Linki:     http://www.netdays.pl     http://www.netdayseurope.org


 

Netd@ys Europe 2004

Thank you for your recent application to participate as a "labelled"project in the European Commission's Netd@ys Europe 2004 initiative.
The Netd@ys Team is very pleased to be able to let you know that your application has been successful and that your project has been awarded a Netd@ys label, a copy of which is attached. The logo is a well known brand name and it can be used when promoting your project for this year, but it should not be used for any other purpose. When the logo is used, it would be helpful if you would indicate that Netd@ys is an initiative of the European Commission.
Your project will also be included on the Netd@ys 2004 website which received over 3m hits last year. This should increase the visibility of your project and help to promote it in educational, cultural and other organisations in Europe and beyond.
The Netd@ys Team would like to take this opportunity to thank you for taking an interest in Netd@ys and it is very pleased to be able to collaborate with you in the successful promotion of your project.
Please do not hesitate to contact the Netd@ys Team if you require any further information.
Best wishes.The Netd@ys Team
European Commission
Brussels

 

Netd@ys Europe 2004

Dziękujemy za Wasze zgłoszenie się i udział, jako projekt "markowy", w inicjatywie Komisji Europejskiej Netdays 2004.
Zespół Netdays z przyjemnością zawiadamia, że wasze zgłoszenie odniosło sukces i że wasz projekt został nagrodzony marką Netdays, czego kopia jest załączona. Logo Netdays jest dobrze znanym znakiem i może być użyte w promowaniu projektu w tym roku, ale nie powinno być użyte dla jakiś innych celów. Kiedy używa się logo, pomocnym jest zaznaczyć że Netdays jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Wasz projekt będzie dołączony do strony Netdays 2004, która otrzymała w zeszłym roku ponad 3 miliony wejść. To powinno polepszyć rozpoznawalność waszego projektu i pomóc promować go w edukacyjnych, kulturowych i innych organizacjach w Europie i poza nią.
Zespół Netdays chciałby skorzystać z okazji by podziękować Wam za zainteresowanie projektem Netdays i miło było współpracować z Wami przy promowaniu Waszego projektu.
Proszę nie wahać się skontaktować z zespołem Netdays jeśli potrzebujecie dalszych informacji.
Najlepsze życzenia.Zespół Netd@ys
Komisja Europejska
Bruksela