Leonardo da Vinci

Zespół zadaniowy / Team
     Zespół zadaniowy / Team
Przebieg współpracy
     Początek nowego etapu współpracy - spotkanie wstępne
Pierwsze spotkanie partnerów / Kick off
     Początek nowego etapu współpracy w programie Leonardo da Vinci
     Rozpoczęcie konferencji Leonardo da Vinci - Powitanie uczestników
     Część artystyczna - Występ zespołu "Młody Toruń"
     Rozpoczęcie konferencji Leonardo da Vinci - Prezentacje uczestników
Spotkania partnerskie / Partner meetings
Spotkania grupy zarządzającej projektem / Steering group meetings
     Grupa zarządzająca projektem / Steering group members
     IAEVG-SVP-NCDA sympozium i konferencja - Padwa, 3 .. 6 września 2007 r.
     Zwiedzanie Padwy
Przewodniki / Guidelines
        Guideline for Mentors  /  Przewodnik dla mentorów
        Guideline for Schools  /  Przewodnik dla szkół
        Guideline for Students  /  Przewodnik dla uczniów