ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2000 / 2001

Współpraca międzynarodowa: SOKRATES - COMENIUS visit in Toruń (POLAND)
                
1 - 2000/2001      Wstecz   Menu   Dalej   

Dnia 16 grudnia 2K (rok 2000) odbyło się spotkanie nauczycieli ze szkół współpracujących w programie SOCRATES COMENIUS "Under European Sky".
Szkoły biorących udział we współpracy:
WERNER-HEISENBERG-GYMNASIUM (NIEMCY - GERMANY) - Harri Heise (HeadMaster), Uwe Thiele.
PARKSKOLAN (SZWECJA - SWEDEN) - Lena Haneskog (Headmaster), Doris Johansson, Eva-Lena Carlsson, Karin Storbacka, Stefan Selkman, Jan Sundquist, Janne Svensson, Gunnar Dahlander.
THE HUNDRED OF HOO SCHOOL (WIELKA BRYTANIA - GREAT BRITAIN) - nie przyjechali
TREBISOVSKA 12 (SŁOWACJA - SLOVAKIA) - nie przyjechali
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (POLSKA - POLAND) - Violetta Kalka, Izabela Paliwoda, Danka Świerczewska, Adam Ferster, Wojciech Ceranowicz, Tadeusz Kubiak, Kazimierz Krassowski, Michał Strom, Dariusz Rudzki.

Spotkanie w ZSMEiE

Spotkanie w ZSMEiE

Spotkanie w ZSMEiE
Tematyka współpracy między szkołami biorącymi udział w programie
SOCRATES-COMENIUS

W dniach 15-17.12.2000 odbyło się w naszej szkole spotkanie nauczycieli współpracujących w programie COMENIUS. Szkoły ze Szwecji, Niemiec, Angli, Słowacji i Polski w roku poprzednim 1999 ustaliły tematykę współpracy i wymiany informacji za pomocą Intemetu i tradycyjnymi formami komunikacji (poczta, telefon, fax). Przyjęto nazwę programu "Pod Europejskim Niebem" i program składa się z trzech oddzielnych projektów:
  • Kultura młodzieżowa
  • Opinia społeczna dotycząca środowiska
  • Źródła i oszczędność energii
W czasie pobytu w naszej szkole Goście zwiedzili niektóre pracownie i sale lekcyjne oraz dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Pana Ewarysta Lasińskiego zwiedziliśmy niektóre parcownie i działy CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego). Goście z Niemiec rozmawiali z dyrektorem szkoły Andrzejem Skrzypczykiem i Panem Jerzym Brzozowskim. Ustaliliśmy w rozmowach, że jest możliwa wymiana młodzieży między naszymi szkołami. Ustaliliśmy,źe początkowo będą to małe grupy nauczycieli i uczniów. Dla tych grup zostanie opracowany program tygodniowego pobytu. Również nauczyciele ze Szwecji zaproponowali ze swej strony noclegi dla naszych uczniów i nauczycieli i wyrazili chęć wymiany młodzieży i współpracy między naszymi szkołami. Na spotkaniu roboczym omówiliśmy realizację poszczególnych projektów.

Spotkanie w ZSMEiE

Spotkanie w ZSMEiE
Został już zrealizowany projekt dotyczący Kultury Młodzieżowej. Poszczególne szkoły przygotowały płyty CD z nagraniami piosenek, które wybrała młodzież. Teksty tych piosenek zostały przetłumaczone na język angielski i przesłane do szkół uczestniczących w programie.
Uczniowie poszczególnych szkół mogli się zapoznać z muzyką i tekstami piosenek. Niektórzy uczniowie kopiowali krążki CD aby je mieć wyłącznie dla siebie.
W podsumowaniu nasi uczniowie stwierdzili, że niektóre utwory są im znane i słuchali ich wcześniej, choć w innej wersji językowej. Trzeba powiedzieć, że Anglicy nie przysłali nam swoich propozycji muzycznych. Na spotkaniu stwierdziliśmy, że wysyłana korespondencja e-mailowa miała charakter bardziej osobisty i zawierała mało informacji dotyczących poszczególnych projektów. Przyjęliśmy zasadę, że korespondencja dotycząca projektu będzie wysyłana w imieniu całej grupy i będzie w formie listu otwartego do nauczycieli i uczniów. Drugą istotną sprawą jest używanie prostego języka aby uczniowie mogli pokonać barierę językową i nie zniechęcili się do działania. Opracowania zagadnień w postaci stron www będą umieszczane w Intemecie. Do końca roku szkolnego będziemy realizowali projekty 2. Opinia Społeczna Dotycząca Ochrony Środowiska 3. Źródła i Oszczędność Energii. Na spotkaniu roboczym przedyskutowaliśmy propozycję nowych zagadnień, które moglibyśmy wspólnie realizować w programie COMENIUS w roku 2001 i 2002. Z przedstawionych propozycji tematów uczestnicy wybrali dwa zagadnienia:
  • Wybrać 10 wydarzeń historycznych i dziesięciu postaci historycznych ważnych dla krajów uczestniczących w projekcie. Tematykę będzie opracowywała młodzież poszczególnych szkół z nauczycielami. Na podstawie wybranej tematyki uczniowie będą prowadzili dyskusje dotyczące wydarzeń i postaci historycznych: Dlaczego są one ważne w życiu naszych narodów? Jak to widzą inni? Ten temat zaproponował nauczyciel historii z naszej szkoły Pan Adam Ferster.
  • Drugim zagadnieniem jest zdrowy styl życia naszej młodzieży. Temat ten zaproponowała Pani Danuta Świerczewska. W ramach tego tematu uczniowie popatrzą na swoich rówieśników z innych szkół i przedstawią swoje propozycje zdrowego stylu życia.
Do tej pory udało nam się zorganizować wyjazd i spotkanie z uczniami ze Słowacji. Na naszych spotkaniach padły propozycje wymiany pomiędzy Niemcami i Polską oraz pomiędzy Szwecją a Polską. Dwie nauczycielki ze Szwecji (Pani Doris Johansson i Pani Karin Strobacka) zaproponowały noclegi dla naszych uczniów i nauczycieli. Goście ze Szwecji i Niemiec zwiedzili nasze miasto z bardzo kompetentnym przewodnikiem Panią Urszulą Nehring.Pani Urszula oczarowała swoim opowiadaniem Niemców i także dla Szwedów znałzła bliskie im akcenty związane z Anną Wazówną w kościele Panny Marii. Odbyliśmy kilka spotkań z naszymi nauczycielem i Gośćmi. W ramach wizyty odwiedzieliśmy obserwatorium astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem. Historię tego obserwatorium przedstawił Pan Andrzej Krawczyk. Ważnym punktem wizyty było uczestnictwo Gości w spotkaniu wigilijnym naszych nauczycieli. W ten sposób pokazaliśmy nasze tradycje narodowe związane z Bożym Narodzeniem. Specjalnie dla potrzeb programu COMENIUS zostanie przygotowana kaseta video z nagraniem Wieczoru Wigilijnego o naszych tradycjach narodowych. Specjalne przedstawienie wigilijne "Maleńka Przyszła Miłość" zostało przygotowane przez Panią Annę Wiśniewską (nauczycielkę języka rosyjskiego). Kaseta z naszymi tradycjami narodowymi i odpowiednim opisem wydarzeń zostanie przesłana do szkół uczestniczących w programie COMENIUS. W spotkaniach i rozmowach uczestniczyła również Pani Anna Olechnicka, która realizowała pierwszą część programu 1. Kultura Młodzieżowa. Jedno ze spotkań odbyło się w mieszkaniu Pani Anny Olechnickiej i sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości (w spotkaniu brał czynny udział pies Frodo). Mimo, że niektóre propozycje dalszej współpracy nie zostały przyjęte przez współpracujące szkoły (ze względu na ograniczone możliwości realizacji tych tematów w poszczególnych szkołach), to jednak Szwedzi zainteresowali się ekologicznym podejściem Wojtka Ceranowicza i poprosili o skopiowanie niektórych prac dyplomowych naszych uczniów. Propozycja Pani Violetty Kalki dotycząca realizacji zagadnień ze współczesnej literatury była interesująca. Myślę, że kolejne lata współpracy pozwolą nam zrealizować inną tematykę. Pan Michał Strom przedstawił pisemną propozycję zagadnień, które dotyczą realizowanego tematu 3. Źródła i Oszczędność Energii. Pan Kazimierz Krassowski dyskutował ze mną możliwość realizacji niektórych zagadnień związanych z czystością powietrza w Toruniu w związku z zakładem produkcyjnym "Polchem". Nie mieliśmy jednak tyle czasu aby przedyskutować wszystkie problemy. Pani Izabela Paliwoda i Pan Dariusz Rudzki (nauczyciele języka angielskigo) bardzo pomogli w tłumaczeniach dotyczących dyskusji naszych projektów. Pani Izabela Paliwoda prowadzi razem ze mną realizację projektów COMENIUS w naszej szkole w zastępstwie Pani Anny Olechnickiej, która rozpoczęła od września tego roku pracę w Licum Ogólnokształcącym nr 5. Podczas naszych dyskusji w sobotę 16.12 2000 odwiedził nas w szkole i uczestniczył w spotkaniu Pan wizytator Czesław Stawikowski.

Uważam spotkanie za udane i dające podstawy do dalszej współpracy pomiędzy naszymi szkołami. Mieliśmy do dyspzycji środki finansowe, które pozwoliły nam zrealizować zamiar zbliżenia młodzieży i nauczycieli z różnych krajów. Mamy zamiar prowadzić dalszą współpracę i przeprowadzić wymianę młodzieży pomiędzy współpracującymi szkołami.
Koordynator progrmu
COMENIUS w szkole
TADEUSZ KUBIAK


Tekst: TK
Zdjęcia: MVS
Opracowanie: MVS
Gości: 3508

W:2317122     P:2304660
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl