ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2002 / 2003

Ciekawe zajęcia: Prelekcja nt. "Środki wspomagające rozwój organizmu" - "Substances helping the development of organism"
13 - 2002/2003      Wstecz   Menu   Dalej   

Od pewnego czasu młodych ludzi płci męskiej opanowało szaleństwo - każdy chce wyglądać jak Pudzianowski a w ostateczności Saleta. W tym celu mniej lub bardziej regularnie biegają do siłowni. Nie wszystkim jednak upragnione mięśnie rosną tak szybko jak by tego oczekiwali. Co wówczas? Pozostają "wspomagacze" czyli odżywki oraz inne mniej lub bardziej dozwolone środki. Do tych pierwszych zaliczamy niewątpliwie odżywkę białkową. Jest to odżywka uzupełniająca białko i aminokwasy z koncentratu (WPC), micelarnej kazeiny, izolatu (WPI), albuminy jaja, hydrolizatu białek serwatkowych i peptydów glutaminowych. Ta przemyślana kompozycja różnorodnych źródeł białka została opracowana w ten sposób, by zapewnić wzorcowy anaboliczny aminogram i zróżnicowane tempo wchłaniania aminokwasów. Dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych do regeneracji i budowy mięśni aminokwasów i peptydów wzrostowych, na przestrzeni kilkunastu godzin po jej spożyciu. Inne substancje o podobnym działaniu to np. ACTIVITA, MONSTER MASS czy KREATYNA. KREATYNA stała się ostatnio najpopularniejszą substancją wspomagająca w kulturystyce I wielu innych dyscyplinach sportu. Monohydrat kreatyny jest doustnie podawanym prekursorem fosfokreatyny (CP) względnie adezynotrójfosforanu (ATP), który jest bezpośrednim żródłem energii dla krótkich skurczów mięśni (spadek poziomu ATP jest np. przyczyną utraty prędkości sprintera po przebiegnięciu 60 m). Jeszcze większym powodzeniem cieszy się tzw. zestaw na rzeźbę zawierający karnitynę, HMB oraz preparat aminokwasowy. Karnityna nasili znacznie proces redukcji tkanki tłuszczowej, poprzez nasilenie transportu wolnych kwasów tłuszczowych do mitochondrium, natomiast HMB oraz aminokwasy pozwolą zachować suchą masę mięśniową, narażoną na rozpad w procesach redukcji. Wszystkim pracującym "ciężko" nie koniecznie na sali treningowej, ale także przed egzaminem nad książkami polecić można GUARANĘ. Guarana, środek zawierający trzy razy tyle kofeiny co kawa, podnosi koncentrację, ożywia i stymuluje organizm. Ponad to Guarana tłumi przenoszenie bodźców, tak, że mięśnie mogą dłużej pozostawać napięte. Dlatego można mięśnie mocniej obciążyć i efektywniej trenować. Działanie pobudzające jest utrzymywane przez długi okres czasu, przy czym nie powstają negatywne objawy towarzyszące spożyciu kawy czy mocnej herbaty jak: niepokój, nerwowość, bezsenność czy problemy żołądkowo-jelitowe. Efektem jej stosowania jest więcej motywacji i powodzenia przez cięższy i efektywniejszy trening.
O tych i innych "wspomagaczach" można było usłyszeć podczas prelekcji przygotowanej przez uczennice Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.

Prelekcja odbyła się w dniu 25.02.2003 r. w świetlicy szkolnej ZSMEiE.
Prelekcję koordynowały p. Danuta Świerczewska i p. Lucyna Mazur.


Since some time young males have been possessed by a certain craze - everyone wants to look like Pudzianowski or at least like Saleta. Because of that, they more or less regularly attend to the gym. Unfortunately, not everyone has his muscles growing as fast as they expect. What then? They are left with 'supporters', that means nutrients and more or less allowed substances. First one is cetainly protein nutrient. It is a nutrient that supplements proteins and concetrate amino acids, micelar cazeine, insulate, egg albumine, whey protein hydrolizate, glutamine peptids. That thoroughly thought mixture of different protein sources has been prepared to assure perfect anabolic aminograme and differentiate pace of amino acid absorption. It provides organism with all the amino acids and growth peptids necessary for regeneration and build of muscles in the several hours after its consumption. Other substances with a similar effect are: ACTIVITA, MONSTER MASS or creatine. Creatine has become the most popular supporting substance in body-building and other sport disciplines. Creatine monohydrate is orally taken precursor of phosphorcreatine (CP) or triadezinephosphorus (ATP), which is a direct source of energy for short muscle reflexes (decrease of ATP level is a reason for sprinter's loss of speed after running 60 meters, for example). Even more popular is so called muscle-set consisting of carnitine, HMB and aminoacid derivative. Carnitine increases the process of For everyone that works 'hard' not only in the gym, but also before the exams in front of the books one may recommend guarana. Guarana, a substance having three times more cofeine than coffee, it increases concetration, make one more lively and stymulates organism. Moreover, guarana supress impulse transfer, that muscles can be stressed longer. That's why muscles can be more loaded and training can be more effective. Stimulating activity lasts for a long time, and there is no negative drawbacks that accompanies tea or coffee consumption like: anxiety, being nervous, insomnia or gastric troubles. Effect of its consumption is more motivation and success because of harder and more effective training.
About that and other 'supporters' one may hear during a presentaton prepared by students of Zespol Szkol Gastronomicznych and students of ZSMEiE.

Presentation took place on 25.02.2003 in the school club-room of ZSMEiE
Presentation was coordinated by Danuta Swierczewska and Lucyna Mazur.
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1616

W:2362456     P:2349997
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl