ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Świat Rocznic Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

     Obchodząc 60-cio lecie powstania nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że dogoni nas następna rocznica już po trzech latach. We wrześniu 2008 roku minie 45 lat od momentu, kiedy nasza Szkoła - wtedy Technikum Mechaniczno Elektryczne, przeprowadziła się do nowego gmachu, w którym mieści się do dzisiaj. Jest to duży kawał historii Szkoły, bo aż 3/4 całych dziejów, a przy tym jest to okres dynamicznego jej rozwoju, przekształceń i przemian.
     W momencie przeniesienia do nowego gmachu, a był to rok 1963 Szkoła nosiła nazwę Technikum Mechaniczno Elektryczne, a jej dyrektorem był mgr Feliks Lipkowski. Rok szkolny 1963/1964 rozpoczynało w nowym miejscu 624 uczniów, którzy mięli do swojej dyspozycji budynek szkolny, wcześniej wybudowane warsztaty szkolne (w 1960 roku), oraz oddany rok wcześniej (w 1962 roku) internat przeznaczony dla 180 mieszkańców. Ale to nie był koniec boomu budowlanego, 30 kwietnia 1968 roku oddano do użytku kryty basen. Był to pierwszy taki basen w Toruniu.

dyr. Feliks Lipkowski

dyr. Władysław Pieńkowski

dyr. Andrzej Skrzypczyk
     Przytoczone tutaj daty i fakty upoważniają mnie do stwierdzenia, iż to dyrektor Feliks Lipkowski był tą osobą, która swą dynamiczną pracą pokierowała budową wszystkich obiektów szkolnych. Na lata jego kierowania Szkołą przypadły też zasadnicze zmiany, które doprowadziły do powstania Technikum Mechaniczno Elektrycznego. Kiedy w 1975 roku przekazywał obowiązki swemu następny, panu mgr. inż. Władysławowi Pieńkowskiemu szkoła miała dobrą renomę w środowisku oświaty toruńskiej. Jednak 1975 rok to też zmiana nazwy na Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych. W skład tego zespołu wchodziły:
 • Technikum Elektryczne - 5 letnie,
 • Technikum Mechaniczne - 5 letnie,
 • Technikum Elektryczne na podbudowie ZSZ - 3 letnie,
 • Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ - 3 letnie,
 • Policealne Studium Elektroniczne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach Mechanicznym i Elektrycznym.
Dyrektor Pieńkowski podjął trud dalszej rozbudowy warsztatów i w 1983 roku powstał trzeci równoległy pawilon warsztatowy. We wrześniu 1988 roku dyrektor Pieńkowski podpisał umowę o współpracy zagranicznej ze szkołą politechniczną w Nowosybirsku. Delegacja naszej szkoły przebywała w tym czasie (wrzesień 1988 roku) w Nowosybirsku.
     Świat rocznic to również zjazdy absolwentów szkoły. Pierwszy odbył się w czerwcu 1959 roku, drugi także w czerwcu, ale 1970 roku (25 lecie Szkoły) a trzeci we wrześniu 1985 roku (40 lecie Szkoły).
     Ten właśnie trzeci zjazd był symboliczny, ponieważ Szkoła otrzymała imię Gen. Prof. Sylwestra Kaliskiego - wybitnego fizyka i rektora Wojskowej Akademii Technicznej.

Maria Macina-Kmiecikowska

Anna Kozłowska

Antoni Bajbak
     W 1992 roku po 18 latach odszedł na emeryturę dyrektor Władysław Pieńkowski. Szkoła zaczęła się przekształcać jakościowo pod nowym kierownictwem piszącego te słowa, który od tego czasu (01-09-1992 roku) jest dyrektorem wybieranym w konkursie na 5 letnią kadencję. W rok później, bo od 1993 roku rozpoczęło w naszej Szkole funkcjonowanie Liceum Techniczne o trzech profilach:
 • Mechaniczno - Technologicznym,
 • Elektryczno - Energetycznym,
 • Elektronicznym.
     Również w tym roku braliśmy udział, jako jedna z 60 szkół w Polsce w programie, MOVE, który przewidywał modernizację szkolnictwa w Polsce. Od tego roku rozpoczęła się też wymiana zagraniczna z wieloma krajami. Jako pierwsza była szkoła BBS2 w Getyndze, a w 2 lata później dołączyła SBBS w Heiligenstadt.
     W tym samym roku gościliśmy młodzież z Petersburga w Rosji oraz Solecznik na Litwie, a w rok później z Charkowa na Ukrainie.
     No i nadeszło półwiecze, czyli 50 lecie Szkoły w czerwcu 1990 roku; jedna z ważniejszych rocznic obchodzona bardzo uroczyście. Dwa lata później, w czerwcu 1997 roku nasz uczeń Jarosław Sadowski zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej i Ministerstwa Edukacji na najlepszą pracę dyplomową i otrzymał tytuł Technik Roku 1997. A 10 lat temu w 1998 roku Szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez rodziców i absolwentów. Na czele fundatorów stał pan Antoni Bajbak - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i jednocześnie absolwent Szkoły. Rok wcześniej Szkoła przekształciła swoje warsztaty w Centrum Kształcenia Praktycznego, na którego czele stanął wyłoniony w konkursie dyrektor - pan Ewaryst Lasiński.
     Nowy rok szkolny 1997 rozpoczynaliśmy jako szkoła samorządowa podporządkowana gminie Toruń. Bardzo ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie w naszej Szkole w 2001 roku XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. W tym samym roku nasi uczniowie: Przemysław Ernest, Piotr Gientkowski i Grzegorz Górecki otrzymali za swoją pracę dyplomową pod tytułem "Robot" pierwsze miejsce w Polsce i tytuł Technika Roku 2001.
     Rok szkolny 2001/2002 był rokiem przełomu. Po raz ostatni byliśmy szkołą ponadpodstawową. Nie było też naboru do klas pierwszych. Nastąpiły gwałtowne zmiany w sposobie reformowania edukacji:
 • Dwie matury (stara i nowa),
 • Powrót techników do struktur edukacyjnych.
Od 2002 roku Szkoła współpracowała w ramach programu Socrates Commenius ze szkołami w Szwecji, Słowacji, Niemczech a potem w Rumunii i Turcji. Drugi program, w który weszliśmy był programem Linking Up a potem Leonardo da Vinci, w ramach którego współpracowaliśmy z Norwegią, Szwecją i Słowacją.
     Od roku 2003 Szkoła przyznaje statuetki "Zasłużony dla ZSMEiE".
     15 października 2004 roku odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim uroczystość 10 lecia konkursu na najlepsze prace dyplomowe Technik Roku. Zostaliśmy uznani za najlepszą szkołę techniczną województwa kujawsko - pomorskiego, a koleżanka Anna Kozłowska za najlepszego nauczyciela przedmiotów zawodowych. Od 2004 roku współpracujemy ze szkołą zawodową w Regensburgu oraz z zakładami Siemens w tymże mieście. Rok 2005 był ostatnim rokiem istnienia technikum 5 letniego - zamknął się pewien etap w historii Szkoły. W tymże roku w czerwcu obchodziliśmy okrągłą 60tą rocznicę istnienia naszej szkoły oraz po raz trzeci uczeń naszej szkoły Filip Marszelewski otrzymał tytuł Technika roku 2005 (zajął pierwsze miejsce w Polsce na najlepszą pracę dyplomową). Rok 2007 to sukces koleżanki Marii Maciny Kmiecikowskiej, która została jednym z laureat ów ogólnopolskiego konkursu na najlepszego nauczyciela. Szkoła otrzymała dzięki niej tytuł "Szkoły z Klasą".
     Jak widać minione 45 lat to dość bogaty okres historii Szkoły i jej ewidentnych sukcesów.mgr Andrzej Skrzypczyk
Dyrektor ZSMEiE od 1992 roku


W:2362440     P:2349981
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl