Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Administracja Liczba wejść: 5131   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
Iwona Syper - Główna księgowa
E-mail: syp@zsmeie.torun.pl

Karolina Ostrowska - Dział socjalny
E-mail: karnow@zsmeie.torun.pl

Alina Snopek - Księgowość
E-mail: agat@zsmeie.torun.pl

Małgorzata Romanowska - Księgowość

Jolanta Ładyńska - Sekretariat
E-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Aleksandra Kryczka - Kadry
E-mail: kadry@zsmeie.torun.pl

Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
E-mail: internat@zsmeie.torun.pl

Monika Zięba - Kierownik Administracyjny
E-mail: monikaz@zsmeie.torun.pl

mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
E-mail: mailto:jolanta.pokorska@zsmeie.torun.pl
Z S M E i E   w   T O R U N I U