ZSMEiE w Toruniu
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
      Rekrutacja - 2014
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty       Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Strony tematyczne
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji       Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
      Filmy edukacyjne
   Szkolna Stacja METEO
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
   Materiały pozaszkolne
Trąba

RyjBuk
Witamy na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Dzisiaj jest:Imieniny:                         Do wakacji pozostało 145 dni
Święta: 
Motto na dziś: Sztuka jest po to, by niepokoić, wiedza uspokaja.
Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że

Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

na 156 (14 w województwie) miejscu i przysługuje mu tytuł
Srebrnej Szkoły 2015.
więcej ...
więcej ...
więcej ...

GP
Zmiana planu

Od 26 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

  Plan lekcji dla klas na II sem. 2014/2015
  Plan lekcji dla nauczycieli na II sem. 2014/2015
plan ...

pit
Szanowni Państwo, Przyjaciele Szkoły i Młodzieży!!!

Tak nazywamy wszystkich, którzy pomagają naszej Szkole!
Zwracamy się do ludzi dobrej woli, do wszystkich, którym nie są obce problemy toruńskich szkół z serdeczną prośbą o przekazania 1% z podatku na rzecz naszej szkoły.
więcej ...

Rada
Koło Matematyczne

Spotkania Koła Matematycznego odbywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie 15:20
więcej ...

SK
Konkurs

Konkurs na prezentację multimedialną poświęconą
Patronowi naszej szkoły prof. Sylwestrowi Kaliskiemu

rozstrzygnięty ...
więcej ...

ling  ling
Insta.Ling

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego.
Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

https://instaling.pl/

emc2
Nowy Projekt Edukacyjny !!!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym pt: "Dobra energia". ...
więcej ...

unia
Konkurs !!!

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie zadaniowym z fizyki poświęconym pamięci patrona Naszej Szkoły, profesora Sylwestra Kaliskiego ...
więcej ...

unia
Dodatkowe zajęcia !!!

Zapraszam do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z fizyki w języku niemieckim! ...
więcej ...

unia
Uwaga !!!

12 stycznia 2015 roku w świetlicy szkolnej odbędzie się Konferencja pod hasłem 65 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ...
więcej ...

zaj
Uwaga !!!

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ...
więcej ...

SK
Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na PLAKAT na 70 - lecie ZSMEiE.
więcej ...

SK
Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie pt.
Szkoła zawodowa - mój wybór ...
więcej ...

Matura
Informacje
Informacje na temat egzaminu maturalnego dostępne są: TUTAJ.

Tematy maturalne
Tematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014 / 2015 w wersji do pobrania są dostępne TUTAJ.
Patrz również: http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/egzam.php.

WWW
Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na projekt szaty graficznej strony internetowej Sport w Naszej Szkole ...
więcej ...

ZUS
Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.zus.pl/LekcjezZUS.

Matura
Tematy maturalne

Tematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014 / 2015 w wersji do pobrania są dostępne TUTAJ.

Patrz również: http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/egzam.php.

Zebrania
PASJOPOLIS

Dnia 1 września 2014 r. wystartowała czwarta edycja programu stypendialnego PASJOPOLIS
więcej ...

Wypadek
Procedury powypadkowe

PROCEDURA POSTĘPOWANIA w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
więcej ...

Książka
Wyprawka szkolna

W 2014 r. będzie kontynuowany program pomocy uczniom WYPRAWKA SZKOLNA.
więcej ...

Pomoc materialna
Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Dodatkowy załącznik

Integralną część wniosku stanowią obowiązkowe załączniki:
1) opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej (opinia musi koniecznie zawierać opis sytuacji materialnej rodziny i informację o łącznym dochodzie brutto w rodzinie za ostatnie trzy miesiące i średnim dochodzie brutto miesięcznym na jednego członka rodziny);
2) opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych (opinia musi w szczególności zawierać informacje o innych osiągnięciach ucznia, jak udział w konkursach i olimpiadach, proszę pamiętać o pieczęci szkoły i pieczęci dyrektora);
3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły.
Ponadto, zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego do wniosku należy załączyć również oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów lub samego ucznia, jeśli ukończył 18 lat, na druku przekazanym w załączeniu. Zatem liczba załączników do wniosku ulega zwiększeniu do czterech.

Oświadczenie do pobrania.

Pomoc materialna
Stypendium szkolne

Zasady przyznawania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014 / 2015 są dostępne na stronie: http://www.torun.pl/pl/nauka/stypendium-szkolne-2014/2015.

Pomoc materialna
Stypendium Starosty Powiatowego

Stypendium Starosty Powiatowego dla najlepszych uczniów spoza Torunia ...
więcej ...

podręczniki
Podręczniki dla klas I-szych i II-gich

Szkolny zestaw podręczników do przedmiotów ogólnych dla klas I i II uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
więcej ...

wietor
E-wietor, projekt realizowany pod patronatem Prezydenta Michała Zaleskiego

Wielka Internetowa Encyklopedia Torunia jest pierwszym, a będzie największym elektronicznym zbiorem informacji o naszym mieście. Tworzą ją społecznym wysiłkiem miłośnicy Torunia. Obecnie liczy ok. 400 haseł. Ważną częścią tej publikacji są biogramy ludzi, którzy w odradzającej się po rozbiorach Rzeczpospolitej przybyli tutaj i ofiarowali swoją wiedzę, doświadczenie, zdolności organizacyjne i siły twórcze. Będzie także wiele innych haseł z różnych kategorii: gospodarki, kultury, sportu.
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z tego źródła, a także do pisania haseł i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu tego portalu. Encyklopedię odwiedziło już ponad 241 000 osób.
Redaktor: dr Jerzy Marchewka

więcej ...

GP
Program wspierania przedsiębiorczości

w Toruniu
na lata 2014 - 2020
więcej ...

warsztat
Programy praktyk

Programy praktyk zawodowych dla zawodów technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk.
więcej ...

hospicjum
Hospicjum ŚWIATŁO

Przybij piątkę z Hospicjum ŚWIATŁO.
więcej ...

Basen
Basen ZSMEiE

Basen jest udostępniony mieszkańcom Torunia i okolic w następujących godzinach:
Sobota: 12:00, 13:00 i 14:00
Uwaga ! Na basenie obowiązuje strój pływacki (kąpielówki, czepek, klapki).
iPływamy.pl

 Biblioteka Pedagogiczna 
 Biblioteka Szkolna
  Biuletyn Informacji Publicznej
 Dokumenty i Przepisy
 Egzaminy zewnętrzne
   ELEKTRA
 Język angielski
  Insta.Ling
 Internat ZSMEiE
 Kapitał Ludzki
 Katecheci w ZSMEiE
 Ośrodek Wczasowy
 Plan lekcji
 Poczta e-mail
 Sport w ZSMEiE
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 Pedagog i Psycholog
 Współpraca z WAT
 Zasłużeni dla ZSMEiE

W:900068     P:886845
Ogłoszenia | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Dla Gimnazjalistów | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl