ZSMEiE w Toruniu
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
      70 lat ZSMEiE
      Rekrutacja - 2015
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty       Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji       Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
      Filmy edukacyjne
   Szkolna Stacja METEO
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma

Trąba

RyjBuk
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilnoprawne
Witamy na stronie
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
w Toruniu

Dzisiaj jest:Imieniny:                         Do wakacji pozostało 59 dni
Święta: 
Motto na dziś: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem.


Zebrania
Zebrania rodziców

Dnia 28 (wtorek) i 29 (sroda) kwietnia 2015 r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 3.

Obecność rodziców obowiązkowa
więcej ...

UWAGA! Egzamin kwalifikacyjny elektryka

Egzamin potwierdzający kwalifikacje dodatkowe w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych zostanie przeprowadzony w dniu 26 maja 2015 r. w sali nr 4 w budynku Pracowni Specjalistycznych.
więcej ...

Konkurs !!!

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie Plastycznym poświęconym Świętu Konstytucji 3 maja ...
więcej ...

SK
Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na PLAKAT na 70 - lecie ZSMEiE.
więcej ...

zebranie
Staże dla uczniów

Zapraszamy uczniów na płatne staże letnie, które są organizowane w firmach na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w ramach projektu Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej. Staże są organizowane w okresie wakacyjnym i trwają od 4 do 6 tygodni. Zapewniamy pomoce dydaktyczne, fachową opiekę, zwrot kosztów dojazdu i możliwość nauki zawodu u ciekawych pracodawców.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie formularza rekrutacyjnego do 17 kwietnia br. na adres: punkt_rekrutacyjny@bppt.pl.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.stazepraktyki.pte.bydgoszcz.pl.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że

Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

na 156 (14 w województwie) miejscu i przysługuje mu tytuł
Srebrnej Szkoły 2015.
więcej ...
więcej ...
więcej ...

teolog
Stypendium dla maturzystów

1300 zł
co miesiąc przez cały czas studiów !!!

Na zgłoszenia maturzystów czekamy do 15 maja 2015 r. - www.fundacjajlc.pl/start2star
Szczegóły pod numerem 22 5377336 lub www.paga.org.pl

Pełna treść ogłoszenia

pit
Szanowni Państwo, Przyjaciele Szkoły i Młodzieży!!!

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
stowarzyszenie pożytku publicznego
Zarząd Regionalny (KRS 0000121592)
informuje ...

CJA
Certyfikaty językowe

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków dla
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling w roku szkolnym 2013 / 2014 oraz 2014 / 2015
więcej ...

pit
Szanowni Państwo, Przyjaciele Szkoły i Młodzieży!!!

Tak nazywamy wszystkich, którzy pomagają naszej Szkole!
Zwracamy się do ludzi dobrej woli, do wszystkich, którym nie są obce problemy toruńskich szkół z serdeczną prośbą o przekazania 1% z podatku na rzecz naszej szkoły.
więcej ...

Rada
Koło Matematyczne

Spotkania Koła Matematycznego odbywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie 15:20
więcej ...

ling  ling
Insta.Ling

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego.
Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

https://instaling.pl/

emc2
Nowy Projekt Edukacyjny !!!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym pt: "Dobra energia". ...
więcej ...

unia
Dodatkowe zajęcia !!!

Zapraszam do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z fizyki w języku niemieckim! ...
więcej ...

zaj
Uwaga !!!

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ...
więcej ...

SK
Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie pt.
Szkoła zawodowa - mój wybór ...
więcej ...

Matura
Informacje
Informacje na temat egzaminu maturalnego dostępne są: TUTAJ.

Tematy maturalne
Tematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014 / 2015 w wersji do pobrania są dostępne TUTAJ.
Patrz również: http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/egzam.php.

WWW
Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na projekt szaty graficznej strony internetowej Sport w Naszej Szkole ...
więcej ...

