ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
ZSMEiE Stowarzyszenie
Absolwenci
   Strona główna
Absolwenci
   Dodaj swoje dane
   Zsałużeni dla ZSMEiE
   Dyrektorzy Szkoły
   Nauczyciele
   Wychowawcy
   Absolwenci
   Strony absolwentów
   Galeria zdjęć
   Galeria 70-lecia
Kontakt
   Kontakt
Wychowawcy klas

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
  PLiGE - Państwowe Liceum i Gimnazjum Elektryczne,
  TME - Technikum Mechaniczno-Elektryczne,
  TM - Technikum Mechaniczne,
  TE - Technikum Elektryczne,
  TEl - Technikum Elektroniczne,
  TMe - Technikum Mechatroniczne,
  LZ - Liceum Zawodowe,
  LT - Liceum Techniczne,
  LP - Liceum Profilowane,
  St - Policealne Studium Zawodowe,
  ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

 Rok szkolny 1947 / 1948
Liceum Elektryczne
Gimnazium Elektryczne

 Rok szkolny 1948 / 1949
Liceum Elektryczne
Gimnazium Elektryczne

 Rok szkolny 1949 / 1950
Liceum Elektryczne
Gimnazium Elektryczne

 Rok szkolny 1950 / 1951
Liceum Elektryczne
Gimnazium Elektryczne

 Rok szkolny 1951 / 1952
IVa - PLiGE - Wydział elektrycznyElżbieta Skrzypnik-Mikuć
IVc - PLiGE - Wydział elektryczny
IVn - PLiGE - Wydział elektryczny
IVp - PLiGE - Budowa aparatury elektrycznejHubert Karwowski
IVz - PLiGE - Miernictwo elektryczneinż. Górecki
IV - PLiGE - Mechaniczna obróbka skrawaniem
V - PLiGE - Wydział obrabiarek

 Rok szkolny 1952 / 1953
Budowa aparatów elektrycznychinż. Feliks Borowski
Wydział obrabiarek (Wydział dla pracujących)

 Rok szkolny 1953 / 1954
Budowa aparatów elektrycznych
IVb - Budowa aparatów elektrycznychklasa I .. III - Julia Cywińska-Kryszewska, klasa IV - Michał Strzykała
Obróbka metali skrawaniem
Budowa aparatury elektrycznej
Obróbka metali skrawaniem

 Rok szkolny 1954 / 1955
IVa - Obróbka metali skrawaniem
IVb - Obróbka metali skrawaniemS. Sus
IVc - Budowa aparatury elektrycznej
IVd - Budowa aparatury elektrycznejklasa I - Eugeniusz Siedlecki, klasa II - Kazimiera Starzyńska, klasa III - Bernard Dietrich, klasa IV - Zygmunt Ezupowicz
IVe - Budowa aparatury elektrycznejJerzy Kowalski
Obróbka metali skrawaniem (Wydział dla pracujących)
Budowa aparatów elektrycznych (Wydział dla pracujących)

 Rok szkolny 1955 / 1956
IVa - Obróbka metali skrawaniem
IVb - Wydział elektryczny
IVc - Budowa aparatów elektrycznychMichał Strzykała
Planowanie w przemyśle elektrycznym
Normowanie w przemyśle elektrycznym
Obróbka metali skrawaniem (Wydział dla pracujących)

 Rok szkolny 1956 / 1957
Obróbka skrawaniem
Obróbka skrawaniem (Wydział dla pracujących)

 Rok szkolny 1957 / 1958
Obróbka metali skrawaniem

 Rok szkolny 1958 / 1959
Obróbka metali skrawaniem
dla zdemobilizowanych oficerów
Obróbka metali skrawaniem (Wydział dla pracujących)

 Rok szkolny 1959 / 1960
Wydział mechaniczny dla pracujących

 Rok szkolny 1960 / 1961
Va - Wydział mechanicznyinż. Feliks Borowski
Vb - Wydział mechaniczny

 Rok szkolny 1961 / 1962
Technologia obróbki skrawaniem
Obróbka skrawaniem

 Rok szkolny 1962 / 1963
Va - TME - Technologia obróbki skrawaniem
Vb - TME - Technologia obróbki skrawaniem
Vc - TME - Obróbka metali skrawaniem

 Rok szkolny 1963 / 1964
Va - TME - Technologia obróbki skrawaniemmgr inż. Feliks Borowski
Vb - TME - Budowa maszyn ogólnomechanicznychmgr Halina Lipkowska
Technikum po ZSZ - Obróbka metali skrawaniem

 Rok szkolny 1964 / 1965
Obróbka metali skrawaniem
Technologia obróbki skrawaniem

 Rok szkolny 1965 / 1966
Va - TM - Technologia obróbki skrawaniem
Vb - TM - Technologia obróbki skrawaniemmgr Elżbieta Mikuć

 Rok szkolny 1966 / 1967
Va - TM - Obróbka metali skrawaniemmgr Józef Wesołowski
Vb - TM - Obróbka metali skrawaniem mgr Zygmunt Sabiniarz
Vc - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Jerzy Wiewiórski
Vd - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Zygmunt Ezupowicz

 Rok szkolny 1967 / 1968
Va - TM - Obróbka metali skrawaniemZofia Dudzik
Vb - TM - Obróbka metali skrawaniem
Vc - TE - Pomiary przemysłowe i automatykaJan Brajczewski
Vd - TE - Elektrotechnika przemysłowa
Ve - TE - Elektrotechnika przemysłowaHalina Lipkowska
Vf - TE - Elektrotechnika przemysłowa

 Rok szkolny 1968 / 1969
Va - TM - Obróbka metali skrawaniemmgr inż. Michał Dejewski
Vb - TM - Obróbka metali skrawaniemWładysław Sawrycki
Vc - TE - Pomiary przemysłowe i automatykamgr inż. Władysław Pieńkowski
Vd - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Alicja Masłowska
Ve - TE - Elektronika

Marian ŁużyńskiJózef Sawionek
 Rok szkolny 1969 / 1970
Va - TM - Technologia obróbki skrawaniem
Vb - TM - Obróbka metali skrawaniem
Vc - TE - Pomiary przemysłowe i automatykaIrena Zubel (do1969), mgr inż. Władysław Pieńkowski (od 1969)
Vd - TE - Elektrotechnika przemysłowa
Ve - TE - Elektronika
Vf - TE - Elektrotechnika przemysłowa

 Rok szkolny 1970 / 1971
Vb - TM - Obróbka metali skrawaniemmgr inż. Tadeusz Baczyński
Vc - TE - Pomiary przemysłowe i automatykaMaria Kisiel
Vd - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Kazimierz Szymanek
Ve - TE - Elektronikamgr Halina Lipkowska

 Rok szkolny 1971 / 1972
Va - TM - Obróbka metali skrawaniemStefania Niegowska, mgr inż. Feliks Borowski
Vd - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Jerzy Wiewiórski

 Rok szkolny 1972 / 1973
Va - TM - Obróbka metali skrawaniem
Vb - TM - Budowa maszynmgr Eleonora Grotkowska-Brajczewska
Vc - TM - Budowa maszynmgr Mieczysław Bardziński (1968..1970) i mgr inż. Tadeusz Baczyński (1970..1973)
Vd - TM - Elektromechanika ogólna
Ve - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Danuta Kasjan
Vf - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Benedykt Deptuła

 Rok szkolny 1973 / 1974
Va - TM - Obróbka skrawaniemmgr inż. Michał Dejewski
Vb - TM - Budowa maszynmgr inż. Michał Dejewski
Vc - TM - Elektromechanika ogólna
Vd - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Halina Lipkowska
Ve - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa mgr Władysław Sawrycki
IIIg - TM - Obróbka skrawaniem
IIIh - TE - Elektromechanika ogólna

 Rok szkolny 1974 / 1975
Va - TM - Obróbka skrawaniem mgr inż. Feliks Borowski
Vb - TM - Budowa maszyn mgr Idzi Boniewicz
Vc - TE - Elektromechanika ogólna mgr Maran Łużyński
Vd - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa mgr Józef Wesołowski
Ve - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Alina Zielińska
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr Joanna Olesińska
IIIg - TM - Obróbka skrawaniem
IIIh - TE - Elektromechanika ogólnamgr inż. Zygmunt Ezupowicz
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznych

 Rok szkolny 1975 / 1976
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Benedykt Deptuła
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr inż. Jolanta Łuczak
IIIg - TM - Obróbka skrawaniem
IIIi - TM - Obróbka skrawaniem
IIIh - TE - Elektromechanika ogólna
IIIj - TE - Elektromechanika ogólna
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznychklasa I i II - mgr Józef Olszewski, klasa III i IV- Witold Gawlik

 Rok szkolny 1976 / 1977
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Danuta Soczewińska
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematyczne
IIIg - TM - Budowa maszynmgr inż. Michał Dejewski
IIIi - TM - Obróbka skrawaniemmgr inż. Michał Dejewski
IIIh - TE - Elektromechanika ogólna
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznychmgr Eleonora Grotkowska

 Rok szkolny 1977 / 1978
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Anna Rejewska
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr Danuta Kasjan
IIIi - TM - Obróbka skrawaniemmgr Disan Nikonowicz
IIIh - TE - Elektromechanika ogólnamgr inż. Kazimierz Szymanek
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznychmgr Maria Macina-Kmiecikowska

 Rok szkolny 1978 / 1979
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Benedykt Deptuła
Vf - TE - Elektroniczne maszyny matematycznemgr Alicja Masłowska
IIIh - TM - Elektromechanika ogólnamgr inż. Kazimierz Szymanek
IIIi - TM - Obróbka skrawaniemmgr Jan Ratyński
IIIj - TM - Elektromechanika ogólnamgr inż. Zygmunt Ezupowicz
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznychmgr Bożena Potkin

 Rok szkolny 1979 / 1980
Vd - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Alina Zielińska
Ve - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr Genowefa Kmita
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr Joanna Olesińska
IIIh - TM - Elektromechanika ogólnamgr Danuta Soczewińska
IIIi - TM - Obróbka skrawaniem
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznychmgr Helena Łęcka

 Rok szkolny 1980 / 1981
Vc - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Józef Wesołowski (kl. I .. IV), mgr inż. Benedykt Deptuła (kl. V)
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr inż. Jolanta Łuczak
IIIh - TE - Elektromechanika ogólnamgr Marian Łużyński
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznychmgr Iwona Baran (kl. I), mgr Maria Macina-Kmiecikowska (kl. II, III i IV)
IIsa - St - Energetyka Cieplnamgr inż. Feliks Borowski

 Rok szkolny 1981 / 1982
Vc - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Eleonora Brajczewska
Vd - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr inż. Tadeusz Baczyński
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Jan Jankowski
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr inż. Ewa Działdowska
IIIh - TE - Elektromechanika ogólnamgr inż. Kazimierz Szymanek
IIIa - ZSZmgr inż. Ewaryst Lasiński
IVl - LZ - Monter urządzeń elektronicznych

 Rok szkolny 1982 / 1983
Vc - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Bożena Potkin
Vd - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Lucyna Stetkiewicz
Ve - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Anna Rejewska (kl. I...IV) i mgr inż. Benedykt Deptuła (kl. V)
Vf - TEl - Elektroniczne maszyny matematycznemgr Danuta Kasjan
IIIh - TE - Elektromechanika ogólna
IIIa - ZSZ - Mechanik Maszyn i Urządzeń PrzemysłowychKazimierz Józefowicz
IIIb - ZSZ - Mechanik Maszyn i Urządzeń PrzemysłowychHenryk Jankowski

 Rok szkolny 1983 / 1984
Vc - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Helena Łęcka
Vd - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Piotr Szewczyk
Ve - TE - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Alicja Masłowska
IIIh - TE - Elektromechanika ogólnamgr Rajmund Dorau
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychJózef Partyka

 Rok szkolny 1984 / 1985
Vc - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Rajmund Dorau
Vd - TM - Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznychmgr Tadeusz Kubiak
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Joanna Olesińska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Alina Zielińska
IIIh - TE - Elektromechanika ogólnamgr inż. Kazimierz Szymanek
IIIa - ZSZ - Tokarzmgr Ewaryst Lasiński
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychmgr Ewaryst Lasiński
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychJerzy Lewandowski
IIsa - St - Elektromechanika ogólnamgr inż. Ewa Działdowska

 Rok szkolny 1985 / 1986
Vc - TM - Obróbka skrawaniemmgr Maria Brucka
Vd - TM - Budowa maszynMarian Łużyński
Ve - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Ryszard Paradowski
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Teresa Nowacka
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Genowefa Kmita 1981-1985 - mgr inż. Kazimierz Szymanek 1985-1986
IIIh - TE - Maszyny i aparaty elektrycznemgr Jerzy Wiewiórski
IIIm - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Brzozowski
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychHenryk Jankowski
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychRyszard Krawulski

 Rok szkolny 1986 / 1987
Vc - TM - Obróbka skrawaniemmgr Janusz Karpik
Vd - TM - Budowa maszyninż. Tadeusz Baczyński
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Grażyna Radzewicz
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Danuta Soczewińska
IIIh - TE - Maszyny i aparaty elektrycznemgr Wiesław Dwojacki
IIIm - TM - Budowa maszynmgr inż. Władysław Pieńkowski
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychJózef Partyka
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychWitold Gawlik

 Rok szkolny 1987 / 1988
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Wysocki
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Benedykt Deptuła
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Maria Wronecka - mgr inż. Jan Jankowski
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Lucyna Stetkiewicz
IIIh - TE - Maszyny i aparaty elektrycznemgr inż. Kazimierz Szymanek
IIIm - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Brzozowski
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychmgr Aleksander Pietkiewicz
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychmgr Adam Ferster

 Rok szkolny 1988 / 1989
Vc - TM - Obróbka skrawaniemmgr inż. Antoni Bez
Vd - TM - Budowa maszynmgr Grzegorz Mierzejewski
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Joanna Olesińska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Danuta Kasjan
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Jolanta Łuczak
IIIh - TE - Maszyny i napędy elektrycznemgr Ryszard Paradowski
IIIm - TM - Budowa maszynmgr inż. Wojciech Ceranowicz
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychHenryk Jankowski
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychRyszard Krawulski

 Rok szkolny 1989 / 1990
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Michał Dejewski
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Anna Wiśniewska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Rajmund Dorau
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Tadeusz Kubiak
IIIh - TE - Maszyny i aparaty elektrycznemgr Wiesław Dwojacki
IIIm - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Brzozowski
IIIa - ZSZ - Monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowejmgr inż. Józef Trzeciak
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychJózef Partyka
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychWitold Gawlik

 Rok szkolny 1990 / 1991
Vc - TM - Aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatuka przemysłowamgr Wanda Kowalska
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Michał Dejewski
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Jerzy Wiewiórski
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Anna Rejewska
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowaAlicja Masłowska
IIIh - TE - Maszyny i aparaty elektrycznemgr inż. Kazimierz Szymanek
IIIm - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Brzozowski
IIIa - ZSZ - Monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowejmgr Maria Macina-Kmiecikowska
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychmgr Aleksander Pietkiewicz
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychmgr Dorota Rychlewska

 Rok szkolny 1991 / 1992
Vc - TM - Aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatuka przemysłowamgr Andrzej Skrzypczyk
Vd - TM - Budowa maszynmgr Janusz Karpik
Ve - TEl - Urządzenia elektroniczneAlicja Masłowska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Grażyna Radzewicz
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Michał Strom
Vt - TEl - Technologia podzespołów i sprzętu elektronicznegomgr Ewa Józefowicz
IIIh - TE - Maszyny i aparaty elektrycznemgr Barbara Kot
IIIm - TM - Budowa maszynmgr. Kazimierz Krassowski
IIIa - ZSZ - Monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowejmgr Teresa Nowacka
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychmgr Janusz Kremin
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychRyszard Krawulski
IIsa - St - Oprogramowanie maszyn cyfrowychmgr Stefan Hoga

 Rok szkolny 1992 / 1993
Vc - TM - Aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatuka przemysłowamgr Michał Madajewski
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Wysocki
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Wiesława Miłowska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Ryszard Paradowski
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Bożena Potkin
Vt - TEl - Technologia podzespołów i sprzętu elektronicznegomgr inż. Władysław Pieńkowski
IIIh - TEl - Elektronika ogólnamgr Wiesław Dwojacki
IIIa - ZSZ - Monter podzespołów elektronicznychRoman Ziegardt
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychmgr Janusz Kremin
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychWitold Gawlik
IIs - St - Oprogramowanie maszyn cyfrowychmgr Andrzej Skrzypczyk

 Rok szkolny 1993 / 1994
Vc - TM - Aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatuka przemysłowamgr inż. Antoni Bez
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Wojciech Ceranowicz
Ve - TEl - Urządzenia elektroniczneinż. Zdzisław Rukat
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Roman Nawrat
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Jolanta Łuczak (I .. III), mgr inż. Michał Strom (IV .. V)
Vt - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Jolanta Łuczak
IIIh - TEl - Elektronika ogólnamgr Maria Macina-Kmiecikowska
IIIa - ZSZ - Monter podzespołów elektronicznychmgr Katarzyna Rosińska
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychmgr Aleksander Pietkiewicz
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychmgr Adam Ferster
IIsa - St - Technik informatykmgr inż. Jolanta Pokorska
IIsb - St - Technik informatykmgr Stefan Hoga

 Rok szkolny 1994 / 1995
Vc - TM - Aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatuka przemysłowamgr Anna Wiśniewska
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Brzozowski
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemrg Rajmund Dorau
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Waldemar Rochman
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Tadeusz Kubiak
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Joanna Olesińska
Vt - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Katarzyna Dobrzelecka
IIIa - ZSZ - Monter podzespołów elektronicznychmgr Małgorzata Szwec-Zielińska
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychMarek Weber
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychmgr Barbara Kot
IIsa - St - Informatykamgr inż. Jerzy Wiewiórski
IIsb - St - Informatykamgr inż. Roman Nawrat

 Rok szkolny 1995 / 1996
Vc - TM - Aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatuka przemysłowamgr inż. Janusz Pleskot
Vd - TM - Budowa maszynmgr Dorota Rychlewska
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Jerzy Wiewiórski
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Anna Rejewska
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Kazimierz Szymanek
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Wanda Kowalska
IIIa - ZSZ - Monter podzespołów elektronicznychinż. Gabriela Pituła
IIIb - ZSZ - Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowychJanusz Kremin
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychRyszard Templin
IIsa - St - Informatykamgr inż. Roman Nawrat
IIsb - St - Informatykamgr inż. Janusz Jarczewski

 Rok szkolny 1996 / 1997
Vd - TM - Budowa maszynmgr Jan Karpik
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Dorota Rychlewska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Danuta Mlewska i mgr Katarzyna Rosińska
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Kazimierz Krassowski
Vt - TEl - Urządzenia elektonicznemgr Ryszrad Paradowski
IIIa - ZSZ - Monter podzespołów elektronicznychmgr Adam Ferster
IIIg - ZSZ - Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznychmgr Jerzy Wawrzyn
IIsa - St - Informatykamgr Jerzy Wiewiórski
IIsb - St - Informatykamgr Piotr Kornacki

 Rok szkolny 1997 / 1998
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Wysocki
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Wiesława Miłowska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Ryszard Paradowski
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Wiesław Dwojacki
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Michał Madajewski
Vt - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Alina Matlakiewicz
IIsa - St - Informatykamgr Stefan Hoga
IIsb - St - Informatykamgr Piotr Kornacki

 Rok szkolny 1998 / 1999
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Wojciech Ceranowicz
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Anna Kozłowska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Maria Kmiecikowska
Vh - TE - Energoelektronikamgr inż. Michał Strom
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Danuta Gabriel
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr inż. Jolanta Łuczak
IVa - LT - Profil: elektronicznymgr Joanna Olesińska
IVb - LT - Profil: elektryczno-energetycznymgr Małgorzta Szwec-Zielińska
IVc - LT - Profil mechaniczno-technologicznymgr Anna Wiświewska
IIsa - St - Informatykamgr inż. Janusz Jarczewski

 Rok szkolny 1999 / 2000
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Brzozowski
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Katarzyna Dobrzelecka
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowadr Maciej Zawacki
Vh - TE - Energoelektronikamgr inż. Lidia Komór
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Tadeusz Kubiak
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Rajmund Dorau
IVa - LT - Profil: elektronicznymgr Jacek Butkiewicz
IVb - LT - Profil: elektryczno-energetycznymgr Danuta Świerczewska
IVc - LT - Profil mechaniczno-technologicznymgr Wanda Kowalska
IIsa - St - Informatykamgr Piotr Komacki
IIsb - St - Komputerowe wspomaganie projektowaniamgr inż. Danuta Gabriel

 Rok szkolny 2000 / 2001
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Wojciech Ceranowicz
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Gabriela Pituła
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Maria Hornowska
Vh - TE - Energoelektronikamgr Stanisław Stępkowski (I .. IV), - mgr inż. Michał Strom (V)
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr inż. Kazimierz Szymanek
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Jerzy Wiewiórski
IVa - LT - Profil: elektronicznymgr Jacek Tymiński
IVb - LT - Profil: elektryczno-energetycznymgr Violeta Kalka
IVc - LT - Profil mechaniczno-technologicznymgr Katarzyna Rosińska
IIsa - St - Informatykamgr inż. Janusz Jarczewski

 Rok szkolny 2001 / 2002
Vd - TM - Budowa maszynmgr Jan Karpik
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Teresa Nowacka
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Adam Ferster
Vh - TE - Energoelektronikamgr inż. Mieczysław Matysiak
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Kazimierz Krassowski
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Dorota Rychlewska
IVa - LT - Profil: elektronicznymgr Jacek Tymiński
IVb - LT - Profil: elektryczno-energetycznymgr Małgorzata Łopatko
IIsa - St - Informatykamgr inż. Stefan Hoga
IIsb - St - Informatykamgr inż. Jolanta Pokorska

 Rok szkolny 2002 / 2003
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Wysocki
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr inż. Wiesława Miłowska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Waldemar Rochman
Vh - TE - Energoelektronikamgr Wiesław Dwojacki
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowainż. Gabriela Pituła
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr Beata Wróblewska
IVa - LT - Profil: elektronicznymgr Ryszard Paradowski
IVb - LT - Profil: elektryczno-energetycznymgr Anna Wiśniewska
IVc - LT - Profil: mechaniczno-technologicznymgr Lucyna Mazur
IIsa - St - Informatykamgr inż. Janusz Jarczewski
IIsb - St - Informatykamgr Piotr Kornacki

 Rok szkolny 2003 / 2004
Vd - TM - Budowa maszynmgr Katarzyna Rosińska
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Maria Kmiecikowska
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr Maria Hornowska
Vh - TE - Energoelektronikamgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Małgorzata Szwec-Zielińska
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr inż. Teresa Matysiak
IVa - LT - Profil: elektronicznymgr Danuta Świerczewska
IVb - LT - Profil: elektryczno-energetycznymgr Alicja Tokarska
IVw - LT - Profil wojskowymgr Stanisław Stępkowski
IIsa - St - Informatykamgr. inż Jolanta Pokorska
IIsa - St - Informatykamgr. inż Danuta Gabriel

 Rok szkolny 2004 / 2005
Vd - TM - Budowa maszynmgr inż. Jerzy Wysocki
Ve - TEl - Urządzenia elektronicznemgr Tadeusz Kubiak
Vf - TEl - Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowamgr inż. Anna Kozłowska
Vh - TE - Energoelektronikamgr Rajmund Dorau
Vi - TE - Elektrotechnika przemysłowamgr Katarzyna Dobrzelecka
Vk - TEl - Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowemgr inż. Lidia Komór
IIIa - LP - Profil: elektronicznymgr Jacek Butkiewicz
IIIb - LP - Profil: elektronicznymgr Małgorzata Łopatko
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Kazimierz Krassowski
IIsa - St - Informatykamgr inż. Janusz Jarczewski
IIsb - St - Informatykamgr Piotr Kornacki

 Rok szkolny 2005 / 2006
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Adam Ferster
IVf - TEl - Technik Elektronikmgr Jan Karpik
IVh - TE - Technik Elektrykmgr inż. Mieczysław Matysiak
IVk - TEl - Technik Elektronikmgr Lucyna Mazur
IVt - TEl - Technik Elektronikmgr Violetta Kalka
IIIa - LP - Profil: Elektronicznymgr Ryszard Paradowski
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Bogumiła Lubiszewska
IIsa - St - Informatykamgr inż. Jolanta Pokorska

 Rok szkolny 2006 / 2007
IVd - TEl -Technik Elektronikmgr Beata Wróblewska
IVe - TEl - Technik Elektronikinż. Gabriela Pituła
IVf - TEl - Technik Elektronikmgr Renata Gac
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Wiesław Dwojacki
IVk - TEl - Technik Elektronikmgr Ludwik Nawrocki
IVt - TEl - Technik Elektronikmgr Teresa Golinska
IIIa - LP - Mechatronikmgr Violetta Kalka
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Michał Madajewski

 Rok szkolny 2007 / 2008
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
IVf - TEl - Technik Elektronikmgr Danuta Świerczewska
IVh - TE - Technik Elektrykmgr inż. Teresa Matysiak
IVk - TEl - Technik Elektronikmgr Małgorzata Szwec-Zielińska
IVt - TEl - Technik Elektronikmgr inż. Wiesława Miłowska
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Łukasz Czapiewski

