Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Dyrekcja ZSMEiE Liczba wejść: 5130   
 Dyrekcja
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Strona główna
mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
E-mail: dyrektor@zsmeie.torun.pl

dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
E-mail: mzawacki@zsmeie.torun.pl
Z S M E i E   w   T O R U N I U