Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Przedmiotów Zawodowych Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr inż. Anna Kozłowska - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych

mgr inż. Waldemar Rochman
mgr inż. Lidia Komór
mgr Maria Kmiecikowska
mgr inż. Danuta Gabriel
inż. Gabriela Pituła
mgr inż. Teresa Matysiak
mgr inż. Mieczysław Matysiak
mgr inż. Michał Strom
mgr inż. Jerzy Wysocki
Z S M E i E   w   T O R U N I U