Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych Liczba wejść: 6112   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Adrian Weredycki - Przewodniczący Komisji Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

mgr Małgorzata Łopatko
mgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
mgr Renata Gac
mgr Andrzej Gac
mgr Jacek Rybicki
mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska
mgr Lucyna Mazur
dr Marta Kalniuk
mgr Przemysław Boniewicz
mgr Sylwia Głowicka
mgr Katarzyna Jewtuch
mgr Anna Szafrik
mgr Iwona Szczepańska
Z S M E i E   w   T O R U N I U