ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

Egzaminy: Egzamin Dojrzałości - maj 2004
48 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   
W tym roku pisemne Egzaminy Dojrzałości odbyły się w dniach 11 i 12 maja (wtorek i środa). Pierwszego dnia wszyscy abiturienci pisali egzamin z języka polskiego. Drugi dzień był przeznaczony na matematykę, historię, biologię, geografię lub język obcy.
Tradycyjnie egzaminy pisemne odbywały się w świetlicy, sali gimnastycznej oraz kilku innych innych salach lekcyjnych. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów czuwały Komisje Egzaminacyjne. Natomiast o dobre samopoczucie piszących dbali rodzice i Komitet Rodzicielski występując w roli "kucharzy" przygotowujących tradycyjne kanapki i napoje.
Najbliższe dni po egzaminach pisemnych to czas na odprężenie i zebranie nowych sił na egzaminy ustne. Natomiast dla nauczycieli sprawdzających prace egzaminacyjne to czas ciężkiej i wytężonej pracy. Niektórzy mają do sprawdzenia nawet około 70 prac.
Ogłoszenie wyników egzaminu pisemnego odbędzie się 17 maja 2004 r. Teraz będzie wiadomo co dalej, czy poprawkowe egzaminy (do części pisemnej), czy egzaminy ustne. Od 18 maja rozpoczynają się ustne egzaminy maturalne.
Każdy zdający wybiera dwa dodatkowe przedmioty. Abiturienci mają pewien czas na przygotowanie odpowiedzi ustnej, po czym odpowiadają przed Komisją. Każda tura egzaminów ustnych kończy się ogłoszeniem wyników przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Oby pozytywnych wyników egzaminu było jak najwięcej. Bo jeżeli nie to... ...za rok znów Matura.
Tekst i zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1916

W:2362437     P:2349978
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl