Msza Świeta w kościele OO Redemptorystów pw. Św. Józefa
Uroczystości obchodów jubileuszu 60-lecia ZSMEiE rozpoczęły się o godz. 9:00 uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez księży - absolwentów oraz księży - katechetów pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. W kościele św. Józefa wypełnionym absolwentami różnych roczników, od tych najstarszych do tegorocznego, zgromadziła się także wokół ołtarza kilkunastu absolwentów, którzy wybrali drogę kapłaństwa. Na liście kapłanów - absolwentów naszej Szkoły, których udało się "odnaleźć" jest 25 nazwisk. Są to księża diecezjalni oraz zakonni, w tym ojcowie redemptoryści, michaelita, dominikanin, franciszkanin, kapucyn, jezuita. Najstarszym księdzem absolwentem jest ks. kanonik Leon Ulatowski (rok ukończenia Szkoły 1967), który wraz z ks. dr Mirosławem Kiedzikiem oraz kilkunastoma młodszymi kolegami - księżmi modlili się w czasie tej uroczystej Eucharystii w intencji żyjących i zmarłych absolwentów, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej Szkoły. W Mszy Św. uczestniczyli także: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz służba liturgiczna - uczniowie naszej Szkoły. W homilii ks. Biskup nawiązując do Ewangelii św. Mateusza o talentach (Mt 25, 14-29) powiedział, że każdy obdarzony jest jakimiś talentami a zadaniem szkoły jest pomoc w odkrywaniu w młodych ludziach tych talentów i rozwijanie ich. Nikt natomiast nie rodzi się z umiejętnościami, te wymagają zazwyczaj mozolnej, ciężkiej pracy. Po zakończonej Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się na uroczystości do Auli UMK.W drodze na część oficjalną
Jeszcze przed mszą świętą i tuż po niej był czas na odnalezienie swoich starych kolegów ze szkolnej ławy, swoich wychowawców sprzed lat, jak i własnych wychowanków niejednokrotnie z kilku roczników. Odnalezienie ich wszystkich w tłumie było czasami dość trudne zwłaszcza, że część z nas nie widziała się 10, 20, 30 czy nawet więcej lat. Do oficjalnej części obchodów rocznicy pozostało około godziny, więc już w czasie drogi do auli był czas na wspomnienia ze szkolnych lat.Spotkania w Auli UMK
Droga z Kościoła oo. Redemptorystów do Auli UMK była zbyt krótka, aby wszyscy zdążyli się odnaleść i choćby zamienić kilka słów. Część z nas odnalazła się dopiero teraz. I jak tu pójść na uroczystość bez przywitania się ze swoimi kolegami ze szkolnej ławy, czy ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Przed rozpoczęciem części oficjalnej trzeba jeszcze zajrzeć do Monografii Szkoły. Napewno warto przeczytać o historii i czasach obecnych Szkoły z którą się związaliśmy w swojej młodości. Może nawet uda się znaleść jakieś stare zdjęcie, które jest z jakiś względów szczególne ...Na chwilę przed rozpoczęciem Akademii
Już wszyscy zebrali się na sali głównej. Trwają jeszcze rozmowy przesycone wspomnieniami wydarzeń, które miały miejsce w czasach nauki w Szkole. Trzeba również porozmawiać o teraźniejszości: o skończonych studiach, o pracy zawodowej, o swojej rodzinie i wielu, wielu innych sprawach. Na estradzie krząta się jeszcze grupka osób przygotowujących uroczystość od strony technicznej. Jeszcze ostatnie próby mikrofonów oraz innego sprzętu. Sa sali cichną ożywione rozmowy. Za chwilę uroczystość 60-lecia rozpocznie się ...Część oficjalna obchodów: Akademia w Auli UMK
O godzinie 11:00 w dniu obchodów jubileuszu 60-lecia istniena Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, w Auli UMK zebrali się wszyscy związani ze Szkołą. Najliczniejszą gupą byli nasi absolwenci. Nie zabrakło również nauczycieli i wychowawców zarówno tych emerytowanych i pracujących obecnie. Wśród nas byli również nauczyciele, którzy są jednocześnie absolwentami. Tych, których "zabrakło" wśród nas, uczciliśmy minutą ciszy. Część oficjalna obchodów odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Szkoły - poczty sztandarowe wprowadziły stary i nowy Sztandar Szkoły oraz Sztandar ZHP i odegrano Mazurek Dąbrowskiego. Całość poprowadzili nasi konferansjerzy czyli: Maria Macina Kmiecikowska i Mieczysław Matysiak. Jako pierszy wystąpił Dyrektor Szkoły Andrzej Skrzypczyk. Przedstawił on historię Szkoły od samych początków, czyli roku 1945 aż do chwili obecnej. W tym czasie wyświetlana była prezentacja przedstawiająca zdjęcia ilustrujące poszczególne wydarzenia. Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości, którzy przekazali swoje życzenia z okazji jubileuszu i nawet wręczali prezenty dla Szkoły z okazji jej 60-tych "urodzin". Kolejno głos zabrali: Marszałek Województwa - Waldemar Achramowicz, Prezydent Torunia - Michał Zaleski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM - Anna Kłobukowska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu - Janusz Ślot, Sekretarz Toruńskiego Oddziału SEP - Aleksandra Konklewska, Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ Solidarność - Władysław Krypel, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - Antoni Bajbak.Następnie głos zabrał Prezes Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT pan Stefan Oborski. Oprócz życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu podkreślił ważną rolę jaką spełniają szkoły techniczne w szkolnictwie oraz w kształceniu kadr dla polskiego przemysłu. Teraz głos zabrał nauczyciel elektrotechniki - jeden z twórców naszej Szkoły - inż. Zygmunt Ezupowicz. W swoim krótkim wystąpieniu wypowiedział tak niewiele słów, a jednocześnie zawarł w nich tak wiele treści, że każdy z absolwentów miał przed oczami tamte czasy, tamtą szkołę, tamte wydarzenia... Niejeden z nas poświęciłby wiele, aby móc chociaż na chwilę znaleść się w latach swojej nauki, choćby jeszcze raz usłyszeć: "Baranie, gdzie masz marynarkę" wypowiedziane z charakterystycznym "r". No cóż... czasu nie da się cofnąć. Pani prof. Bronisława Wojciechowska również podzieliła się kilkoma wspomnieniami z czasów swojej pracy jeszcze w Liceum i Gimnazjum Elektrycznym w latach 40 i 50-tych. Ona również została nagrodzona burzą braw. W dalszej części głos zabrali nasi dwaj absolwenci: Profesor Włodzimierz Jabłoński oraz Andrzej Krawulski. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wystąpiła orkiestra Szkoły Muzycznej "Brass Band" pod batutą prof. Kazimierza Kmiecia z koncertem kilku słynnych standardów muzycznych.Część oficjalna obchodów: Zasłużeni dla ZSMEiE
60-ta, "okrągła" rocznica powstania Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych to okazja do wyróżnień. Od kilku już lat przyznawane są statuetki "Zasłużony dla ZSMEiE" nauczycielom i pracownikom Szkoły, którzy mogą się poszczycić szczególnymi osiągnięciami w swojej pracy.Statuetki "Zasłużony dla ZSMEiE" otrzymali kolejno:
Anna Rejewska - Nauczycielka języka polskiego w latach 1968 ... 1994.
Danuta Kasjan - Nauczycielka chemii pracująca w Szkole w latach 1963 ... 1993, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora w latach 1987 ... 1991.
Ewa Walkowiak - Pracownik administracji Szkoły od roku 1970.
Lidia Komór - Nauczycielka przedmiotów elektrycznych i elektronicznych od roku 1987.
Anna Wiśniewska - Nauczycielka języka rosyjskiego pracująca w latach 1984 ... 2004.
Jolanta Łuczak - Nauczycielka przedmiotów elektrycznych w latach 1971 ... 2001. Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych w latach 1980 ... 1982.
Maria Macina-Kmiecikowska - Nauczycielka przedmiotów elektrycznych od roku 1974. Od roku 1995 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Szkoły.Tadeusz Kubiak - Fizyk pracujący w Szkole od roku 1980. Współpracuje z Wydziałem Fizyki UMK. Lider współpracy zagranicznej w ramach programu Socrates Commenius.
Wiesław Dwojacki - Nauczyciel przedmiotów elektrycznych pracujący w Szkole w latach 1972 ... 1978 oraz od roku 1983.
Antoni Bajbak - Absolwent Szkoły, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego od 10 lat.
Janusz Karpik - Nauczyciel WF pracujący w Szkole od 1973 r. Od 2001 r. przewodniczący Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli WF.
Jerzy Wysocki - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych pracujący w Szkole od 1982 r.
Rajmund Dorau - Nauczyciel matematyki pracujący w Szkole od roku 1977. Przewodniczący Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.
Henryk Jankowski - Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych w latach 1958 ... 1991.Część oficjalna obchodów: Podsumowanie Konkursu TECHNIK 2005
Podczas obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych miało miejsce podsumowanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową, który odbywa się pod patronatem Przeglądu Technicznego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jest to tym bardziej ważne wydarzenie, że ma ono miejsce już po raz ostatni. Od przyszłego roku szkolnego nie będzie prac dyplomowych, które bez wątpienia podnosiły rangę zawodu TECHNIKA, a dla techników były powodem do dumy. W tym roku w Konkursie TECHNIK 2005 zostały nagrodzone nastepujące prace:

Sterownik GSM
Wykonawca: Filip Marszelewski
Opiekun pracy: mgr inż. Danuta Gabriel

Komora chłodnicza z modułem termoelektrycznym Peltiera
Wykonawcy: Maciej Pańkowiec, Michał Gorzycki
Opiekun: mgr inż. Mieczysław Matysiak

Makieta Wzgórza Wawelskiego
Wykonawcy: Piotr Ryciuk, Dawid Pieniążkowski, Wiesław Ochotny
Opiekun pracy: mgr Andrzej Skrzypczyk

Kronika FSNT NOT
Wykonawcy: Tomasz Celej, Bartosz Kontek
Opiekun pracy: mgr inż. Janusz JarczewskiCzęść oficjalna obchodów: Wyróżnienia
Sześćdziesiąta rocznica ZSMEiE była również okazją do wyróżnienia najlepszych uczniów w Szkole. W tym roku nagrody otrzymali dwaj tegoroczni absolwenci:
Filip Marszelewski z klasy Vk Technikum Elektronicznego
Bartosz Suhak z klasy IIIa Liceum Profilowanego
Warto w tym miejscu przypomnieć, że obaj wyróżnieni absolwenci na początku roku szkolnego uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.Wystawa osiągnięć szkoły
Po powrocie z Auli UMK wszyscy spotkaliśmy się w Szkole. Centralnym punktem spotkań tym razem była sala gimnastyczna, gdzie zorganizowana została wystawa. Prezentowane były tam różne eksponaty. Wsród nich można było znaleść prace dyplomowe naszych absolwentów. Niestety wiele z nich, zwłaszcza tych starszych nie zachowało się z różnych względów, a szkoda. Były również puchary i dyplomy za osiągnięcia sportowe i nie tylko. Wśród eksponatów wystawy oczywiście nie zabrakło zdjęć. To głównie przy tablicach ze zdjęciami gromadziliśmy się najliczniej. Jakaż była radość, gdy ktoś znalazł siebie na którymś zdjęciu. To właśnie zdjęcia najlepiej pobudzały wspomnienia o latach nauki w ZSMEiE, o wydarzeniach i osobach z tamtego czasu.Spotkania absolwentów i wychowawców
Bez wątpienia najważniejszą częścią zjazdu absolwentów na 60-lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych były dawno oczekiwane spotkania. Spotykali się przede wszystkim absolwenci wzajemne ze sobą, ale czym byłoby takie spotkanie bez swojego wychowawcy. W to sobotnie popołudnie Szkoła się ożywiła a wszystkie sale lekcyjne wypełniły się wychowawcami (emerytowanymi i nadal uczącymi w Szkole) oraz ich wychowankami sprzed lat. Kilku obecnie uczących nauczycieli, jednocześnie absolwentów Naszej Szkoły miało spory problem: co wybrać najpierw - spotkanie ze swoimi dawnymi kolegami i dawnym wychowawcą, czy też najpierw udać się na spotkanie ze swoimi wychowankami, obecnie absolwentami. Szkoda tylko, że czasu było tak mało i nie wszystkie spotkania trwały tak długo, aby wszystkich zadowolić. W każdym razie spotkania "po latach" odbywały się w wspaniałej atmosferze wspomnień ...
Dzięki rocznicy i tym spotkaniom chociaż na chwilę wszyscy staliśmy się o kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat młodsi.