Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Wychowania Fizycznego Liczba wejść: 6112   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Jacek Butkiewicz - Przewodniczący Komisji Wychowania Fizycznego

mgr Michał Madajewski
mgr Łukasz Czapiewski
mgr Maciej Warot
mgr Wojciech Serocki
mgr Arkadiusz Piwoński
Z S M E i E   w   T O R U N I U