Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Sylwia Głowicka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
E-mail: sylwia_glo@wp.pl

mgr Małgorzata Łopatko
mgr Hanna Żubkowska-Ptaszyk
mgr Renata Gac
mgr Andrzej Gac
dr Maciej Zawacki
mgr Jacek Rybicki
mgr Sylwia Sajdłowska
mgr Lucyna Mazur
mgr Adrian Weredycki
dr Marta Kalniuk
Elżbieta Molewska
Z S M E i E   w   T O R U N I U