ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE (archiwum)
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji    Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSMEiE

Kontakt
Adres służbowy: imie.nazwisko@zsmeie.torun.pl
Adres należy wpisać bez polskich znaków. Indywidualne adresy e-mail są dostępne po kliknięciu koperty przy wybranym nazwisku.

Dyrekcja ZSMEiE
mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor
dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
mgr Beata Wróblewska - Zastępca Dyrektora
mgr Renata Gac - Zastępca Dyrektora
mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu

Rada Szkoły
Maria Macina-Kmiecikowska (N) - Przewodnicząca Rady Szkoły
Sylwia Sajdłowska-Mochalska (N)p. Dorota Kostecka (R)
Grzegorz Ziedalski (R)
Rada Rodziców
p. Dorota Kostecka - Przewodnicząca Zarządu Rady Rodzicówp. Grzegorz Ziędalski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców
p. Krzysztof Woźniak - Skarbnik Zarządu Rady Rodzicówp. Agnieszka Olszewska - Sekretarz Zarządu Rady Rodziców

Samorząd Uczniowski
mgr Małgorzata Szwec-Zielińska - Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Ewa Wdowczyk - Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Wanesa Kolenderska (3b) - przewodniczącaMaciej Drewiński (2k) - z-ca przewodniczącego
Artur Pacuła (2b) - sekretarzBartłomiej Wąsik (4d) - skarbnik

Pedagog Szkolny
mgr Alicja Tokarska - Psycholog - Pedagog Szkolnymgr Marcin Grabowski - Pedagog Szkolny

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
mgr Violetta Kalka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistcznych
Nauczyciele języka polskiego:
mgr Beata Wróblewskamgr Małgorzata Szwec-Zielińska
mgr Dominika Warska
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:
mgr Bogumiła Lubiszewskamgr Jolanta Osińska

Nauczyciele języków obcych
mgr Magdalena Hinca - Przewodnicząca Komisji Języków Obcych
Nauczyciele języka angielskiego:
mgr Ewa Wdowczykmgr Irmina Kwiatkowska-Dziabas
mgr Sławomir Rudzkimgr Izabela Czeterbok
Nauczyciele języka niemieckiego:
mgr Teresa Golinskamgr Małgorzata Szramke

Nauczyciele religii / etyki (katecheci)
o. Grzegorz Gutmgr Marta Kociorska
mgr Krzysztof Rolirad

Nauczyciele przedmiotów zawodowych (elektrycy, elektronicy i mechatronicy)
mgr inż. Danuta Gabriel - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych
mgr inż. Jerzy Wysockimgr inż. Waldemar Rochman
mgr inż. Lidia Komórmgr Maria Macina-Kmiecikowska
mgr inż. Anna Kozłowskainż. Gabriela Pituła
mgr inż. Mieczysław Matysiakmgr inż. Teresa Matysiak
mgr inż. Michał Strom

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Sylwia Głowicka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
mgr Małgorzata Łopatkomgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
mgr Renata Gacmgr Andrzej Gac
dr Maciej Zawackimgr Jacek Rybicki
mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalskamgr Lucyna Mazur
mgr Adrian Weredyckidr Marta Kalniuk
mgr Elżbieta Molewska

Nauczyciele informatyki
mgr Karina Czarkowska - Przewodnicząca Komisji Informatyki
mgr Michał Szymczakmgr Bogdan Osiński
dr Ilona Nowosadmgr inż. Jolanta Pokorska
mgr inż. Krzysztof Umańskimgr Andrzej Gac

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Jacek Butkiewicz - Przewodniczący Komisji Wychowania Fizycznego
mgr Wojciech Serockimgr Michał Madajewski
mgr Łukasz Czapiewskimgr Arkadiusz Piwoński

Nauczyciel bibliotekarz
mgr Barbara Jackowskamgr Maria Klaban

Wychowawcy internatu
mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
mgr Alicja Barwińska-Chmielewiczmgr Jolanta Dziętara
mgr Jerzy Konopińskimgr Janusz Marciszewski
mgr Monika Mikołajczak-Curyłomgr Karolina Zielińska
mgr Hanna Żuchowska-Nowicka

Opiekun szkolnej strony WWW
mgr inż. Michał Strom - Opiekun szkolnej strony WWW
mgr Michał Madajewski - Autor i niezależny opiekun podstrony sportowej szkolnej strony WWW

Pracownicy administracji
mgr Aleksandra Kryczkamgr Jolanta ŁadyńskaMałgorzata SentkowskaMonika Zięba
mgr Agnieszka RomańskaEwa Lemańczyk

Pracownicy schroniska
Tomasz GąsiorowskiAgnieszka Karpik

Pracownicy obsługi
Mirosława KrysiakAnna SkrzypińskaJolanta JagodzińskaStanisław Raniszewski
Stanisław MałkiewiczDanuta GórzyńskaAgnieszka KlarkowskaZdzisław Olchawa
Janusz SznelKrystyna DobrzyńskaElżbieta TrojanowskaMałgorzata Biniecka
Bożena SawickaMałgorzata KrupniewskaDorota GłowackaHanna Górna
Józef DzięgielMirosława JurzystaIwona Wojciechowska

W:2180165     P:2167694
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl