ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2002 / 2003

Współpraca międzynarodowa: Wizyta Dyrektorów Szkół Norweskich
       
14 - 2002/2003      Wstecz   Menu   Dalej   

      Norwegia w Toruniu

W dniach od 24 do 27 lutego 2003 r. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu gości doradców edukacyjnych z Thondheim oraz przedstawicieli średnich szkół technicznych z Heimdal i Harstad. Celem wizyty norweskich gości jest zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz wymiana listów intencyjnych pomiędzy norweskimi szkołami o podobnych kierunkach kształcenia a ZSMEiE. Współpraca realizowana jest w ramach programu LINKING UP - Mobility for Europe i polega na międzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli, wymianie doswiadczeń w dziedzinach kształcenia zawodowego, a przede wszystkim na odbyciu praktyk na warunkach ściśle określonych przez program. Wizyta ta przygotowuje naszą szkołe do przyjęcia grupy 6 norweskich nauczycieli przedmiotów ścisłych i technicznych. Przyjadą oni do Torunia na początku kwietnia i przez okres dwóch tygodni będą odbywać praktyki zawodowe w ZSMEiE. Stronę norweską prezentują: Ingrid Stina Halmo - z-ca Dyrektora Średniej Szkoły Technicznej w Heimdal, Merete Lillemo - asystentka doradcy edukacyjny z SOR Trondelag Flykeskommune z Trondheim, Oddvar Larsen - z-ca d/s zawodowo - Technicznych Średniej Szkoły Technicznej w Harstad i Oyvind Ingstad - doradca edukacyjny z SOR Trondelag Flykeskommune z Trondheim.
Dominika Warska
dwars@wp.pl

      Norway in Toruń

Between 24th and 27th February Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu is going to welcome educational advisers from Trondheim as well as the representatives of technical high schools from Heimdal and Harstad. The aim of the visit of our Norwegian guests is to familiarize with the educational offer of our school and to exchange letters of intent between Norwegian schools of similar areas of study and ZSMEiE. The cooperation is organized by the Linking Up - Mobility in Europe programme and consists in an intentional exchange of students and teachers, exchanging experiences in vocational training and, above all, doing vocational practice under the terms which are precisely definded by the programme. The visit will prepare our school to welcome a group of 6 Norwegian science and technology teachers. They will arrive in Toruń at the beginning of April and during a twoo - week period they will be doing vocational practice in ZSMEiE. The Norwegian side is represented by: Mrs Merete Lillemo - Trondheim, Mrs Ingrid Halmo - Heimdal, Mr Oyvind Ingstad - Trondheim, Mr Oddvar Larsen - Harstad
Dominika Warska
dwars@wp.pl
Tekst: Dominika Warska
Zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1981

W:2362430     P:2349971
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl