Strona katechetyczna
przy ZSMEiE w Toruniu
Akcja społeczna AS
Można wiele powiedzieć o wolontariacie. Na przykład można przytoczyć definicje wolontariatu.
I tak według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Można się, także posłużyć Internetem, gdzie możemy przeczytać między innymi:
Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.
Z drugiej strony wolontariat można czynić, specjalnie się nad nim nie zastanawiając. Po prostu z odruchu, który w człowieku się pojawia.
My, jednak staramy się połączyć mówienie o wolontariacie i jego promowanie, z konkretnymi czynami, czyli akcjami i projektami.
W naszej szkole, czyli Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, prowadzone są różne akcje, oparte na wolontariacie. W ostatnich latach, na terenie naszej szkoły działa "Akcja Społeczna - AS".
Celem Akcji Społecznej - AS, jest:
 • promocja działań społecznych (charytatywnych),
 • promocja czytelnictwa,
 • zachęcanie do ciekawego i wartościowego spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska społecznego.
Uczniom zaproponowano następujące działania:
 • promocja postaw społecznych(wolontariatu) wśród uczniów, którzy dotąd nie brali udziału w zajęciach proponowanych przez "Akcję Społeczną - AS",
 • prowadzenie szkolnej "Wędrującej Książki", w związku z promocją czytelnictwa,
 • udział w akcji "Pamiętajmy o Niepamiętanych",
 • udział w akcjach społecznych (charytatywnych), we współpracy z innymi jednostkami (stowarzyszeniami, ośrodkami),
 • dyskusje i prace manualne.
Chcąc przedstawić skrótowo nasz wolontariat, omówimy niektóre akcje, które uczniowie prowadzą wraz z pracownikami i nauczycielami naszej szkoły oraz z organizacjami pozarządowymi:
 1. Akcje charytatywne prowadzone na rzecz Hospicjum dla dzieci "Nadzieja".
  Od kilku lat postanowiliśmy wesprzeć Hospicjum dla dzieci, na ile jest to możliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Hospicjum i zaczęliśmy organizować zbiórki produktów na rzecz dzieci z Hospicjum. Oczywiście na początku potrzebne było nagłośnienie naszych działań, dlatego wolontariusze obdarzeni talentami graficznymi i plastycznymi, przygotowywali materiały informacyjne o naszej akcji. Charakterystyczne dla naszych działań jest to, że nie robimy żadnych akcji "na siłę". Efekt naszych akcji, zawsze ma być autentyczny, odpowiadający chęci zaangażowania się w nasze akcje wolontariuszy i innych osób, które chcą nas wspomóc. Zbiórki nasze kończą się, jednak sukcesem. Kolejnym punktem naszej akcji, są odwiedziny w Hospicjum. Przekroczenie progu konkretnej Organizacji, daje możliwość poznania działalności oraz "klimatu" tam panującego. Daje też wolontariuszom, możliwość wykonania "pierwszego kroku", aby zostać na dłuższy czas, wolontariuszem danej Instytucji. A jak wiadomo "najtrudniejszy pierwszy krok". Zachętą do wolontariatu, na rzecz Hospicjum "Nadzieja", była także wizyta w naszej szkole pracownika Hospicjum oraz przygotowywanie kartek świątecznych, których sprzedaż miała wspomóc tą Organizację. Przygotowywanie kartek miało miejsce na UMK W Toruniu,
 2. Akcja promująca czytelnictwo "Wędrująca Książka".
  Warto promować czytelnictwo i zachęcać do dyskusji, na temat przeczytanych książek. Akcja nie jest łatwa, gdyż mimo wszystko czytelnictwo jest w pewnym "dołku". Nowym naszym pomysłem było to, że różne tygodnie roku szkolnego, miały swoich "gospodarzy", w postaci poszczególnych klas. Przez to, konkretne klasy są jeszcze bardziej zachęcane do tego, aby zainteresować się naszą akcją. Główne stoisko "Wędrującej Książki", znajduje się w Bibliotece Szkolnej. Stoisko nasze wystawiane jest, także na świetlicy szkolnej.
 3. Akcja nastawiona na pamięć, o tych którzy już umarli, pod tytułem "Pamiętajmy o Niepamiętanych".
  Jednym z wymiarów tej akcji było nawiedzanie zapomnianych i zdewastowanych cmentarzy, które często znajdują się w lasach i są pamiątką po nieistniejących już wsiach. Celem odwiedzin cmentarzy przez wolontariuszy, było posprzątanie fragmentu cmentarza i upamiętnienie pochówku osób, o których już nikt nie pamięta, a co gorsze miejsca spoczynku tych osób zostały zdewastowane i okradzione. Kolejnym wymiarem akcji "Pamiętajmy o Niepamiętanych", jest sprzątanie zapomnianych grobów, na cmentarzu w Toruniu. Dookoła takiego zapomnianego grobu, często znajdują się zadbane groby, z wieloma wiązankami kwiatów i zniczami. Działalność wolontariuszy, w ramach akcji "Pamiętajmy o Niepamiętanych", ma nakierowywać człowieka na refleksję, że szacunek dla śmierci, jest jednocześnie szacunkiem dla życia człowieka,
 4. Akcja zbierania plastikowych nakrętek dla Hospicjum "Światło" oraz zachęcanie uczniów naszej Szkoły do zainteresowania się wymagającym i pełnym wartości wolontariatem, wśród podopiecznych tego Hospicjum.
  Wolontariusze "Akcji Społecznej - AS" mieli okazje spotykania się z pracownikami Hospicjum "Światło", w celu zapoznania się z działalnością tej Organizacji. Głównym punktem tej akcji jest, jednak zbiórka nakrętek plastikowych, która odbywa się w Bibliotece Szkolnej. W akcję tą włączają się zarówno uczniowie, jak i pracownicy Szkoły,
 5. Współpraca ze Stowarzyszeniem "Oratorium", pomagającym dzieciom i ich rodzinom z Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu.
  Wolontariusze "Akcji Społecznej - AS", poprzez wizyty w Oratorium, wspomagali działalność tej Organizacji. Punktem kulminacyjnym, naszej corocznej współpracy z Oratorium, jest udział wolontariuszy z naszej Szkoły, w akcji organizowanej przez Oratorium, z okazji Dnia Dziecka. Nasi wolontariusze są opiekunami różnych stanowisk, na których ogromna rzesza dzieci, może przez kilka godzin spędzać miło czas.
 6. Współpracowaliśmy, także z innymi organizacjami np. z fundacją "Mam marzenie".
  W mniejszy lub większy sposób, Wolontariuszami "Akcji Społecznej - AS", było już kilkaset uczniów, których nie sposób, już niestety wymienić z imienia i nazwiska.
I na koniec jeszcze jedna myśl ogólna. Mimo wszystko najbardziej nasuwającą się odpowiedzią na pytanie: czemu działamy jako wolontariusze, jest odpowiedź niezbyt piękna pod względem językowym, a mianowicie... no bo tak!

Krzysztof Rolirad - pomysłodawca i opiekun "Akcji Społecznej - AS"
Design downloaded from free website templates.