:
a. wymiana drzwi na ognioodporne EI-30
b. wymiana drzwi na aluminiowe
c. roboty malarskie w pomieszczeniach kuchennych
sierpień 2007

 1. Przedmiotem zamówień są remonty wg powyższych zadań ujętych w formularzach ofertowych, dokumentach: zakres robót, kosztorys ślepy, książka przedmiarów i zgodnie z projektem umowy.
 2. Termin składania ofert na formularzu ofertowym upływa 24 maja 2007 r. do godz. 14.30.
 3. Niezbędne dokumenty można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
  Internat ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 22/24, administracja internatu lub ze strony internetowej www.zsmeie.torun.pl
 4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
  Mirosław Kwiatkowski, kierownik internatu,
  tel. 056 6544107, mail internat@zsmeie.torun.pl
Toruń, 14 maja 2007 r.
  Ogłoszenie
  Oferta na prace malarskie i ogólnobudowlane w sierpniu 2007
  Oferta na prace z zakresu instalacji elektrycznych
  Oferta na remont podłóg
  Oferta na remont sal
  Wzór umowy - remonty lato 2007
  Oferta na wykonanie projektu modernizacji CO
  Ogłoszenie naboru ofert na projekt CO
  Kosztorys wstępny i książka przedmiarów Internat ZSMEiE
  Założenia kosztorysowe Internat ZSMEiE w Toruniu
 

  Prezentacja
Zapraszamy do prezentacji zestawów AUDIO i CAR-AUDIO
w dniu 18 czerwca 2007 roku w godzinach od 9:00 do 12:00

Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje
Pani prof. Lidia Komór
Pani prof. Maria Kmiecikowska
lub uczeń klasy Id - Patryk Kotlewski

Wykonałeś zestw wzmacniaczy do samochodu i do mieszkania czy też dyskoteki pokaż go innym
 

  Uzupełnienie do kosztorysu
Uzupełnienie do kosztorysu

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych prosi o uwzględnienie w kosztorysie następującej informacji na wykonanie okien:
proszę o uwzględnienie w kosztorysie dodatkowego wzmocnienia okien na sali gimnastycznej o łączniki statyczno-dylatacyjne sztuk 16 po 2 na każde z 8 okien o wymiarach 2100 x 3600.

Toruń, 15 maja 2007 r.
 

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dnia 18 czerwca 2007 r. (poniedziałek) od godziny 10:00 do 13:00
przy głównym wejściu do szkoły odbędą się

wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego

Propozycje kandydatur (uczeń współpracujący z obecnym Samorządem lub przedstawiciel Samorządu Klasowego) należy zgłaszać do końca maja do p. Świerczewskiej.
 

  VI Piesza Pielgrzymka do Chełmży
Dnia 2 czerwca 2007 r. (sobota) odbędzie się
VI PIESZA PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI
do Chełmży
(miejsca urodzenia bł. ks. W. Frelichowskiego)

W programie:
 • Msza Św. w Katedrze w Chełmży
 • ciepły posiłek
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • dla chętnych kąpiel w jeziorze
 • wspólny powrót do Torunia pociągiem

Wpisowe:
7 zł (bilet powrotny, wspólny posiłek)

Zapisy do dnia 29 maja przyjmują:
p. Teresa Matysiak, p. Maria Kmiecikowska, p. Tadeusz Kubiak

Zbiórka 2 czerwca o godzinie 7:45 na placu przy Kościele św. Józefa.
 

   Zawiadomienie o wyborze oferty
ZSMEiE 2211 / 4 / 2007 / MZ                          Toruń, dnia 30. 05. 2007 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, część 2 na wykonanie remontów malarskich i elektrycznych, wybrano do realizacji ofertę, którą złożyła firma:

JAWOR Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 121
Cena ofertowa: 43 520,07 zł brutto.
termin płatności: 30 dni.
mgr Andrzej Skrzypczyk
 

   Zawiadomienie o wyborze oferty
ZSMEiE 2211 / 4 / 2007 / MZ                          Toruń, dnia 30. 05. 2007 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, część 1 na wymianę okien, wybrano do realizacji ofertę, którą złożyła firma:

FERRUM SERWIS
87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 69 A
Cena ofertowa: 53 882,37 zł brutto.
termin płatności: 21 dni.
mgr Andrzej Skrzypczyk
 

W:2412369     P:2399909
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl