ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

Konkursy: II Międzyszkolny Konkurs Obsługi Programu AutoCAD
42 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   
Zadania konkursowe:

1. Zadanie eliminacyjne

2. Zadanie finałowe
W dniu 16 kwietnia 2004 r. w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbył się II Międzyszkolny Konkurs z zakresu obsługi programu AutoCAD w zakresie edycji 2D, który stał się wspaniałą okazją do pobudzenia twórczego myślenia, popularyzacji programu, rozwijania uzdolnień i zainteresowań technicznych.
Patronat nad konkursem objął Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych mgr Andrzej Skrzypczyk oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego mgr Ewaryst Lasiński.
Skład Komisji Konkursowej: Przewodniczący: mgr inż. Janusz Pleskot - główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego Wydziału Edukacji i Sportu UM w Toruniu, z-ca Przewodniczącego: mgr inż. Anatol Szydłowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSM i XIII LO w Toruniu, Członkowie: mgr inż. Mieczysław Matysiak, mgr inż. Jerzy Wysocki
Do konkursu przystąpiło 25 uczniów: 6 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy, 7 uczniów z ZSM i XIII LO w Toruniu, 3 uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, 3 uczniów z CKP w Brodnicy, 6 uczniów z ZSMEiE w Toruniu.
Konkurs miał charakter dwuetapowej eliminacji. Komisja konkursowa zakwalifikowała do II etapu 12 uczestników z największą liczbą punktów z rundy eliminacyjnej.
Decyzją Jury zwycięzcą II Międzyszkolnego Konkursu z zakresu obsługi programu AutoCAD został Robert Tomaszewski , drugie miejsce zajął Paweł Rzepecki, a trzecie Łukasz Wendrowski, wszyscy z ZSMEiE w Toruniu.
Tekst: JW, MVS
Zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 2810

W:2317139     P:2304677
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl