Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Komisje Przedmiotowe Liczba wejść: 5991   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Violetta Kalka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistcznych

mgr Magdalena Hinca - Przewodnicząca Komisji Języków Obcych

mgr inż. Danuta Gabriel - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych

mgr Adrian Weredycki - Przewodniczący Komisji Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

mgr Karina Czarkowska - Przewodnicząca Komisji Informatyki

mgr Jacek Butkiewicz - Przewodniczący Komisji Wychowania Fizycznego

mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
Z S M E i E   w   T O R U N I U