ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Teraźniejszość (do roku 1997)

     Szkoła tradycyjnie cieszy się dużą popularnością co pozwala zakwalifikować do niej uczniów o dużych możliwościach intelektualnych. Jest to wynik posiadania dobrej kadry nauczycielskiej oraz dobrego, jak na obecne warunki wyposażenia szkoły.
     Atutem szkoły był zawsze szeroki wachlarz nauczanych specjalności wsparty wysokim poziomem nauczania. Dzięki temu ZSMEiE jako jedna z pierwszych szkół w Polsce otrzymała prawo dokształcenia wg zreformowanego programu szkolnictwa zawodowego - w liceum technicznym.
     Od 1993 r. Szkoła bierze udział w programie MOVE. Jest to jeden z programów PHARE - pomocy ekonomicznej dla Polski i Węgier. Program MOVE przewidywał modernizacje trzech z pięciu przedmiotów ogólnokształcących. Dla nas były to: informatyka, fizyka, przedsiębiorczość. Byliśmy jedną z 60 szkół w Polsce, które przystąpiły do realizacji tego programu. W ramach tego programu otrzymaliśmy doskonałe wyposażenie techniczno-dydaktyczne do gabinetów fizyki oraz przedsiębiorczości, jak również cała pracownię informatyczną.
     W 1993 r. nawiązano też współpracę ze szkoła techniczną BBS II w Getyndze - jest to wymiana naukowa, której celem jest wymiana doświadczeń w programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie (CAD).
     W tym roku gościliśmy cztery panie nauczycielki z Petersburga. Była to wizyta nauczycieli polskiego pochodzenia i miała na celu przybliżenie Polski naszym rodaczkom.
     Następny rok szkolny 1994/95 był rokiem jubileuszu szkoły. Szkoła skończył swój 50-ty rok istnienia. Główne uroczystości odbyły się w dniu 2 czerwca 1995 r. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Józefa. Celebrze przewodniczył biskup toruński ks. Andrzej Suski, a współcelebrowali księża absolwenci szkoły. Po mszy wszyscy uczestnicy spotkali się w auli UMK na uroczystościach oficjalnych. Przybyli na nią m.in.:
  • pani Joanna Szpakowska - dyrektor departamentu kształcenia zawodowego MEN;
  • ks. Andrzej Suski - biskup toruński;
  • pan Bogdan Major - Przewodniczący Rady Miejskiej - absolwent;
  • pan Michał Wojtczak - przewodniczący rady regionu NSZZ Solidarność - absolwent;
  • delegacja ze szkoły w Getyndze z dyrektorem Hellegeistem na czele;
  • oraz wiele innych znanych osobistości;
Po południu została odsłonięta tablica upamiętniająca 50-lecie istnienia szkoły. Finałem uroczystości był wspaniały bal, który trwał aż do białego rana. Było na nim wiele wspomnień, tych rzeczywistych i tych sentymentalnych, ubarwionych.
     Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu jako jedna z pierwszych szkół w Polsce rozpoczęła od 1września 1995 roku kształcenie w Liceum Technicznym wg zreformowanego programu szkolnictwa zawodowego.
     W tym roku rozpoczęła także współprace z jeszcze jedna zagraniczną szkołą SBBS w Heiligenstat, z którą to wymieniamy doświadczenia na płaszczyźnie "niekonwencjonalnych źródeł energii" - technika solarna, energetyka wiatrowa, biogaz. Również w tym roku gościła młodzież i nauczycieli - poloni z Petersburga.
     Najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły w 1996 r. było powołanie z dniem 1 października na bazie warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego. Jego kierownikiem został Ewaryst Lasiński. Miesiąc później powstało w naszej szkole pierwsze w województwie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców - którego prezesem został mgr Ryszard Paradowski. W tym samym roku delegacja naszej szkoły była w Wilnie i Solecznikach na Litwie, nawiązując kontakt ze szkoła polską.
     W czerwcu 1997 roku nasz uczeń Jarosław Sadowski, którego praca została wysłana na konkurs NOT do Warszawy, zajął pierwsze miejsce w Polsce i otrzymał nagrodę NOT i wstęp na wszystkie wyższe uczelnie techniczne. Otrzymał również nagrodę Prezydenta Miasta Torunia.
     Rok 1998 to rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum Klasycznym w Charkowie na Ukrainie. W tym gimnazjum językiem wykładowym (jednym z trzech) jest język Polski. Czerwiec tego roku to wręczenie szkole nowego Sztandaru ufundowanego przez rodziców i absolwentów szkoły. Poświęcenia Sztandaru dokonał ks. kanonik Leon Ulatowski - najstarszy absolwent szkoły będący księdzem.
     W roku 1999 w szkole odbyła się ogólnopolska olimpiada geograficzna. ZSMEiE była jednym ze współorganizatorów Międzynarodowego Forum Młodych Wolontariuszy. Szkoła wzbogaciła się o własny serwer internetowy połączony światłowodem z UMK. Mgr Tadeusz Kubiak - nauczyciel fizyki rozpoczął udział w programie Socrates Commenius. W tym roku szkolnym uczniowie Zbigniew Błaszkiewicz i Daniel Jędrzejczyk zotali lureatami Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, również w tym roku powierzono naszej szkole organizacje jubileuszowej 25 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Nauczyciele szkoły mgr Tadeusz Kubiak, dr Maciej Zawadzki i mgr inż. Mieczysław Matysiak zostali twórcami programu edukacyjnego dotyczącego oszczędności energii. Szkoła stała się członkiem Agencji Poszanowania Energii. Pod naukowym protektoratem tejże agencji nauczyciele naszej szkoły stworzyli program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży mający na celu wychowanie nowego pokolenia oszczędzającego energię. Zajęcia z tego programu prowadzone były w szkołach podstawowych.
     W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 1225 uczniów oraz 120 słuchaczy policealnego studium informatycznego. Szkoła zatrudnia 88 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zapewnia kształcenie i pobyt uczniom całego regionu. W wyniku egzaminów wstępnych do naszej szkoły dostaje się młodzież o dużych możliwościach intelektualnych i pasji uczenia się. Pedagodzy nasi mają doświadczenie w prowadzaniu nowych programów i nowoczesnych metod nauczania. Mimo obecnego kryzysu szkolnictwa technicznego, szkoła cieszy się tradycyjnie niesłabnącym powodzeniem.
     Oprócz sal i pracowni dydaktycznych (m.in. elektrycznej, elektronicznej, komputerowych) szkoła dysponuje m.in.:
  • basenem, salą gimnastyczną, siłownią i zespołem boisk do gier sportowych,
  • biblioteką i czytelnią,
  • dwiema sieciami radiowęzłowymi (szkoła, internat)
  • gabinetem lekarskim i dentystycznym.
     Szkoła posiada warsztaty, internat i własny ośrodek wczasowy. Jako jedyna szkoła w całym regionie ZSMEiE powołała Klub Promocji Absolwenta, który czynnie wspiera uczniów w poszukiwaniu pracy. Służy temu także program Liceum Technicznego zapewniający absolwentom lepszą pozycję na rynku pracy, dając umiejętności założenia i prowadzenia własnej firmy.
     Cechą charakterystyczną szkoły jest zaawansowana komputeryzacja oparta na sprzęcie wysokiej klasy. Przejawia się to nie tylko w stworzeniu kierunku nauczania - informatyki, ale i w nauczaniu informatyki uczniów innych specjalności oraz zastosowania komputerów jako pomocy dydaktycznych.
     Stworzono podstawy do budowy sieci komputerowej, mającej objąć działaniem wszystkie obiekty szkolne (szkoła, internat, warsztaty, pracownie, biblioteka), a w przyszłości zintegrowanej z innymi sieciami.
     Absolwenci ZSMEiE z powodzeniem zdają egzaminy na wyższe uczelnie na równo z kolegami z liceów, a niektórzy uczniowie są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W:2362416     P:2349957
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl