Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Kadra Kierownicza Liczba wejść: 5990   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
E-mail: dyrektor@zsmeie.torun.pl

mgr Renata Gac - Zastępca Dyrektora
E-mail: renata.gac@zsmeie.torun.pl

mgr Beata Wróblewska - Zastępca Dyrektora
E-mail: beata.wroblewska@zsmeie.torun.pl

mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
E-mail: jolanta.pokorska@zsmeie.torun.pl

mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
E-mail: internat@zsmeie.torun.pl
Z S M E i E   w   T O R U N I U