Pasjo
PASJOPOLIS

Dnia 1 września 2014 r. wystartowała czwarta edycja programu stypendialnego PASJOPOLIS
więcej ...

Wypadek
Procedury powypadkowe

PROCEDURA POSTĘPOWANIA w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
więcej ...

Książka
Wyprawka szkolna

W 2014 r. będzie kontynuowany program pomocy uczniom WYPRAWKA SZKOLNA.
więcej ...

Pomoc materialna
Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Dodatkowy załącznik

Integralną część wniosku stanowią obowiązkowe załączniki:
1) opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej (opinia musi koniecznie zawierać opis sytuacji materialnej rodziny i informację o łącznym dochodzie brutto w rodzinie za ostatnie trzy miesiące i średnim dochodzie brutto miesięcznym na jednego członka rodziny);
2) opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych (opinia musi w szczególności zawierać informacje o innych osiągnięciach ucznia, jak udział w konkursach i olimpiadach, proszę pamiętać o pieczęci szkoły i pieczęci dyrektora);
3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły.
Ponadto, zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego do wniosku należy załączyć również oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów lub samego ucznia, jeśli ukończył 18 lat, na druku przekazanym w załączeniu. Zatem liczba załączników do wniosku ulega zwiększeniu do czterech.

Oświadczenie do pobrania.

Pomoc materialna
Stypendium szkolne

Zasady przyznawania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014 / 2015 są dostępne na stronie: http://www.torun.pl/pl/nauka/stypendium-szkolne-2014/2015.

Pomoc materialna
Stypendium Starosty Powiatowego

Stypendium Starosty Powiatowego dla najlepszych uczniów spoza Torunia ...
więcej ...

wietor
E-wietor, projekt realizowany pod patronatem Prezydenta Michała Zaleskiego

Wielka Internetowa Encyklopedia Torunia jest pierwszym, a będzie największym elektronicznym zbiorem informacji o naszym mieście. Tworzą ją społecznym wysiłkiem miłośnicy Torunia. Obecnie liczy ok. 400 haseł. Ważną częścią tej publikacji są biogramy ludzi, którzy w odradzającej się po rozbiorach Rzeczpospolitej przybyli tutaj i ofiarowali swoją wiedzę, doświadczenie, zdolności organizacyjne i siły twórcze. Będzie także wiele innych haseł z różnych kategorii: gospodarki, kultury, sportu.
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z tego źródła, a także do pisania haseł i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu tego portalu. Encyklopedię odwiedziło już ponad 241 000 osób.
Redaktor: dr Jerzy Marchewka

więcej ...

GP
Program wspierania przedsiębiorczości

w Toruniu
na lata 2014 - 2020
więcej ...

warsztat
Programy praktyk

Programy praktyk zawodowych dla zawodów technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk.
więcej ...

hospicjum
Hospicjum ŚWIATŁO

Przybij piątkę z Hospicjum ŚWIATŁO.
więcej ...

Basen
Basen ZSMEiE

Basen jest udostępniony mieszkańcom Torunia i okolic w następujących godzinach:
Sobota: 12:00, 13:00 i 14:00
Uwaga ! Na basenie obowiązuje strój pływacki (kąpielówki, czepek, klapki).
iPływamy.pl

 Biblioteka Pedagogiczna 
 Biblioteka Szkolna
  Biuletyn Informacji Publicznej
 Dokumenty i Przepisy
 Egzaminy zewnętrzne
   ELEKTRA
 Język angielski
  Insta.Ling
 Internat ZSMEiE
 Kapitał Ludzki
 Katecheci w ZSMEiE
 Ośrodek Wczasowy
 Pedagog i Psycholog
 Plan lekcji
 Poczta e-mail
 Samorząd Uczniowski
 Sport w ZSMEiE
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 Ważne Wydarzenia
 Współpraca z WAT
 Zasłużeni dla ZSMEiE

W:926031     P:912809
Ogłoszenia | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Dla Gimnazjalistów | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl