Dziękujemy wszystkim absolwentom
nauczycielom emerytowanym i obecnym
oraz wszystkim biorącym udział
w obchodach
60-lecia ZSMEiE
Dyrekcja ZSMEiE
Komitet Organizacyjny