Rozpoczęcie współpracy ze szkołą BBS z Syke z Niemiec

Początek współpracy ze szkołą z Niemiec miał miejsce w 2006 r.

Strona "Ważnych Wydarzeń"

Wizyta nauczycieli BBS z Syke z Niemiec

W dniach 2 do 9 października 2006 r. gościli u nas nauczyciele niemieckiej szkoły BBS-Syke - Mevljan Jonuz oraz Björn Radtke. Ich wizyta miała na celu nawiązanie współpracy z naszą szkołą oraz z toruńskimi zakładami, w których niemieccy uczniowie mogliby odbywać praktyki zawodowe w ramach programu LEONARDO DA VINCI.


Nasza wizyta w Energetyce zakończyła się sukcesem ...
W drodze z Warszawy do Torunia nasi goście z wielkim zainteresowaniem wypytywali o warunki nauki naszych uczniów oraz zaplecze dydaktyczne nauczycieli. Ich ciekawość była tym większa, że obaj byli w Polsce po raz pierwszy. Następnego dnia, wypoczęci po podróży, panowie Jonuz i Radtke, zostali oficjalnie przywitani przez Pana Dyrektora Skrzypczyka, po czym ochoczo zwiedzili budynek szkolny oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Po Apatorze oprowadzał nas nasz "dobry znajomy"
- Pan Wiatrowski

... i jak widać na zdjęciu, również tutaj porozumienie
zostało osiągnięte
Z nie mniejszym zapałem, co w przypadku spraw szkolnych, nasi nowi partnerzy podeszli do zwiedzania miasta. Historię, tajemnice i uroki toruńskiej starówki zdradziła im Pani Basia Jackowska, która nie tylko zaznajomiła ich z historycznymi faktami, ale przede wszystkim z miejscowymi legendami i symbolami. W przeciągu całej wizyty, goście zapoznali się z kuchnią polską oferowaną przez toruńskie lokale, (która notabene bardzo im smakowała), zwiedzili dom Kopernika, a nawet osobiście wypiekali pierniki.

Ciekawie było też w firmie reklamowej "Graffico" ...

A w wolnych chwilach byliśmy m.in. na rybach ...
Jednak przede wszystkim, w towarzystwie naszych germanistów - Pani Golinskiej i Pana Szalkowskiego, brali udział w spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami czołowych toruńskich firm: "Energetyki" i "Apatora". Najważniejszy, założony przez nas cel, został osiągnięty - obie firmy wyraziły zgodę na przyjęcie niemieckich uczniów na praktyki zawodowe. Ciekawym doświadczeniem była również wizyta w firmie graficznej "Graffico", gdzie można było m.in. zobaczyć proces konstruowania neonów reklamowych. Wieczory przebiegały pod dyktando wypełniania formalności wymaganych przez program LEONARDO DA VINCI, którym jednak zawsze towarzyszyła atmosfera wzajemnej sympatii.

... ale w końcu przyszedł czas na formalności ...

... no i roboty nie brakowało ...
Żegnając się, ustaliliśmy, że kolejnym krokiem naszej współpracy będzie nasza rewizyta w Syke, której termin wstępnie został ustalony na pierwszą dekadę przyszłego roku.

Ale dzięki temu ...

... współpraca została nawiązana!

Koordynator projektu Leonardo Da Vinci
Teresa Golinska & Krzysztof Szalkowski