ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum ogłoszeń - Rok szkolny 2004 / 2005    Od końca roku szkolnego minęło 5633 dni

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Dnia 1 września 2004 r. (środa) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2004 / 2005
001
więcej ...
Dnia 1 września 2004 r. (środa) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2004 / 2005.

Obecność obowiązkowa
 
Przed szkolną uroczystością o godzinie 8:00 w Kościele OO. Redemptorystów
odbędzie się
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny

Rada Pedagogiczna

Dnia 31 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna
002
więcej ...
Dnia 31 sierpnia 2004 r. (środa) o godzinie 10:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2004 / 2005.
Obecność obowiązkowa  Zebrania

ZEBRANIE RODZICÓW WRAZ Z UCZNIAMI

Dnia 18 września 2004 r. (sobota) odbędą się zebrania z rodzicami i uczniami klas IIIa i IIIb (zdających "nową" maturę)
 

  Zebrania

ZEBRANIE RODZICÓW WRAZ Z UCZNIAMI

Dnia 18 września 2004 r. (sobota) odbędą się zebrania z rodzicami i uczniami klasy IIIc (zdających "nowy" egzamin z praktycznej nauki zawodu).
 

  Zebrania

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I-szych

Dnia 25 września 2004 r. (sobota) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych (Technikum, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
 

  Zaproszenie
14 października 2004 r. Dzień Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędzie się

uroczyste spotkanie z okazji
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
połączone z inauguracją 60-lecia ZSMEiE

Serdecznie zapraszamy wszystkich emerytowanych i obecnych pracowników Szkoły!

Spotkanie nauczycieli i pracowników odbędzie się w szkolnej świetlicy dnia 14 października 2004 r. o godzinie 10:00.


  Stypendium Unijne
UWAGA WYCHOWAWCY KLAS I, II, III !!!
STYPENDIUM UNIJNE
dla młodzieży mieszkającej na wsi

W gabinecie pedagoga można już odbierać WNIOSKI!!!
Stypendium dotyczy: TYLKO UCZNIÓW KLAS I, II, III. LICEUM I TECHNIKUM.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • WNIOSEK (gotowy formularz);
 • OSWIADCZENIE O DOCHODACH (gotowy formularz);
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD (z Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych lub z Gminy w przypadku gospodarstw rolnych);
 • POŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU (z właściwego urzędu gminy).

Dokumenty (w koszulkach!!!) składać w nieprzekraczalnym terminie 27 WRZESNIA 2004 r. w gabinecie PEDAGOGA SZKOLNEGO

ZAWARTY WE WNIOSKU PUNKT: "Wybór rodzaju świadczenia..." należy wypełnić korzystając z następujących możliwości:
 • zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji;
 • zakup podręczników;
 • dojazd do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
 • inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę np. zakup stroju i obuwia sportowego, odzieży ochronnej na zajęcia itp.
 • opłata posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot.

 

  Zebrania

ZEBRANIA RODZICÓW (wywiadówki)

Dnia 25 do 29 października 2004 r. (od poniedziałku do piątku) odbędą się zebrania wychowawców
z rodzicami wszystkich klas. Na zebraniach będą omówione: oceny, zachowanie, frekwencja i inne sprawy klasowe.
 

  Zaproszenie
Nasza klasa maturalna z 1980 roku będzie w 2005 obchodzić 25-lecie.
Mamy zamiar skontaktować się z jak największą ilością "starych" kolegów
i zachęcić ich do uczestnictwa w obchodach 60-lecia na 11 czerwca 2005.

Zbigniew Bielecki
11 czerwca 2005 r. 60-ta rocznica istnienia ZSMEiE
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędą się

uroczystości związane z 60-tą rocznicą istnienia ZSMEiE

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów i sympatyków Szkoły!

9:00 - msza święta - Kościół oo. Redemptorystów
11:00 - Spotkanie w Auli UMK, Okolicznościowe przemówienia, Wystawa osiągnięć i historia Szkoły, Propozycje absolwentów
20:00 - Bal absolwenta


  Życzenia na Boże Narodzenie
Dużo szczęścia i radości w Twoim domu niech zagości.
I prezenty i śnieg biały, by te święta urok miały.
Samych wzruszeń przy choince, życzę Tobie i Rodzince.


Free-Photo from WebShots


Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i łask Bożych
w nadchodzącym Nowym Roku


autor strony
 

  Ogłoszenie
UWAGA ! - KONKURS !
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w konkursie wiedzy o życiu i twórczości

Stefana Żeromskiego

Konkurs odbędzie się 25 stycznia 2005 r. o godzinie 11:45.
Wszelkie informacje na temat obowiązującej literatury i terminów eliminacji można uzyskać w bibliotece szkolnej.
 

  Zaproszenie
"Nic nie jest jednocześnie i wynalezione i doskonałe"


Już 18 marca 2005 roku
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędzie się
coroczny festiwal

"ELEKTRA ZSMEiE 2005"
Z tytułu V Jubileuszowej edycji tego konkursu zapraszamy
do prezentacji prac uczniów wszystkich klas od najmłodszych do najstarszych!
Robisz jakieś ciekawe urządzenia - pokaż to innym. Zapraszamy również do wykonywania prezentacji i plakatów związanych z tym festiwalem.

Prace z dziedziny elektroniki, elektrotechniki i informatyki oraz plakaty należy składać do
prof. Komór lub prof. Kmiecikowskiej do końca lutego 2005.


 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 28 stycznia 2005 r. (piątek) o godzinie 11:30
w pokoju nauczycielskim odbędzie się
Rada Pedagogiczna
Obecność obowiązkowa
 

  Zebrania

ZEBRANIA RODZICÓW (wywiadówki)

Dnia 29 stycznia 2005 r. (sobota) odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami wszystkich klas.
Na zebraniach będą omówione: oceny, zachowanie, frekwencja i inne sprawy klasowe.

Terminy zebrań: 9:00, 10:00 lub 11:00.
 

  Ogłoszenie przetargu
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26
ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin do Internatu ZSMEiE w Toruniu

Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę do Internatu ZSMEiE w Toruniu następujących produktów:
 • artykułów spożywczych - różnych
 • warzyw i owoców
 • produktów mleczarskich i nabiału
 • pieczywa
 • mrożonek
 • ryby i przetwory rybne
 • jaja
 • ziemniaki
Termin składania ofert upływa 15 lutego 2005 r. godz. 10:00
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Internat ZSMEiE w Toruniu, pok. 3, 6 tel. 0-56-6544580
 

  Zaproszenie
Najliczniejsza rodzina - Pary małżeńskie

Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia ZSMEiE poszukuje rodziny, z której najwięcej osób ukończyło naszą szkołę.

Szukamy również absolwentów, których miłość
rozkwitła w szkole i zaowocowała małżeństwem.

Listy osób wraz z opisem stopnia pokrewieństwa i datą ukończenia popularnego "Mechanika"
prosimy przesyłać pod adres:

kmiecikowska@wp.pl

albo

Maria Macina-Kmiecikowska
Sekretariat ZSMEiE ul.Św. Józefa 26
87-100 Toruń
Uwaga !!!
Główną nagrodą za udział w konkursie
na najliczniejszą rodzinę
i parę małżeńską

reprezentowaną w ZSMEiE jest
WEEKEND w OSTROWITEM
w naszym ośrodku wczasowym.

  Rada Pedagogiczna
Dnia 21 lutego 2005 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa
Obecność obowiązkowa
 

  Zaproszenie
18 marca oraz 14 kwietnia 2005 r.
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędą się

DRZWI OTWARTE

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W tych dniach odbędą się również inne imprezy i spotkania:
 • Festiwal ELEKTRA 2005 - prezentacja prac związanych z szeroko pojętą elektrotechniką (18 III)
 • Wystawa prac dyplomowych wykonanych przez uczniów ZSMEiE (14 IV)
 • Wystawa pt. "FIZYKA W ZABAWKACH"
 • Różne zajęcia otwarte


  Nowy kierunek kształcenia w Technikum
UWAGA !
W roku szkolnym 2005 / 2006
w czteroletnim technikum
zostanie uruchomiony kierunek kształcenia:
Informatyka

GIMNAZJALISTO !
Nie przegap okazji. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ


  Nowa Matura - Komunikat
Komunikat dla uczniów zdających
"Nową maturę"

W dniu 9 marca 2005 r. (środa) w godzinach od 15:00 .. 17:00
w szkole (w pokoju narad, obok gabinetu dyrektora)
będzie dyżurowała pani wizytator Barbara Wolska.
Zapraszam uczniów klas trzecich.
Jest okazja, aby uzyskać informacje dotyczące egzaminu maturalnego.
 

  Konkurs dla uczniów i nauczycieli
W związku z obchodami 60-lecia szkoły ogłaszamy konkurs pt.
"Historia i dzień dzisiejszy ZSMEiE"

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy.
Informacje o terminie konkursu zostaną podane w późniejszym terminie. Więcej informacji można uzyskać
u organizatorów konkursów p. Beaty Wróblewskiej i p. Hanny Nowickiej.


  Niech żyją wspomnienia ...
W związku z obchodami 60-lecia szkoły ogłaszamy konkurs dla absolwentów na wspomnienia pt.
"Byłem uczniem Technikum Mechanicznego..."

Najciekawsze wspomnienia opublikujemy na stronie WWW szkoły.


  Rada Pedagogiczna i Pożegnanie
Dnia 12 kwietnia 2005 r. (wtorek) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas IIIa i IIIb (klasy zdające "nową" maturę).
Obecność obowiązkowa
 

Dnia 15 kwietnia 2005 r. (piątek) o godzinie 9:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Zakończenie roku szkolnego klas IIIa i IIIb
Spotkanie Dyrektora z absolwentami.
 

  Rada Pedagogiczna i Pożegnanie
Dnia 26 kwietnia 2005 r. (wtorek) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas piątych technikum (klasy zdające "starą" maturę).
Obecność obowiązkowa
 

Dnia 29 kwietnia 2005 r. (piątek) o godzinie 9:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się
Zakończenie roku szkolnego klas piątych technikum
Spotkanie Dyrektora z abiturientami.

  Uchwała Rady Miasta Torunia
Uchwała Nr 724/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141)

Rada Miasta Torunia uchwala, co następuje:
§1.
Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141);
2) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy;
3) słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;
4) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, do których uczęszczają uczniowie lub słuchacze.

§2.
Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeznacza się dotację celową z budżetu państwa z zastrzeżeniem, że:
1) na stypendia szkolne przeznacza się 95% kwoty otrzymanej dotacji;
2) na zasiłki szkolne przeznacza się 5% kwoty otrzymanej dotacji.

§3.
Z zastrzeżeniem art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 281, poz. 2781), stypendium szkolne przyznaje się na dany rok szkolny, w tym:
1) dla ucznia - od 1 września do 30 czerwca następnego roku;
2)dla słuchacza - od 1 października do 30 czerwca następnego roku.

§4.
Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz z dokumentami wskazanymi we wzorze.

§5.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego powinien być złożony w:
1) szkole, gdy wniosek dotyczy ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń;
2) Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia - w pozostałych przypadkach.

§6.
1. Formalnej oceny wniosku złożonego w szkole, pod kątem prawidłowości wypełnienia druku wniosku i kompletności załączników, dokonuje szkolna komisja ds. pomocy materialnej.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - dyrektor szkoły lub jego przedstawiciel
2) członek - pedagog szkolny;
3) członek - nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy oddziału;
4)członek - pracownik szkoły zatrudniony na stanowisku ds. finansowych.
3. Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje członków komisji.
4. Formalnej oceny wniosku złożonego w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia, pod kątem prawidłowości wypełnienia druku wniosku i kompletności załączników, dokonują pracownicy tego Wydziału.

§7.
1. Po dokonaniu oceny formalnej, wnioski wraz z listą zbiorczą zawierającą adnotację o treści oceny formalnej poszczególnych wniosków - dyrektor szkoły przekazuje do Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia w ciągu 14 dni od upływu ostatecznego terminu składania wniosków.

§8.
Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Prezydent Miasta Torunia, bądź upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta Torunia.

§ 9.
Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji celowej przyznanej Gminie Miasta Toruń z budżetu państwa.

§10.
Stypendium szkolne przyznaje się w formie jednego ze świadczeń niepieniężnych, wskazanych w art. 90d ust. 2-4 ustawy - gdy sytuacja rodziny, z której pochodzi uczeń / słuchacz, tego wymaga lub w formie świadczenia pieniężnego.

§11.
1. Wysokość stypendium szkolnego zależy od wysokości dochodu:
1)przy dochodzie do 100 zł wynosi 75 zł miesięcznie;
2)przy dochodzie od 100,01 zł do 200 zł wynosi 60 zł miesięcznie;
3)przy dochodzie od 200,01 zł do 316 zł wynosi 45 zł miesięcznie.
2. Jeżeli po rozpatrzeniu złożonych wniosków okaże się, że kwota dotacji nie zostanie rozdysponowana w całości, wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 1. może być podwyższona:
1)przy dochodzie do 100zł - do kwoty 112 zł miesięcznie;
2)przy dochodzie od 100,01 zł do 200 zł - do kwoty 75 zł miesięcznie;
3)przy dochodzie od 200,01 zł do 316 zł - do kwoty 60 zł miesięcznie.

§12.
1. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt. 1, 2 lub 3, stypendium szkolne będzie przyznawane w kwocie 50 zł miesięczne z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.
2. W przypadku równych dochodów, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium ma uczeń lub słuchacz pochodzący z rodziny, w której występuje wielodzietność, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium ma uczeń lub słuchacz pochodzący z rodziny o największej liczbie dzieci uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne.
3. W przypadku, gdy zasady określone w ust. 2. nie przyniosą rozstrzygnięcia, o pierwszeństwie decyduje największa liczba dzieci w rodzinie, uczęszczających do szkoły podstawowej.

§13.
1. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:
1)do dnia 15 grudnia - za okres od 1 września do 31 grudnia;
2)do dnia 15 czerwca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.
2. Terminy wskazane w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku, nie otrzymania dotacji w terminie umożliwiającym ich dotrzymanie.
3. Stypendium szkolne jest wypłacane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi, w następujący sposób:
1) w szkole - dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń;
2) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w kasie Urzędu Miasta Torunia - w pozostałych przypadkach.

§14.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniom lub słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§15.
Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia.

§16.
Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które nie może przekroczyć kwoty 280 zł.

§17.
1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego rozpatruje komisja w składzie:
1)dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych - przewodniczący komisji;
2)przedstawiciel Wydziału Świadczeń Rodzinnych - członek komisji;
3)przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu - członek komisji;
4) przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - członek komisji.
2. Komisja proponuje wysokość zasiłku szkolnego w zależności od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń lub słuchacz.
3. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego wg potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.

§18.
Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza podejmuje Prezydent Miasta Torunia lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta Torunia.

§19.
Zasiłek szkolny wypłaca się wnioskodawcy na zasadach określonych w § 13 ust. 3.

§20.
1. Rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub słuchacz a także dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Torunia o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Rodzice ucznia lub słuchacz otrzymującego stypendium szkolne albo pełnoletni uczeń lub słuchacz - powinni przedłożyć w terminie od 1 do 28 lutego aktualną informację o dochodach.

§21.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§22.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Józef Jaworski
 

  Stypendium szkolne
Toruń, dn. 07.04.2005 r.
WEiS.KN. - 4317 - 42 / 05
Sz. Pani / Pan Dyrektor
Szkoły prowadzonej
przez Gminę Miasta Toruń

     Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 34 z dnia 30 marca 2005 r. została ogłoszona Uchwała Nr 724 / 05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń. Cytowana uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wobec powyższego proszę niezwłocznie rozpowszechnić w środowisku szkolnym regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obydwie formy pomocy:
     1. stypendium szkolne;
     2. zasiłek szkolny.
Dyrektor
Wydziału Edukacji i Sportu
/ - / Anna Kłobukowska

Załącznik:
Uchwała Nr 724 / 05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta
 

  Praca
Oferta pracy
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A.

W związku z rozwojem nowoczesnego Centrum Logistycznego poszukujemy odpowiednich osób na stanowisko: Robotnik Magazynowy w Centrum Logistycznym

Od Kandydatów oczekujemy:
   wykształcenia średniego z maturą,
   dokładności i perfekcji przy wykonywaniu zadań,
   wysokiej motywacji do pracy.
Mile widziane:
   posiadanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych,
   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
W zamian oferujemy:
   umowę o pracę,
   pracę w nowoczesnym Centrum Logistycznym

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz zdjęcie prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@tzmo.com.pl
lub
Dział Personalny TZMO S. A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
 

  Stypendium Szkolne dla mieszkańców wsi
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
(dotyczy szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturalnym)

Jeśli spełniasz jednocześnie warunki:
 • jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, prowadzonej lub dotowanej przez Gminę Miasta Toruń;
 • posiadasz stałe zameldowanie na tzw. "obszarze wiejskim" ( wieś, miasto do 5000 mieszkańców, albo miasto od 5000 do 20000 mieszkańców, w którym nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą);
 • - miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka Twojej rodziny w 2004 r. wyniósł co najwyżej 504,00 zł lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
możesz ubiegać się o stypendium.

Druk wniosku o stypendium pobierz od 25 lipca 2005 r. w:
 • Szkole;
 • Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia przy ul. Kopernika 20/22.


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód i zamieszkanie na "terenie wiejskim" złóż w szkole do 22 sierpnia 2005 r.
 

  Stypendium Szkolne dla mieszkańców Torunia
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
(dotyczą wszystkich szkół prowadzonych przez GMT)

Na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) Prezydent Miasta Torunia informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Toruń

O stypendium szkolne ubiegać się może:

1) uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych;
2) słuchacz publicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych;
3) słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

oraz

1) wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży, o których mowa wart. 16. ust. 7. ustawy o systemie oświaty, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do ukończenia 18 roku życia).
Stypendium szkolne dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Toruń przyznaje Prezydent Miasta Torunia.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 złotych (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie: pieniężnej lub rzeczowej.
Stypendium szkolne nie może być niższe niż 44,80 zł miesięcznie i nie może przekraczać 112,00 zł miesięcznie.
Druki wniosków będą wydawane:
- uczniom szkół publicznych - w swojej szkole,
uczniom szkół niepublicznych i słuchaczom kolegiów w:
   - Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia, ul. Moniuszki 11/13;
   - Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia, ul. Kopernika 20/22;   - Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia: Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz Rubinkowo, ul. Działowskiego 8;
- ze strony internetowej Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi należy składać w:
 • szkole, jeśli uczeń ubiegający się o stypendium uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń;
 • Wydziale Świadczeń Rodzinnych w pozostałych przypadkach.


Miesięczna wysokość dochodu kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego musi być ustalona na zasadach określonych w art. 8. ust. 3. - 13. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 . poz. 593 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Dochody rodziny oraz zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Toruń muszą być udokumentowane:
- wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto);
- działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach: ogólnych, ryczałtu ewidencjonowanego;
- dochody z gospodarstwa rolnego;
- emerytura / renta / renta strukturalna / renta socjalna świadczenie ehabilitacyjne (netto);
- świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne;
- zasiłek dla bezrobotnych;
- zasiłki z pomocy społecznej;
- alimenty;
- dodatek mieszkaniowy;
- inne dochody.

Zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Toruń dokumentuje:
- potwierdzona kserokopia dokumentu tożsamości rodzica / prawnego opiekuna niepełnoletniego dziecka zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Miasta Toruń;
- potwierdzona kserokopia dokumentu tożsamości pełnoletniego ucznia / słuchacza zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Miasta Toruń;
- dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie Gminy Miasta Toruń (o ile nie ma nigdzie stałego zameldowania) wydany przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, ul. Batorego 38/40, Toruń;
- umowa najmu lub potwierdzenie właściciela bądź administratora w przypadku braku stałego bądź czasowego zameldowania.
 

  Egzaminy poprawkowe
POPRAWKOWE MATURY USTNE
Poprawkowe matury ustne odbędą się dnia 25 VIII 2005 r. według poniższego planu:
PrzedmiotDataGodzinaSalaKomisjaIlość / Klasa
Geografia25 VIII 2005 r.8:0019D. Warska
L. Mazur
T. Nowacka
2 / Vi
1 / Vh
1 / Ve
Język polski25 VIII 2005 r.8:0080M. Zawacki
D. Rychlewska
K. Dobrzelecka
3 / Vd
Historia25 VIII 2005 r.8:0068A. Skrzypczyk
A. Ferster
B. Lubiszewska
1 / Vi
1 / Vh

EGZAMINY POPRAWKOWE
Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26 VIII 2005 .. 30 VIII 2005 r. według poniższego planu:
DataGodzinaSalaKomisjaIlość / Klasa
Chemia i Biologia
26 VIII 2005 r.8:0064M. Zawacki
K. Krassowski
D. Świerczewska
M. Łopatko
2 / IIa
2 / Ie
1 / If
2 / It
Jezyk niemiecki
29 VIII 2005 r.8:0076M. Zawacki
K. Szalkowski
T. Golinska
1 / IIa
1 / IIf
1 / IIIt
Język polski
29 VIII 2005 r.8:0077D. Warska
M. Hornowska
M. Szwec-Zielińska
1 / If
1 / IIe
4 / IIk
2 / IIIk
Technologia i materiałoznawstwo, Urządzenia elektroniczne, Elektrotechnika, Układy analogowe
29 VIII 2005 r.8:0054M. Zawacki
M. Frąszczak
J. Wysocki
D. Gabriel
L. Komór
2 / Ic
1 / IIIc
1 / Ih
1 / It
1 / IIk
Fizyka
30 VIII 2005 r.9:3057M. Zawacki
L. Nawrocki
T. Kubiak
1 / Ia
1 / IIf
Matematyka
30 VIII 2005 r.8:0083M. Zawacki
R. Paradowski
H. Żubkowska
R. Dorau
2 / IIa
1 / Ie
1 / If
1 / Ih
1 / It
2 / IIk
Historia
30 VIII 2005 r.8:0068D. Warska
B. Lubiszewska
A. Ferster
1 / IIh

EGZAMINY POPRAWKOWE Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Egzaminy poprawkowe z przygotowania zawodowego odbędą się w dniu 29 VIII 2005 r. według poniższego planu:
DataGodzinaKierunekKomisjaIlość / Klasa
29 VIII 2005 r.08:00elektrycznyW. Rochman
M. Matysiak
M. Strom
2 / Vh
29 VIII 2005 r.08:00elektronicznyW. Rochman
A. Kozłowska
Z. Rukat
3 / Ve

 

  Zaproszenie
Uwaga !!!
W dniach 17 i 18 września 2005 r.
w ramach obchodów
60-lecia ZSMEiE w Toruniu
odbędzie się wycieczka krajoznawcza w szkolnym osrodku
w Ostrowitem
Organizuje inż. Tadeusz Baczyński

W:2412325     P:2399865
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl