Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Administracja Liczba wejść: 5992   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
Jolanta Ładyńska - Sekretariat
E-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Aleksandra Kryczka - Kadry
E-mail: kadry@zsmeie.torun.pl

Małgorzata Sentkowska - dział socjalny
E-mail: malgorzata.sentkowska@zsmeie.torun.pl

Monika Zięba - Kierownik Administracyjny
E-mail: monikaz@zsmeie.torun.pl
Z S M E i E   w   T O R U N I U