Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Pedagog i Psycholog Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Alicja Totarska - Psycholog Szkolny
E-mail: psycholog@zsmeie.torun.pl
Strona WWW: psycholog.zsmeie.torun.pl
poniedziałek w godzinach od 11:15 do 14:00,
wtorek w godzinach od 13:30 do 17:30 - dyżur dla rodziców,
środa w godzinach od 11:15 do 14:00,
czwartek w godzinach od 8:15 do 13:30,
piątek w godzinach od 8:15 do 13:30
Z S M E i E   w   T O R U N I U