Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Rada Szkoły Liczba wejść: 5991   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Maria Macina-Kmiecikowska - Przewodnicząca Rady Szkoły (Nauczyciel)

Sylwia Sajdłowska-Mochalska (Nauczyciel)

p. Dorota Kostecka (Rada Rodziców)

Mateusz Targoński (Samorząd Uczniowski)

Artur Pacuła (Samorząd Uczniowski)
Z S M E i E   w   T O R U N I U