Strona katechetyczna
przy ZSMEiE w Toruniu
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
[Mt 11,28]
Design downloaded from free website templates.