Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Rada Rodziców Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

p. Dorota Kostecka - Przewodnicząca Rady Rodziców
p. Grzegorz Ziędalski - Zastępca przewodniczącego
p. Agnieszka Olszewska - Sekretarz
p. Krzysztof Woźniak - Skarbnik

Numer konta Rady Rodziców: Bank Millennium 35 1160 2202 0000 0000 5530 5112

Z S M E i E   w   T O R U N I U