 Rok szkolny 2008 / 2009
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Dorota Zaklikowska
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr inż. Anna Kozłowska
IVi - TIn - Technik Informatykmgr Katarzyna Dobrzelecka
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Małgorzata Łopatko
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Violetta Kalka
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Ryszard Paradowski

 Rok szkolny 2009 / 2010
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Irmina Kwiatkowska-Dziabas
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr inż. Lidia Komór
IVf - TEl - Technik Elektronikmgr Sławomir Rudzki
IVi - TIn - Technik Informatykmgr Bogumiła Lubiszewska (kl. I, II, III), mgr Małgorzata Szwec-Zielińska (kl. IV)
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Adam Ferster
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Adam Czuba
IVh - TE - Technik Elektrykmgr inż. Mieczysław Matysiak
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Jacek Butkiewicz

 Rok szkolny 2010 / 2011
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Maria Macina-Kmiecikowska
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr inż. Danuta Gabriel
IVf - TEl - Technik Elektronikmgr Krzysztof Szalkowski
IVi - TIn - Technik Informatykmgr Teresa Golinska
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Andrzej Gac
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Karina Czarkowska
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Beata Wróblewska

 Rok szkolny 2011 / 2012
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Ewa Wdowczyk
IVe - TEl - Technik Elektronikinż. Gabriela Pituła
IVh - TE - Technik Elektrykmgr inż. Teresa Matysiak
IVi - TMe / TEl - Technik Mechatronik / Elektronikmgr Izabela Czeterbok (kl. I, II, III), mgr inż. Danuta Gabriel (kl. IV)
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Sylwia Głowicka
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Michał Madajewski

 Rok szkolny 2012 / 2013
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Jacek Rybicki
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Anna Kozłowska
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Magdalena Hinca (kl. I, II, III), mgr Ryszard Paradowski (kl. IV)
IVi - TMe / TEl - Technik Mechatronik / Elektronikmgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Beata Wróblewska
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Violetta Kalka

 Rok szkolny 2013 / 2014
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Dorota Zaklikowska
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Małgorzata Szwec-Zielińska
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Dominika Warska
IVi - TIn - Technik Informatykmgr Michał Szymczak
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Bogumiła Lubiszewska
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Sławomir Rudzki

 Rok szkolny 2014 / 2015
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Krzysztof Szalkowski (kl. I, II, III), mgr Renata Gac (kl. IV)
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Beata Wróblewska
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Michał Madajewski (kl. I, II), mgr Maria Macina-Kmiecikowska (kl. III, IV)
IVi - TIn - Technik Informatykmgr Jacek Butkiewicz
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Andrzej Gac
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Karina Czarkowska
IIIc - ZSZ - Monter elektronikmgr Renata Gac

 Rok szkolny 2015 / 2016
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Dorota Zaklikowska (kl. I, II, III), mgr Jacek Butkiewicz (kl. IV)
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Sylwia Głowicka
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Adam Czuba (kl. I, II), mgr Adam Ferster (kl. III, IV)
IVi - TIn - Technik Informatykmgr inż. Lidia Komór
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Krzysztof Umański
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Teresa Golinska
IIIc - ZSZ - Elektrykmgr Łukasz Czapiewski

 Rok szkolny 2016 / 2017
IVb - TMe - Technik Mechatronikmgr Izabela Czeterbok
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Lucyna Mazur
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Dominika Warska (kl. I, II, III), mgr Lucyna Mazur (kl. IV sem. 1), mgr Dominika Warska (kl. IV sem. 2)
IVk - TIn - Technik Informatykmgr Violetta Kalka
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Ewa Wdowczyk

 Rok szkolny 2017 / 2018
IVb - TMe - Technik Mechatronikmgr Bogumiła Lubiszewska
IVd - TMe - Technik Mechatronikmgr Adrian Weredycki
IVe - TEl - Technik Elektronikmgr Małgorzata Szwec-Zielińska
IVh - TE - Technik Elektrykmgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
IVk - TIn - Technik Informatykmgr inż. Danuta Gabriel
IVt - TIn - Technik Informatykmgr Sławomir Rudzki

W:2468073     P:2455619
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl