ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
ZSMEiE Stowarzyszenie
Absolwenci
   Strona główna
Absolwenci
   Dodaj swoje dane
   Zsałużeni dla ZSMEiE
   Dyrektorzy Szkoły
   Nauczyciele
   Wychowawcy
   Absolwenci
   Strony absolwentów
   Galeria zdjęć
   Galeria 70-lecia
Kontakt
   Kontakt
Zasłużeni dla Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

Zasłużeni dla Szkoły
(w kolejności wręczenia tytułu)
Feliks
Lipkowski
Od 1950 pracował w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Toruniu jako nauczyciel geografii i fizyki. W 1955 roku został powołany na stanowisko dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Toruniu, którą to funkcję pełnił aż do r. 1975. Był dużej klasy wychowawcą młodzieży i wspaniałym organizatorem, świetnym metodykiem. Wielbiciel przyrody, który najpierw poznał Mazury, potem Bory Tucholskie, organizując niezapomniane biwaki i obozy.
Zygmunt
Ezupowicz
Nauczyciel elektrotechniki w latach 1948/49 do 1955/56 oraz 1962/63 do 1982/83. Opiekun pracowni elektrycznej.
Jerzy
Brzozowski
Wieloletni nauczyciel mechanicznych przedmiotów zawodowych (lata 1982/83 do 2000/01). Jeden z inicjatorów współpracy ze szkołami w Göttingen oraz w Heiligenstadt w Niemczech. Wieloletni Przewodniczący Komisji Mechanicznych Przedmiotów Zawodowych.
Kazimierz
Szymanek
Nauczyciel elektrycznych przedmiotów zawodowych w latach 1966/67 do 2000/01. Opiekun pracowni maszyn elektrycznych. Wieloletni Przewodniczący Komisji Elektrycznych Przedmiotów Zawodowych.
Benedykt
Deptuła
Nauczyciel elektronik (lata 1966/67 do 1990/91). Opiekun pracowni elektronicznej. Wychowawca kilku pokoleń elektroników.
Janina
Fryszka
W latach 1961 do 1979 pracowała w Wydziale Planowania Warsztatów Szkolnych ZSMEiE na stanowisku referenta ds. planowania.
Łucja
Szymańska-Konecka
W latach 1956 do 1992 pracowała na stanowisku Głównego technologa na Warsztatach Szkolnych ZSMEiE. Od roku 1986 pracowała na stanowisku Kierownika Biura Technicznego. Absolwentka naszego Technikum Mechanicznego.
Jacek
Karpiński
Światowej sławy Pionier Polskiej Nauki i Techniki, wynalazca i twórca komputera K-202 i wielu innych wynalazków nowatorskich w skali światowej.
Julia
Cywińska-Kryszewska
Nauczycielka języka polskiego w latach 1949/50 .. 1954/55. Wychowawczyni. Wyróżnienie "Zasłużeni dla Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych" zostało przyznane na wniosek uczniów (rocznik 1954), którzy spotykają się na zjazdach absolwentów. Ponadto, również na wniosek swoich byłych uczniów, za odwagę zaznajamiania swoich wychowanków z lekturami należącymi do Skarbnicy Dziedzictwa Kulturowego Naszego Narodu, w okresie indokrynacji komunistycznej, pani Julia Cywińska-Kryszewska została odznaczona w roku 2014 Złotą odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

