Linki:
   Sor - Trondelag Fylkeskommune
   Stangnes Videregaende Skole

Informacje na temat programu LINKING UP

Polsko - Norweskie Seminarium Kontaktowe

Program wizyty studyjnej Dyrektorów szkół norweskich

          Spotkanie z Dyrekcją ZSMEiE

          Spotkanie Gości z Norwegii z nauczycielami i młodzieżą ZSMEiE

          Wizyta w Wydziale Edukacji i Sportu

          Dzień Polsko - Norweski w ZSMEiE

Plan praktyk nauczycieli norweskich w ZSMEiE

          Powitanie i zwiedzanie ZSMEiE

          Udział w lekcjach i zajęciach ZSMEiE

          Zajęcia edukacyjne w ogrodzie zoobotanicznym

          Lekcja geografii: "Norwegia" - prowadzona przez gości

          Pożegnania nadszedł czas ...

Sprawozdanie z przebiegu praktyk nauczycieli norweskich w ZSMEiE

Wizyta studyjna odbyta w okręgach Sor - Trondelag i Troms

          Wizyta studyjna odbyta w okręgach Sor - Trondelag i Troms - Zdjęcia

Kontynuacja programu LINKING UP

          Plan wizyty nauczycieli i uczniów z Norwegii (marzec 2004)

          Początek wizyty nauczycieli i uczniów z Norwegii (marzec 2004)

          Zajęcia w pracowniach ZSMEiE

          Mecz piłki siatkowej Polska - Norwegia

          Bezprzewodowe sieci komputerowe - pokaz przygotowany przez Gości

          Pożegnanie uczestników programu LINKING UP