ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Nota o ruchu służbowym

     Lata 1956-68 były okresem formowania się drugiej, dość licznej generacji nauczycieli. Pracę w Szkole podejmowali kolejno: Łucja Baranowska-Szymańska, Tadeusz Baczyński i Michał Dejewski - przedmioty zawodowe, Józef Wesołowski - fizyka, Władysław Pieńkowski - mechanika, Glebiusz Stonikow - język rosyjski, Alicja Masłowska - fizyka, Marian Łużyński - wychowanie fizyczne, Kazimierz Szymanek i Benedykt Deptuła - przedmioty elektryczne, Jan Ratyński i Elżbieta Brajczewska - język rosyjski, Anna Rajewska - język polski.
     Do kadry instruktorskiej Warsztatów dołączyli m.in.: Henryk Jankowski, Zdzisław Cyrankowski, Stanisław Pydyń, Józef Partyka, Ryszard Krawulski, Kazimierz Józefowicz, Aleksander Pietkiewicz, Hubert Frąckowski i Janusz Czarnecki.
     Wszyscy wymienieni zapiszą się przy ul. Św. Józefa długim stażem pracy, a niektórzy z nich dowiodą tu swego talentu i umiłowania zawodu. We współpracy z nauczycielami zaliczonymi do generacji starszej stworzą w Szkole korzystny klimat równowagi postaw.

W:2390947     P:2378488
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl