Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Pedagog i Psycholog Liczba wejść: 5992   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Alicja Totarska - Psycholog Szkolny
E-mail: psycholog@zsmeie.torun.pl
Strona WWW: psycholog.zsmeie.torun.pl
poniedziałek w godzinach od 11:15 do 14:00,
wtorek w godzinach od 11:30 do 14:30,
środa w godzinach od 11:15 do 14:00,
czwartek w godzinach od 9:30 do 16:00,
piątek w godzinach od 8:30 do 13:30

mgr Marcin Grabowski - Pedagog Szkolny
E-mail: marcin.grabowski@zsmeie.torun.pl
Strona WWW: pedagog.zsmeie.torun.pl
poniedziałek w godzinach 13:00 do 16:00,
wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00,
środa w godzinach od 8:00 do 11:00
Z S M E i E   w   T O R U N I U