ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2007 / 2008

Wykład edukacyjny: Boksery w potrzebie
13 - 2007/2008      Wstecz   Menu   Dalej   
29października 2007 r. w naszej szkole odbyły się wykłady edukacyjne przeprowadzone przez panią Elżbietę Żywicką oraz Zofię Buchholtz, wolontariuszki działające na rzecz Fundacji Boksery w Potrzebie.
W czasie zajęć, w formie pomocy dydaktycznych wykorzystano prezentację multimedialną oraz stronę internetową Fundacji www.bokserywpotrzebie.pl, dzięki którym uczniowie dowiedzieli się o: historii powstania i zakresie działalności Fundacji, aspektach prawnych regulujących opiekę nad zwierzętami w Polsce, przyczynach i zapobieganiu bezdomności zwierząt, odpowiedzialności za zwierzę,

Prezentacja
któremu człowiek jest winny opiekę i troskę, istocie wolontariatu, sposobach pozyskiwania funduszy dla Fundacji, wspieraniu działalności Fundacji (np. adopcji wirtualnej bokserów, domach tymczasowych i stałych dla porzuconych psów, kreowaniu pomysłów reklamujących Fundację).
Poza tym, uczniowie mogli poznać różne historie bokserów przebywających pod opieką wolontariuszy, zarówno te wesołe, jak i te smutne.
Podczas wykładów, młodzież była zachęcana do włączania się w działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt, polepszania życia psów łańcuchowych m.in. poprzez zapewnienie im świeżej wody i pożywienia oraz przedłużenie łańcucha do długości umożliwiającej im swobodne poruszanie się po obejściu, współpracy z lokalnym schroniskiem dla zwierząt.

Toffik - oddany do schroniska chory, z zaawansowaną grzybicą, dzięki staraniom Fundacji Boksery w Potrzebie, ma dzisiaj nowy, wspaniały dom.

Zorganizowana akcja miała na celu nie tylko propagowanie szeroko pojętej wiedzy na temat działalności Fundacji i opieki nad bezdomnymi psami, ale również zaplanowania działań, w których realizację mogła by włączyć się młodzież z naszej szkoły (np. projekt strony internetowej dla Bokserów w Potrzebie, wzory na broszurki i ulotki Fundacji, wzory na gadżety sprzedawane na aukcjach, z których dochód przeznaczony jest na finansowanie potrzebujących bokserów w hotelikach i lecznicach), systematyczności w planowaniu i realizacji działań na rzecz bezdomnych zwierząt oraz odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje.
Była to pierwsza tego typu akcja w naszej szkole. Kolejne wspólne działania uczniów i wolontariuszy - już w niedługim czasie.
Tekst: DW
Zdjęcia: DW
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1957

W:2317141     P:2304679
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl