ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2015 / 2016

W Internacie ZSMEiE: Pożegnanie absolwentów A.D. 2016
91 - 2015/2016      Wstecz   Menu   Dalej   

Pożegnanie absolwentów A.D. 2016
"Szczęśliwej drogi już czas"

Tą piosenką zespołu Vox żegnaliśmy w dniu 18 kwietnia 2016 roku trzydzieści jeden wychowanek i wychowanków Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, którzy w bieżącym roku szkolnym będą kończyć swoją ponadgimnazjalną edukację.
Wychowawca najliczniejszej grupy maturalnej - mgr Jerzy Konopiński wprowadził zebranych w nastrój uroczystości oraz przywitał wszystkich przybyłych, a tu głownie Panią dyrektor ZSMEiE - mgr Małgorzatę Łopatko, Panią kierownik Internatu - mgr Katarzynę Rosińską, wychowawców - mgr Alicję Barwińską-Chmielewicz, mgr Jolantę Dziętarę, mgr Janusza Marciszewskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Internatu - Mateusza Dybkę.
Szczególnie serdecznie powitani zostali jednak tegoroczni absolwenci.

W części oficjalnej imprezy, jako pierwsza zabrała głos Pani dyrektor, która odniosła się do istoty i wartości płynących dla młodych ludzi z faktu zamieszkiwania przez nich w internacie szkolnym oraz złożyła życzenia pomyślności w życiu osobistym, sukcesu na maturze i w dalszej karierze edukacyjnej, a także w pracy zawodowej.
Następnie wystąpiła Pani kierownik z życzeniami dla wychowanków oraz omówieniem ich postaw i roli w życiu całej społeczności internackiej podkreślając ich szczególne zaangażowanie w aktywność społeczną i wzorową dbałość o wygląd i czystość swoich pokoi.
Kolejnym mówcą był Mateusz Dybka, który zabrał głos w imieniu MRI. Podziękował on najstarszym koleżankom i kolegom za wspólne sukcesy, za podtrzymywanie na duchu i pomocy w trudnych sytuacjach, za organizowanie imprez i uroczystości samorządowych. Życząc zwycięstwa i dobrych życiowych wyborów, optymizmu i wiary we własne siły, zakończył cytatem z Wergiliusza: "… zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą".

W imieniu absolwentów wystąpił Maciej Maćkiewicz snując wspomnienia z historii ich pobytu w internacie od pierwszego dnia począwszy. Podziękował współmieszkańcom za wspólne dokonania i doświadczenia, a kadrze pedagogicznej za opiekę i życzliwą pomoc w tym trudnym, rozwojowym okresie ich życia. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do wychowawcy grupy maturalnej- mgr Jerzego Konopińskiego wręczając mu, podpisane przez wszystkich podopiecznych wychowawcy, podziękowania i upominek.
W kolejnej części programu Pani kierownik poinformowała zebranych o przyznaniu przez Radę Wychowawców Internatu najwyższych wyróżnień dla maturzystów: "Listów Pochwalnych" kierowanych do rodziców wychowanków.

W tym roku otrzymali je: za aktywność społeczną: Karol Burkwicz (gr. IV), Mateusz Ceglecki (gr.IV), Arkadiusz Guz (gr.IV), Paweł Jątczak (gr.IV), Robert Łęgowski (gr.IV), Maciej Maćkiewicz (gr.IV), Andrzej Rolka (gr.IV), Bartosz Szczot (gr.IV) oraz Damian Zieliński (gr.IV), za wzorową postawę: Mateusz Ceglecki (gr.IV), Michał Chrupek (gr.IV), Dariusz Jaworski (gr.IV), Oskar Klafczyński (gr. III), Bartłomiej Rozworski (gr.IV), Sara Smolna (gr.V), Damian Zieliński (gr.IV) oraz Klaudia Źbikowska (gr.V).

Pani kierownik mgr Katarzyna Rosińska w asyście wychowawcy mgr Jerzego Konopińskiego wręczyła, przyznane również przez Radę Wychowawców Internatu, nagrody książkowe: Karolowi Burkwiczowi, Mateuszowi Cegleckiemu, Arkadiuszowi Guzowi, Pawłowi Jątczakowi, Robertowi Łęgowskiemu, Maciejowi Mąckiewiczowi, Andrzejowi Rolce, Sarze Smolnej, Damianowi Zielińskiemu oraz Klaudii Źbikowskiej.
Zebranych poinformowano również, że wychowawcom klas wyróżnionych wychowanków przekazuje się "Listy Gratulacyjne".

W bieżącym roku szkolnym, po raz pierwszy, wręczono też złote i srebrne "Certyfikaty Mieszkańca Internatu ZSMEiE".
W części kolejnej nastąpiły jeszcze wystąpienia wychowawców grup, w których funkcjonowała młodzież kończąca naukę: mgr Jolanty Dziętary i mgr Janusza Marciszewskiego.
Kolejny raz wystąpił też mgr Jerzy Konopiński zapodając "ciekawostki" dotyczące swojej grupy wychowawczej, a tu między innymi za okres czteroletni: przyrost ciężaru ciała i wzrostu wychowanków, ich średnich ocen szkolnych, uzyskanych pochwał, uwag pozytywnych, nagan i uwag negatywnych.

Na elegancko przystrojonych tulipanami oraz gałązkami brzozy i bukszpanu stołach, wśród świeczników królowały torty, słodycze i owoce, które młodzież w czasie całej imprezy spożywała.
Mateusz Dybka i Mateusz Grudowski zaprezentowali filmowo- muzyczną prezentację zdjęć pod hasłem "Przeżyjmy to jeszcze raz".
W ramach części nieoficjalnej uczestnicy uroczystości przeszli na boisko szkolne, gdzie wraz ze wszystkimi mieszkańcami internatu uczestniczyli w kulinarnej atrakcji - grillowaniu. Dodatkową atrakcją wieczoru był pokaz sprawnościowy w wykonaniu duetu: Wiktoria Jagusz i Michał Hryb z Grupy Cyrkowej "Heca" z Lipinek.
Występ podobał się znakomicie, a grillowane kiełbaski smakowały wszystkim wybornie.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Jolanta Dziętara i Mateusz Grudowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1291

W:2317143     P:2304681
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl