Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Samorząd Uczniowski Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
Wanesa Kolenderska (3b) - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Maciej Drewiński (2k) - z-ca przewodniczącego

Bartłomiej Wąsik (4d) - skarbnik

Artur Pacuła (2b) - sekretarz

Z S M E i E   w   T O R U N I U