   Pismo o odznaczeniu przesłane do p. Dyrektor mgr Małgorzaty Łopatko
Halina
Lipkowska
Nauczycielka historii w latach 1949/50 - 1975/76.
Elżbieta
Mikuć
Nauczycielka matematyki w latach 1951/52 - 1969/70
Jerzy
Wiewiórski
Nauczyciel matematyki w latach 1963/64 - 2001/02.
W latach 1981/82 - 1996/97 - Vicedyrektor Szkoły.
Michał
Dejewski
Pracownik Szkoły w latach 1957/58 - 1990/91.
W latach 1976/77 - 1990/91 - Kierownik Warsztatów Szkolnych.
Tadeusz
Baczyński
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w latach 1957/58 - 1984/85.
Wieloletni opiekun Kółka Turystyczno-Krajoznawczego.
Organizator wielu obozów, rajdów i wycieczek.
Marian
Łużyński
Nauczyciel Wychowania Fizycznego w latach 1965/66 - 1984/85.
Wieloletni opiekun SKS.
Henryk
Katafias
Pracownik Szkoły w latach 1950/51 - 1976/77.
Kierownik Warsztatów Szkolnych w latach 1951/52.
Zastępca Kierownika Warsztatów w latach 1952/53 - 1976/77
Joanna
Olesińska
Nauczycielka języka polskiego w latach 1968 ... 2002.
Anna
Rejewska
Nauczycielka języka polskiego w latach 1970 ... 2002.
Danuta
Kasjan
Nauczycielka chemii pracująca w Szkole w latach 1963 ... 1993, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora w latach 1987 ... 1991.
Ewa
Walkowiak
Pracownik administracji Szkoły od roku 1970.
Lidia
Komór
Nauczycielka przedmiotów elektrycznych i elektronicznych od roku 1987.
Anna
Wiśniewska
Nauczycielka języka rosyjskiego pracująca w latach 1984 ... 2004.
Jolanta
Łuczak
Nauczycielka przedmiotów elektrycznych w latach 1971 ... 2001. Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych w latach 1980 ... 1982.
Maria
Macina-
Kmiecikowska
Nauczycielka przedmiotów elektrycznych od roku 1974. Od roku 1995 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Szkoły.
Tadeusz
Kubiak
Fizyk pracujący w Szkole od roku 1980. Współpracuje z Wydziałem Fizyki UMK. Lider współpracy zagranicznej w ramach programu Socrates Commenius.
Wiesław
Dwojacki
Nauczyciel przedmiotów elektrycznych pracujący w Szkole w latach 1972 ... 1978 oraz od roku 1983.
Antoni
Bajbak
Absolwent Szkoły, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego od 10 lat.
Janusz
Karpik
Nauczyciel WF pracujący w Szkole od 1973 r. Od 2001 r. przewodniczący Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli WF
Jerzy
Wysocki
Nauczyciel przedmiotów mechanicznych pracujący w Szkole od 1982 r.
Rajmund
Dorau
Nauczyciel matematyki pracujący w Szkole od roku 1977. Przewodniczący Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.
Henryk
Jankowski
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych w latach 1958 ... 1991.
Hanna
Słupczewska
Referent ds. zaopatrzenia w Internacie ZSMEiE. Pracuje od roku 1980 do chwili obecnej.
Gabriela
Szablewska
Sekretarz Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, członek Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową TECHNIK ROKU
Ryszard
Krawulski
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych w latach 1965 ... 1991.
Józef
Partyka
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych w latach 1962 ... 1992.
Roman
Ziegardt
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych w latach 1972 ... 1994.
Bożena
Wesołowska
Długoletni kierownik Internatu ZSMEiE
Andrzej
Skrzypczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych od roku 1992, Nauczyciel historii od roku 1986
Mirosław
Kwiatkowski
Kierownik Internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Wanda
Skibicka
Wieloletnia Główna Księgowa w Warsztatach Szkolnych ZSMEiE oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego
Antoni
Bez
Nauczyciel rysunku technicznego i przedmiotów mechanicznych w latach 1981/82 - 1990/91, Inspektor BHP
Ewaryst
Lasiński
Wieloletni nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych Warsztatów Szkolnych. Obecnie Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
Janusz
Jarczewski
Wieloletni nauczyciel informatyki i przedmiotów pokrewnych. Współtwórca szkolnych pracowni komputerowych
Wanda
Kowalska
Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w latach 1985 ... 2002. Organizatorka współpracy z szkołą na Litwie.
Waldemar
Rochman
Wieloletni nauczyciel elektrycznych i elektronicznyk przedmiotów zawodowych w latach 1989 ... obecnie.
Wiesława
Miłowska
Wieloletni nauczyciel elektroniki i informatyki w latach 1982 - 2005
Jerzy
Marchewka
Wieloletni wychowawca internatu w latach 1990 ... 2005.
Kazimierz
Józefowicz
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych w latach 1964 ... 1992.
Danuta
Maciejewska
Wieloletnia pielęgniarka szkolna. W ZSMEiE pracuje od 1991 r.
Kazimierz
Krassowski
Nauczyciel chemii i przedmiotrów pokrewnych oraz języka angielskiego w latach 1987 ... 2005.
Elżbieta
Wierzbicka
Koordynator egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współpracuje z naszą szkołą w zakresie egzaminów EPKZ oraz matury (informatyka i zawodowy EPKZ).
Iwona
Syper
Główna księgowa ZSMEiE od 1996 r. Inicjatorka wielu przedsięwzięć dotyczących szkoły i ośrodka "Ostrowite"
Ryszard
Paradowski
Wieloletni nauczyciel matematyki w ZSMEiE (od roku szkolnego 1981/82)

W:2468045     P:2455591
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl