Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Komisje Przedmiotowe Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Violetta Kalka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistcznych
E-mail: violetta.kalka@o2.pl

mgr Magdalena Hinca - Przewodnicząca Komisji Języków Obcych
E-mail: mhinca7@wp.pl

mgr inż. Anna Kozłowska - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych

mgr Sylwia Głowicka - Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
E-mail: sylwia_glo@wp.pl

mgr Michał Szymczak - Przewodniczący Komisji Informatyki

mgr Jan Karpik - Przewodniczący Komisji Wychowania Fizycznego

mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
E-mail: internat@zsmeie.torun.pl
Z S M E i E   w   T O R U N I U