ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

Współpraca międzynarodowa: Sprawozdanie z wizyty w Regensburgu
       
44 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   
W związku z rozwojem współpracy z szkołą techniczną Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule z Regensburga w dniach od 1 do 4 kwietnia odbył się wyjazd kadry pedagogicznej ZSMEiE do w/w szkoły. Celem wyjazdu było nawiązanie szerszej współpracy naukowej oraz dydaktycznej pomiędzy placówkami szkoleniowymi z Torunia i Regensburga. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych reprezentował Dyrektor Andrzej Skrzypczyk oraz nauczyciele Bogumiła Lubiszewska i Teresa Golinska. Wizyta ta była kontynuacją spotkań z przedstawicielami szkoły z Regensburga, które odbyły się w Toruniu w dniach od 20 do 23 listopada.
Celem wspólnych rozmów było dokładne omówienie zasad współpracy obu szkół, określenie terminu i zakresu wymiany szkolnej uczniów, poznanie wspólnych metod dydaktycznych oraz zasad kształcenia uczniów. W czasie licznych spotkań z przedstawicielami dyrekcji szkoły, miejskich władz administracyjnych oraz koncernu elektronicznego Siemens omawiano zasady edukacji uczniów zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
Wyjazd do Regensburga rozpoczął się 1 kwietnia. Podróż przez Polskę i Niemcy przebiegała bardzo sprawnie. Jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych spotkaliśmy się z przedstawicielem szkoły w Regensburgu Panem Hartwigiem Grasse.
Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania roboczego w firmie Siemens Profesional Education. Podczas tej wizyty zapoznaliśmy się z sposobami wykorzystania najnowocześniejszych technik w edukacji uczniów, metodami praktycznej nauki zawodu oraz nowoczesnym sprzętem będącym na wyposażeniu wyżej wspomnianego koncernu.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie z kierownikiem wydziału oświaty w Regensburgu. Rozmowa dotyczyła zasad edukacji w polskiej i niemieckiej oświacie, zmianach, jakie mogą w niej nastąpić po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz o możliwości nawiązania współpracy językowej i technicznej pomiędzy placówkami szkolnymi z Polski i Niemiec.
Kolejnym etapem wyjazdu było oficjalne spotkanie z Dyrektorem szkoły FOS/BOS Panem Felix'em Novakiem, podczas którego omawiano zasady wymiany uczniów i zakres wspólnych prac projektowych. Rozmowy były połączone ze zwiedzaniem szkoły. Mieliśmy możliwość zapoznania się z materiałami dydaktycznymi używanymi przez naszych niemieckich kolegów. Podczas kontaktów z niemieckimi nauczycielami wymieniano wspólne doświadczenia z zakresu metod kształcenia uczniów. Rozmowy toczyły się w bardzo przyjacielskim nastroju i pozwoliły bardzo dokładnie poznać relacje nauczyciel-uczeń oraz atmosferę, w jakiej są prowadzone zajęcia szkolne. Najbardziej owocnym wynikiem w/w spotkania było opracowanie szczegółowego programu wymiany uczniów pomiędzy szkołami ZSMEiE i FOS/BOS.
W godzinach popołudniowo-wieczornych przedstawiciele grona pedagogicznego szkoły wraz z uczniami zaprosili gości z Polski na przedstawienie teatralne, w którym główne role odgrywali uczniowie szkoły z Regensburga.
Następny dzień rozpoczął się od kolejnego spotkania z Dyrektorem szkoły w Regensburgu, podczas którego podsumowano całokształt wizyty oraz rozmów z Panem Hartwigiem Grasse odpowiedzialnym za program wymiany uczniów. Dopracowano szczegóły z zakresu wymiany uczniów, określono dokładny termin, rodzaj współpracy, sposób kształcenia oraz tematy prac projektowych.
Kolejne godziny zostały spędzone w towarzystwie nauczycieli szkoły niemieckiej, podczas których rozwijano wzajemne kontakty i wymieniano wspólne poglądy. W porze popołudniowej odbyło się zwiedzanie miasta i jego okolic w towarzystwie, m.in. Pana Jürgena Rettberga-nauczyciela z FOS/BOS. Liczne stare, a zarazem, urocze zakątki miasta oraz okazjonalne posiłki, podczas których toczono "przyjacielskie spory" o wyższości lokalnych słodkich Regensburg Spezialitäten nad toruńskimi piernikami sprzyjały wspólnym rozmowom oraz zacieśnianiu kontaktów towarzyskich. Był to ostatni dzień pobytu polskiej delegacji szkoły w Regensburgu.
Opisana kilkudniowa wizyta okazała się bardzo owocna i pozwoliła na rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołami. Opracowany szczegółowy plan wymiany z powinien spotka się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy mają świadomość rychłego wejścia Polski do Unii Europejskiej i zdają sobie sprawę z konsekwencji tego faktu. Liczne spotkania świadczą także o sporym zaangażowaniu strony niemieckiej w rozwój wzajemnych kontaktów. Szeroko rozumiana międzynarodowa integracja będzie z pewnością korzystna zarówno dla uczniów obu szkół, jak i ich grona pedagogicznego.
Tekst: BL, TG
Zdjęcia: ??
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1721

W:2317138     P:2304676
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl