ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2004 / 2005

W internacie ZSMEiE: Następni liderzy
26 - 2004/2005      Wstecz   Menu   Dalej   

Bartek i Łukasz
Łukasz Kucięba i Bartłomiej Żychniewicz to kolejni wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, którzy ukończyli Młodzieżowy Program Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Wychowankowie uczestniczyli w kilkumiesięcznym kursie zorganizowanym przez toruńskie Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. W tym czasie odbyli warsztaty umiejętności interpersonalnych, profilaktyki uzależnień, problematyki HIV/AIDS oraz psychologiczny: "Pomaganie w kontakcie indywidualnym". Odbyli też działania środowiskowe dotyczące edukacji rówieśniczej. Dzięki programowi, już czterech wychowanków internatu potrafi w swoich codziennych kontaktach z rówieśnikami kształtować właściwy stosunek do zagrożeń związanych z uzależnieniami. Potrafią też skutecznie doradzić im i pomóc w sytuacjach kryzysowych.
Obecnie w szkoleniu w ramach programu uczestniczy kolejnych ośmiu wychowanków. Koordynacją stałej współpracy z TPiPU zajmuje się wychowawca, mgr Grzegorz Gurzyński. Coraz więcej chętnych do uczestnictwa w programie dowodzi, że najlepszą radą i skuteczną pomocą może służyć kolega, który nie boi się mieć własnego zdania nt. stosowania używek i jest gotów życzliwie pomóc tym, którym grozi droga do nikąd.
Tekst: Mirosław Kwiatkowski
Zdjęcia: Wojciech Struczyński
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1673

W:2317139     P:2304677
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl